• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-16
  • 0372-10010

Produktuppdatering av Acetec PD-250 – 2009-07-25

Avfuktaren har genomgått en del förändringar som ger ytterligare sänkt energibehov samt även höjer användarvänligheten.

Den tidigare enbart fuktstyrda inbyggda hygrostaten har vidareutvecklats till att mäta både fukt och temperatur, vilket i sin tur ger en energismartare avfuktning då risken för tillväxt av mögel minskar med fallande temperatur även om den relativa fuktigheten samtidigt i krypgrunden eller vinden etc. ökar. Läs mer om förhållandet mellan temperatur och fukt under vår information om mögel.

Här ses den nya smarta hygrostaten till avfuktare Acetec

Hygrostaten kan genom parameterknapp på bilden markerad “Fukt” ställas in i tre olika lägen:

Fukt 1: Denna inställning är ämnad för kontinuerlig avfuktning. Hygrostaten förbikopplas. Lämplig för byggavfuktning m.m.

Fukt 2: Här styrs avfuktningen enbart efter relativ fuktighet, manuellt inställbart.

Fukt 3: Avfuktning sker genom automatisk mätning av både fukt och temperatur. Ställs hygrostaten in på t.ex. 60% släpps den relativa fuktigheten upp med 1% per grads fallande temperatur då temperaturen understiger 15 grader. Denna funktion fungerar ned till +-0 grader utifrån inställt värde. Vid minusgrader släpps inte RF% upp över 75%. Vi rekommenderar att man ej justerar upp inställningen till mer än ca. 65-67%. Fabriksinställningen är 60%. Fri support ges alltid vid köp från oss.

För enklast möjlig justering mellan kontinuerlig fläktdrift och undertryckventilation (även då avfuktning inte sker) eller inställning där den kontinuerliga fläktdriften stängs av då avfuktaren inte behöver vara i drift finns knappinställning benämnd “Fläkt”. Vid Fläkt 1 ges kontinuerlig fläktdrift och undertryck. Vid Fläkt 2 stängs fläkten av då hygrostaten avkänner att avfuktning ej behöver ske. För att luften inte ska bli stillastående en längre tid aktiveras fläktdrift en timme per dygn då man valt att ställa fläktdriften till att vara hygrostatstyrd (läge Fläkt 2, icke kontinuerlig).

Observera att nedanstående indikeringspanel uppdaterats ytterligare i slutet av juli -11. Se denna senaste indikeringspanel med display som visar olika värden gälland temp, RF samt inställningar (ovan) som gjorts på avfuktaren.

Nedanstående information gäller avfuktare utgivna innan 2011-07-29

Acetec har lagt till en sladdanluten indikatorpanel för att kontroll från bostaden enkelt ska kunna ske.

Acetec har nu lagt till en sladdansluten Indikatorpanel för enkel funktionskontroll uppifrån bostaden.

Grön lampa indikerar att avfuktaren ligger i standby  gällande avfuktning, d.v.s. att RF% ligger under inställt högsta värde.

Gul lampa indikerar att avfuktning sker.

Röd lampa indikerar att avfuktaren stängts av då den inte kunnat få ner RF% under börvärde efter 21 dagars drift. Den röda lampan behöver inte betyda att det är något fel på avfuktaren. Den kan indikera att fuktlasten på utrymmet är så hög att avfuktaren inte har kapacitet tillräckligt. Om denna lampa tänds ger vi givetvis support för snabbast möjliga felsökning och konstaterande vari problemet kan föreligga!

Man kan med fördel komplettera avfuktarens indikatorpanel med en trådlös hygrometer för största möjliga säkerhet och kontroll var RF% samt temperatur ligger.

Uppdaterad 2019-05-09

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Avfuktare i hus ingår i begreppet cirkulär ekonomi
Avfuktare i hus gör skillnad mellan linjär och cirkulär ekonomi

Här motiverar vi varför avfuktare installerad i hus ingår i cirkulär ekonomi.  I tider med ekonomiska svångremmar får många gånger våra hus och fastigheter stå tillbaka. Fenomenet som sådant är inte nytt. I industrialismens framväxt

Mögel i hus kan leda till dysbios, invasivt mögelangrepp i mage och tarm. Mögelgift kan finnas i urin.
Mögelhus nu förknippat med mögel i tarmar och mögelgift i urin

2013 släppte Joseph H Brewer et al. uppmärksammat resultat gällande att 93% av CFS patienter (kroniskt trötthetssyndrom) hade signifikativt svar av mögelgift/mykotoxin i urinprov. [1,2] Nu har William Shaw och Matthew Pratt-Hyatt presenterat ny kunskap