Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Val av UV-lampa till Luftrenare Airsteril

Ta alltid kontakt med oss eller din närmaste återförsäljare för val av rätt UV-lampa till din AirSteril Luftrenare och ditt ändamål.

UVC-lamporna till AirSteril är unika då teamet som utvecklat tekniken sedan 1994 låter fabrik svetsa samman olika typer av speciellt kompositglas. Kombinationen medger att styrkan av ozon kan kontrolleras utefter hur mycket ozonemitterande glas som används. Detta ses i bilderna nedan som grått parti i lampglaset. Ytterligare fördelar är att luftrenaren inte blir dyrare för att man önskar ändra luftrenings- eller saneringseffekt.

Val av UV-lampa görs huvudsakligen efter följande kriterier:

  1. Utrymmets storlek.

  2. Ventilation i utrymmet, hur stort luftombytet är eller typ av vent.system.

  3. Vilken typ av förorening och/eller lukt som ska bekämpas.

  4. Om man vill vistas i utrymmet samtidigt som luftreningen pågår eller ej.

  5. Hur lång tid man vill att reningen ska ta.

OBS! Vid fall av lukt som sitter mycket djupt in i byggnadsmaterial kan man vara tvungen att byta materialet i fråga eller använda AirSteril permanent.

Här följer kort information om användningsområden för respektive UV-lampa:

Lampa UV15

Luftrenare lampa för enbart fotokatalys
Upp till 50m2 eller 120m3. Alstrar 0 mg ozon. Fotokatalytisk rening sker (PCO). Passar bra till sovrum, vardagsrum, kliniker, sjukhus, skolor, äldreboenden etc. Luftburna föroreningar som bakterier, virus t.ex. svininfluensa, pollen, mögelsporer etc. renas. Luktproblem tas bort, t.ex. tillfällig röklukt och innestängd doft. Lampa UV15 kan även användas till punktvis sanering. Luftrenare AirSteril placeras då så att luften ut från aggregatet träffar stället som ska saneras.

Lampa 9,5mg ozon  

Luftrenare lampa med fotokatalys och 9,5 mg ozon
Upp till 80m2 eller 200m3. Alstrar 9,5 mg ozon (PO). Fotokatalytisk rening sker också (PCO). Passar bra till bostad, offentliga utrymmen, källare, större badrum, toalett, kontor, neutralisering av djurlukt etc. även inom andra områden där problem med förorening är lite större eller till snabbare sanering av ytor i mindre utrymmen som bil, båt, husvagn m.fl. Kan timerstyras där effekten blir för hög sett till utrymmets storlek, ventilation etc.
Exempel på applikationsområden för Luftrenare AirSteril

Lampa 38mg ozon och 70mg ozon

Luftrenare lampa med fotokatalys och 38 mg ozonLuftrenare lampa med fotokatalys och 70 mg ozon
Upp till 100m2 eller 250m3. Alstrar 38 eller 70 mg ozon (PO). Fotokatalytisk rening sker (PCO). Passar bra till större offentliga utrymmen samt till sanering av luft och ytor i  större utrymmen eller där lukt och smitta finns. Denna lampa används bl.a. med framgång till stallmiljöer. Andra lämpliga utrymmen är krypgrund, vind etc.

Lampa 108 mg ozon och 140 mg ozon

Luftrenare lampa med 108 mg ozon och fotokatalysLuftrenare starkaste modellen med fotokatalys och 140 mg ozon
Upp till 150m2 eller 375m3. Alstrar 108 respektive 140 mg ozon (PO). Fotokatalytisk rening sker (PCO). Passar bra till större offentliga utrymmen samt till sanering av luft och ytor i utrymmen eller där lukt och smitta är stor. Denna lampa används bl.a. till sanering av rikligt mögelangrepp i krypgrund, vind, källare, bostad etc.

Ta gärna kontakt med oss för fri rådgivning om användningsområde och anpassning av denna unika luftrenare.Uppdaterad 2018-09-27
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Observera

Informationen om val av lampa till luftrenaren är endast avsedd som en övergripande info. för att underlätta valet. Ring eller maila för ytterligare hjälp.