Antabus verksamt både mot cancer, svamp och mögel

En del i vår forskning och fältarbete är att kartlägga samt försöka ta reda på mer hur fuktskador, mögel och kemiska ämnen i hus kan skada hälsan. Arbetet sker tvärvetenskapligt genom grävande i historiska samt nya rön. Inhämtad kunskap adderas till varannat med förhoppning om att bringa lite mer ljus över frågan sjuka hus. Samtidigt arbetar vi progressivt genom strävan efter att ta fram nya frågeformuleringar och fakta.

Vissa sjukdomar, som t.ex. astma, är mer klarlagda att barn och vuxna kan drabbas av vid vistelse i skadade hus. Etablissemanget, d.v.s. av samhället utnämnda inomhusmiljöexperter, brukar i regel neka till att man kan drabbas av cancer vid aktuell exponering. Det vi hittills fått fram motsäger denna förnekelse. [1-3]

Här presenteras fakta, som uppföljning till artikel om att det som verkar mot mögel också verkar mot cancer, vice versa. [2] Vår fråga är inte bara om mögelskador och kemiska ämnen i hus kan orsaka cancer, utan även om cancer utgörs av mögel, svamp eller någon liknande patogen?

Antabus slår både mot cancer, svamp och mögel

Antabus, Disulfiram mot mögel och cancer

Antabus är ett varumärke gällande preparat som förskrivs för alkoholavvänjning. Den verksamma substansen i Antabus kallas Dilsulfiram, eller mer exakt Tetraethylthiuram disulfide.

Danska forskare kom 1945 fram till ämnets inverkan i samband med alkoholintag. 1949 omtalas att man i Danmark och Sverige i stor skala började använda Disulfiram för att hjälpa personer med missbruk av alkohol. [4]

Tio år senare 1959 fanns patent där ämnet ingår i högtoxisk kemisk sammansättning bl.a. för träskydd emot röta och mögel i hus. Här mixade man samman numer förbjudna klorfenoler [5-7] med Disulfiram för synergisk fungicidal effekt. [8] Vidare har ett antal forskningsrapporter visat ämnesgod effekt mot svamp som Candida och mögel likt Aspergillus. [9,10]

Ytterligare verkan från Antabus, Tetraethylthiuram disulfide, är emot cancer. [10] Rönen som KI – Karolinska Institutet släppte 2017 är inte direkt nya, men man säger sig nu för första gången ha kommit på hur Antabus verkar emot cancer. Det ska enligt KI vara medicinens nedbrytningsprodukt Ditiocarb, Sodium diethyldithiocarbamate, som är verksam. [11] Föga förvånande har Ditiocarb även effekt mot mögel och svamp. [12,13]

Ytterligare likheter mellan mögel och cancer är att dessa kan bli resistenta, d.v.s. att mediciner ej längre har tillräcklig effekt. Resistens är ett överhängande allvarligt och eskalerande problem där man t.ex. ser att fungicider som används på våra åkrar är närliggande mediciner, t.ex. antimykotika, och därför orsakar resistens. [19,20] Antabus/Disulfiram har reverserande effekt gällande resistensen hos mögel som patogen och cancer som potentiell patogen. [10,14,15]

Ännu mer intressant är att Disulfiram tillsammans i komplex med koppar blir förstärkt verksamt emot cancer. [21] Än en gång ses kopplingen då koppar är välkänt för att ha starkt inhiberande effekt på mögel och svamp. [22] Koppar har också, precis som Disulfiram, använts tillsammans med klorfenoler i träskyddsmedel för att förebyggande motverka röta och mögel. [5,23] De här träskyddsmedlen återfinnes ofta i husens syll eller i annat byggnadsmaterial i krypgrund. [23,24] Det kan även finnas i väggkonstruktion, i färg och i av träspån pressade skivor. Stora problem med lukt är vanligt i de hus där man använt klorfenolinnehållande träskyddsmedel.

Kort diskussion och frågeställning

Hur kan det komma sig att i det närmaste allt som verkar mot mögel också verkar mot cancer, vice versa? [2] Det som har svagare effekt mot det ena har i regel samma verkanseffekt mot det andra. Det som stärker immunförsvaret ger därmed sekundär effekt mot både mögel och cancer. Det som förorsakar cancer omtalas också kunna förorsaka invasiv svamp och/eller mögel. Cancer hos brukare eller boende i fukt-, kemikalie- och mögelskadade hus beskrivs i så många ärenden och konglomerat att det blir svårt utestänga potentiell koppling.

Vi önskar att regering, myndigheter och forskningscentra tar tag i frågan sjuka hus [16] och ordentligt för en gångs skull utreder vilka riskerna är att insjukna i olika tillstånd. Klart är att mögel i hus inte ska accepteras och att sanering vid skada måste ske under högst ordnade och säkra former, utan dröjsmål. [17,18]

Avfuktare kan definitivt förebygga mögelskada i hus. Vi misstänker att avfuktning därmed kan hjälpa till att motverka uppkomst av cancer.
 
Skulle det trots allt visa sig att cancer inte kan förknippas med mögel i hus, så vet vi att andra sjukdomstillstånd såsom astma direkt är relaterade.
 
Luftrenare AirSteril kan genom UVC ljus och fotokatalys förebygga hälsoproblem genom reducerande av föroreningar i luften.
 
2018-02-09
Uppdaterad 2019-06-10
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Referenser

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Få hjälp
Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi byggt upp kunskapen som finns inom området idag. Varsågod känn dig välkommen att boka

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Boka tid för konsultation. vi utför inte långa och ingående samtal via supporten och förbokad konsultation debiteras därför med 440 kr/