Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Val av UV-lampa till Luftrenare Airsteril

Ta alltid kontakt med oss för val av rätt UV-lampa till din AirSteril Luftrenare och ditt ändamål.

UVC-lamporna till AirSteril är unika då teamet som sedan 1994 utvecklat tekniken låter svetsa samman olika typer av kompositglas. Kombinationen medger att styrkan av ozon kan kontrolleras utefter hur mycket ozonemitterande glas som används. Detta ses i bilderna nedan som grått parti i lampglaset. Ytterligare fördelar är att man inte behöver två olika luftrenare då man önskar ändra och anpassa effekten. Det räcker med att införskaffa en luftrenare samt den eller de olika lampor som önskas.

Val av UV-lampa görs huvudsakligen efter följande kriterier:

  1. Utrymmets storlek.

  2. Ventilation i utrymmet, hur stort luftombytet är eller typ av ventilationssystem.

  3. Vilken typ av förorening och/eller lukt som ska bekämpas.

  4. Om man vill vistas i utrymmet samtidigt som luftreningen pågår eller ej.

  5. Hur lång tid man vill att reningen ska ta.

Vid fall av lukt och andra föroreningar som sitter djupare in i byggnadsmaterial kan man vara tvungen att byta det skadade materialet eller använda AirSteril permanent.

Här följer kort information om användningsområden för respektive UV-lampa:

Lampa 18W UV15

Luftrenare lampa för enbart fotokatalysDenna lampa alstrar ej ozon. Fotokatalytisk rening sker. Passar bra till sovrum, vardagsrum, kliniker, sjukhus, skolor, äldreboenden etc. Luftburna föroreningar som bakterier, virus t.ex. svininfluensa, pollen, mögelsporer etc. renas. Luktproblem tas bort, t.ex. tillfällig röklukt och innestängd doft. Lampa UV15 kan även användas till punktvis sanering. Luftrenare AirSteril placeras då så att luften ut från aggregatet träffar stället som ska saneras.

Passande AirSteril Silent 2000, AirSteril AS-430, AirSteril Thermal 1500 och AirSteril Vent.


Lampa 18W 3mg ozon/h

Luftrenare lampa med fotokatalys och svag koncentration av ozonAlstrar 3 mg ozon/h. I denna lampa kombineras en liten del kompositglas som alstrar ozon med resterande kompositglas som ej tillåter ozonproduktion, men som också är UVC-aktivt och startar fotokatalys. Längst ned till vänster i bild ses den lilla delen av glaset som är ozonaktiv. Denna luftrenarlampa kan användas i lite större välventilerade rum. Normalt ska man inte kunna känna lukten av denna lilla mängd ozon. Används särskilt om det finns avvikande svaga lukter eller föroreningar som man önskar reduceras.

Passande AirSteril Silent 2000, AirSteril AS-430, AirSteril Thermal 1500 och AirSteril Vent.


Lampa 18W 9,5mg ozon/h 

Luftrenare lampa med fotokatalys och 9,5 mg ozonAlstrar 9,5 mg ozon/h. Fotokatalytisk rening sker. Passar bra till bostad, offentliga utrymmen, källare, större badrum, toalett, kontor, neutralisering av djurlukt etc. även inom andra områden där problem med förorening är lite större eller till snabbare sanering av ytor i mindre utrymmen som bil, båt, husvagn m.fl. Kan timerstyras där effekten blir för hög sett till utrymmets storlek, ventilation etc. Ozonmängden kan bli för hög inomhus om den används i mindre och icke välventilerade lokaler. Ta kontakt med oss för rådgivning.

Passande AirSteril Silent 2000, AirSteril AS-430, AirSteril Thermal 1500 och AirSteril Vent.


Lampa 18W 19mg ozon/h

Luftrenare lampa med 19mg ozon
Alstrar 19mg ozon/h. Aktiverar såsom de andra lamporna även fotokatalys i luftrenaren den monteras i. Ozonmängden kan passera gällande gränsvärden om man inte har anpassat valet utefter rumsstorlek och ventilation. Ska man inte vistas i utrymmet samtidigt som luftrenaren används är det dock ett bra val till många mindre applikationer där man behöver ozon tillsammans med UVC-ljus och fotokatalys.

Passande AirSteril Silent 2000, AirSteril AS-430, AirSteril Thermal 1500 och AirSteril Vent.Exempel på applikationsområden för Luftrenare AirSteril

Lampa 18W 38mg ozon och 70mg ozon/h

Luftrenare lampa med fotokatalys och 38 mg ozonLuftrenare lampa med fotokatalys och 70 mg ozon
Alstrar 38 eller 70 mg ozon/h. Fotokatalytisk rening sker. Passar bra till större offentliga utrymmen samt till sanering av luft och ytor i större utrymmen eller där lukt och smitta finns. Andra lämpliga utrymmen är krypgrund, vind, garage, källare etc. där ingen vistas.

Passande AirSteril AS-430, AirSteril Thermal 1500 och AirSteril Vent.
Lampa 18W 140mg ozon/h

Luftrenare starkaste modellen med fotokatalys och 140 mg ozonAlstrar 140 mg ozon/h. Fotokatalytisk rening sker. Passar bra till större offentliga utrymmen samt till sanering av luft och ytor i utrymmen eller där lukt och smitta är stor. Denna lampa används bl.a. som kompletterande reduceringssanering av rikligt mögelangrepp i krypgrund, vind, källare, bostad etc.

Passande AirSteril AS-430, AirSteril Thermal 1500 och AirSteril Vent.

Ta gärna kontakt med oss för fri rådgivning om användningsområde och anpassning av AirSteril luftrenare.


Via AvfuktareButiken kan lampor till luftrenarna beställas

Uppdaterad 2019-02-07
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Observera

Informationen om val av lampa till luftrenaren är endast avsedd som en övergripande info. för att underlätta valet. Ring eller maila för ytterligare hjälp.