Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

TrygghetsVakten - den intelligenta avfuktaren

Innovatören bakom TrygghetsVakten vill av klart förståeliga skäl inte avslöja exakt hur mjukvaran i avfuktarens mikroprocessor är programmerad.

Vi gör här exklusivt en djupdykning i hemligheten bakom Göteborgsföretagets stormande intelligenta framgångar. Dock kan vi inte i detalj avslöja alla hemligheter.

Programmeringen har skett efter ingående och framstående forskning kring mögel och dess tillväxtvillkor, av vilka de viktigaste faktorerna är relativ fuktighet eller närmare bestämt ånghalt i luften, samt temperatur och tid.

Enkelt beskrivet är det så att ju kallare det är ju högre ånghalt kan det tillåtas att bli innan variabelprogrammeringen via ett relä aktiverar värmekabeln. Dock räknas också tiden som krävs för att möglet ska finna att det är ett livsdugligt klimat. Har variablerna ånghalt och fukt infunnit sig så krävs också ett antal timmars eller dagars stabilt eller ökande stabilt gynnsamt klimat för att de mikrobiellt vilande sporerna ska "tycka att det är lönt" att gå in i fasen grodd.

Ovanstående programmering används i TrygghetsVakten för krypgrund och torpargrund.

Till avfuktarna för vind har man lagt till en ytterligare energibesparande effekt genom fuktstyrd ventilation. Om vindsklimatet är för fuktigt och det är mindre fukt i luften utomhus aktiveras en fläkt som forcerar ut överskottet. Skulle nu utomhusluften och vindutrymmet vara för fuktiga samtidigt aktiveras värmekabeln efter ovan nämnda variabler. Det innebär att TrygghetsVakten Vind jämte Acetec EvoDry PD eller annan avfuktare i kombination med HygroPro bör vara de över tid kostnadseffektivaste avfuktare som finns för våra kallvindar.

Vi har lyckats få tag på en över 250 sidor lång rapport som klart visar på hur TrygghetsVaktens programmering är baserad. Nedan finner ni ett diagram från denna mycket spännande rapport som behandlar mögel i alla dess faser, såväl i krypgrunder som i vindsutrymmen.

Detta s.k. LIM I diagram beskriver programmeringsvariabler för energieffektivitet gällande avfuktare. OBS! gäller på icke biologiskt smutsat byggnadsmaterial.

Programmeringen av TrygghetsVakten har för krypgrunder och vindar baserats på denna forskning.

Uppdaterad 2018-10-01
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB