Torpargrund och Krypgrund under Sommarstuga

Från krypgrund och torpargrund kan det bildas sommarstugeluktSommarstuga är ofta ämnad att vara en slags oas och tillflykt från vardagens stress. Då många sommarstugor vilar på torpargrund eller krypgrund kan idyllen lätt förvandlas till bekymmer med mögellukt eller elak lukt vanligen kallat sommarstugelukt.

Här tar vi upp varför sommarstugelukt kan uppkomma.

Sommarstuga med torpargrund

Sommarstuga med krypgrund

Växtlighet m.m. skuggar torpargrund och krypgrund

Sommarstugor byggs till

Sommarstugelukt smittar