Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Krypgrundsisolering - Isolering av krypgrund

Med speciellt anpassad isolering i krypgrund, s.k. Krypgrundsisolering nås ett varmare och torrare klimat samtidigt som ev. avfuktare blir driftssnålare och håller längre.

Här ses Krypgrundsisoleringen från ovan, d.v.s. ytan av isoleringen.
Genomskärning av Krypgrundsisoleringen, som består av många små inkapslade och isolerande luftbubblor.

Isoleringen består av skummad
Polyeten och har hög isolerverkan
samt lång livslängd. Till vänster
ses ytan. Bilden ovan ses i
genomskärning. Dessa bilder gäller
ej nedanstående Ignucell.

Vi har i sortimentet följande typer av isolering:

 • LFS-25
  Är anpassad att läggas över befintlig byggplast. Grundmurar kan om behov finns kläs direkt med LFS-25 eller om grundmuren är fuktig sättas med distans. LFS-25 kompletterar byggplast genom att fungera som ångbroms, då byggplast i sig inte är fullständigt tät.

  Läs mer om LFS-25
  (läggningsanvisning, priser etc.).

 • Nisolex
  Håller ett högre ånggenomgångsmotstånd och därför kan läggas mot mark utan underliggande byggplast. Nisolex Krypgrundsisolering rekommenderas också vid problem med radon.

  Läs mer om Nisolex (läggningsanvisning med bilder, pris etc.).

 • Ignucell
  Är en såväl isolerande som dränerande skiva med många användningsområden där krypgrund inbegrips. Ignucell är patenterad i egenskap av en speciell form på skarvarna, som gör dessa mycket täta. Kan också användas för yttre dränering av grundmurar.

  Läs mer om Ignucell

Isoleringen motverkar fukt såväl passivt som aktivt

Skydd mot kondens - Kondensbarriär

Krypgrundsisolering Sommartid

Krypgrundsisolering Vintertid
Vad oberoende källor säger om krypgrundsavfuktning

"Det enda vi säkert vet är att man utan åtgärder för ökad fuktsäkerhet får fukt- problem. De vanligaste utförandena vi hittar i de krypgrunder som byggs idag och i den omfattande publicering som finns om kryprum …det är avdunstningsskydd på marken, värmeisolering av marken och avfuktare alternativt värmare." (Källa: Statens Provningsanstalt 2005-10-24.)

"Genom att täcka marken med värmeisolering, kan man höja temperaturen på sommaren och riskerna för skador under denna tid minskar." (Källa: Ingemar Samuelsson, Jesper Arfvidsson, Carl-Eric Hagentoft, Få bukt med fukt, 2007.)

"Krypgrundsioleringen har gjort vad ni sa, sänkt den relativa fuktigheten i krypgrunden med upp till 15% under varma sommardagar. Produkten rekommenderas" (Källa: Flertalet kunder.)

"Efter läggning av isoleringen och driftssättning av avfuktaren i krypgrunden kunde vi vänta med att sätta igång värmen i huset på hösten, sett till tidigare år. Golven blev varmare och vi har gjort en totalt sett stor vinst i att säkra krypgrunden och på köpet öka komforten i huset, utan markant högre elräkning." (Källa: Husägare i Hörby.)

- Läs här om mindre lämplig krypgrundsisolering

Uppdaterad 2018-08-27
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Isoleringens ursprung

Vi har hämtat idén från Holland, där man med framgång använt krypgrundsisolering under många hus.

Läs också om andra typer av fuktkänsligare  isolering i hus.