Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Produktuppdatering av Acetec avfuktare

Avfuktaren har genomgått en del förändringar som ger ytterligare sänkt energibehov samt även höjer användarvänligheten.

Den tidigare enbart fuktstyrda inbyggda hygrostaten har vidareutvecklats till att mäta både fukt och temperatur, vilket i sin tur ger en energismartare avfuktning då risken för tillväxt av mögel minskar med fallande temperatur även om den relativa fuktigheten samtidigt i krypgrunden eller vinden etc. ökar. Läs mer om förhållandet mellan temperatur och fukt under vår information om mögel.

Här ses den nya smarta hygrostaten till avfuktare AcetecHygrostaten kan genom parameterknapp på bilden markerad "Fukt" ställas in i tre olika lägen:

Fukt 1: Denna inställning är ämnad för kontinuerlig avfuktning. Hygrostaten förbikopplas. Lämplig för byggavfuktning m.m.
Fukt 2: Här styrs avfuktningen enbart efter relativ fuktighet, manuellt inställbart.

Fukt 3: Avfuktning sker genom automatisk mätning av både fukt och temperatur. Ställs hygrostaten in på t.ex. 60% släpps den relativa fuktigheten upp med 1% per grads fallande temperatur då temperaturen understiger 15 grader. Denna funktion fungerar ned till +-0 grader utifrån inställt värde. Vid minusgrader släpps inte RF% upp över 75%. Vi rekommenderar att man ej justerar upp inställningen till mer än ca. 65-67%. Fabriksinställningen är 60%. Fri support ges alltid vid köp från oss.

För enklast möjlig justering mellan kontinuerlig fläktdrift och undertryckventilation (även då avfuktning inte sker) eller inställning där den kontinuerliga fläktdriften stängs av då avfuktaren inte behöver vara i drift finns knappinställning benämnd "Fläkt". Vid Fläkt 1 ges kontinuerlig fläktdrift och undertryck. Vid Fläkt 2 stängs fläkten av då hygrostaten avkänner att avfuktning ej behöver ske. För att luften inte ska bli stillastående en längre tid aktiveras fläktdrift en timme per dygn då
man valt att ställa fläktdriften till att vara hygrostatstyrd (läge Fläkt 2, icke
kontinuerlig).


Se senaste kontrollpanel till Acetec avfuktare
Observera att nedanstående indikeringspanel uppdaterats ytterligare i slutet av juli -11. Se denna senaste indikeringspanel med display som visar olika värden gälland temp, RF samt inställningar (ovan) som gjorts på avfuktaren.

Nedanstående information gäller avfuktare utgivna innan 2011-07-29


Acetec har lagt till en sladdanluten indikatorpanel för att kontroll från bostaden enkelt ska kunna ske.Acetec har nu lagt till en sladdansluten Indikatorpanel för enkel funktionskontroll uppifrån bostaden.

Indikation att avfuktaren inte avfuktar Grön lampa indikerar att avfuktaren ligger i standby  gällande avfuktning, d.v.s. att RF% ligger under inställt högsta värde. 
 

Indikation att avfuktning sker Gul lampa indikerar att avfuktning sker.

Indikation att avfuktarens kapacitet är otillräcklig eller att annat fel kan finnas Röd lampa indikerar att avfuktaren stängts av då den inte kunnat få ner RF% under börvärde efter 21 dagars drift. Den röda lampan behöver inte betyda att det är något fel på avfuktaren. Den kan indikera att fuktlasten på utrymmet är så hög att avfuktaren inte har kapacitet tillräckligt. Om denna lampa tänds ger vi givetvis support för snabbast möjliga felsökning och konstaterande vari problemet kan föreligga!

Man kan med fördel komplettera avfuktarens indikatorpanel med en trådlös hygrometer för största möjliga säkerhet och kontroll var RF% samt temperatur ligger.

Uppdaterad 2018-09-27
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Det är kul att följa Acetec och deras tillverkning av avfuktare eftersom de hela tiden siktar framåt och inte nöjer sig, samtidig som de tittar på att hela tiden försöka anpassa sina avfuktare till olika krav.