Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

2012 - Mer om avfuktare lukt och mögel

Här ges lite tankar om hur vi kommer fortsätta verksamheten under året som för en dryg vecka sedan saluterades in.

Sommaren -11 bjöd på mycket arbete såväl för oss som för många husägare vilka fått mögel och lukt i sina hus. Från juli månad framåt var det troligen mer fuktigt än många andra säsonger tillbaka. Vintern (den så kallade) som nu råder är inte heller på något sätt vänlig emot husen, särskilt inte de som står ouppvärmda och där det inte finns avfuktare. Stormigt väder medför även det extra hög fuktlast.

Med facit i hand ser vi vad som kommer, i ett både precist och mer brett perspektiv. Därför har vi valt att fr.o.m. årsskiftet anställa Christoffer Sträng som förstärker verksamheten både på supportsidan, installation av avfuktare samt mögelsanering och luktsanering. Christoffer kommer även att tilldelas ansvarsområden. Därmed kan vi äntligen bredda utbudet och fördjupa informationen om mögel, lukt och andra därtill hörande fel samt brister som kan uppstå i olika byggnader.

Mögel och lukt - fördjupad kunskap

Någon gång har frågor ställts om det finns mer att förtälja då det gäller just mögel och lukt. Visst finns det! Visserligen har vi låtit pennan vila en dryg månad, men det var bara för att ladda om, göra ytterligare en mindmap för underlättandet av vidare arbete med att sprida kunskap och förståelse om hur lukt och mögel kan uppstå samt hur man kan förebygga t.ex. med avfuktning, framför allt rätt sådan.

Grundläggande har ganska mycket redan behandlats kring krypgrund och vind. En byggnation består av mer än så och fuktskada kan uppstå på andra ställen också. Här finns minst lika mycket till att lägga in på sidan. För somliga kanske det kommer att kännas lite som överkurskunskap, fast vår förhoppning är den att många ska kunna dra nytta av det, inte minst då det gäller de som far illa av boendet i s.k. sjuka hus.

Fler avfuktare

I takt med allt fler levererade avfuktare har vi sett vilka fabrikat och typer som kan rekommenderas till olika applikationer och avfuktningsbehov. Därmed finns ambitionen att vidare bredda portföljen med avfuktare. Möjligen kommer ett eget varumärke att lanseras. Dock finns inget datum satt för detta ännu. Däremot kommer utbudet av Luftrenare AirSteril att utökas eftersom detta innebär luftrening och sanering bl.a. av lukt och mögel, med numerärt bevisad god effekt.

Vi ser fram emot att möta dig, såväl via mail som telefon eller på platsbesök!

---------------------------------------

Så här ett drygt år efter denna sidans utgivelse har en utvärdering gjorts om målen kunnat nås. Att sätta ribban högt innebär att det kan bli svårt att nå ända fram, men det ger också en sporre att arbeta hårdare och mer kvalitativt. Vad som här strax efter nyår 2012 sades om avfuktare mögelsanering och annat stämmer in ganska bra. Vissa projekt tar lite extra tid att genomföra bara, men är inte lagda på hyllan för det. Vi siktar nu 2013 fortfarande framåt i samma anda.

Uppdaterad 2018-09-27
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Har du synpunkter eller tips att inkomma med? Vi tar tacksamt emot!

Hur vill du att vårt arbete löper vidare under 2012?