Antabus verksamt både mot cancer, svamp och mögel

0
(0)

En del i vår forskning och fältarbete är att kartlägga samt försöka ta reda på mer hur fuktskador, mögel och kemiska ämnen i hus kan skada hälsan. Arbetet sker tvärvetenskapligt genom grävande i historiska samt nya rön. Förhoppningen är att bringa lite mer ljus över frågan sjuka hus. Samtidigt arbetar vi progressivt genom strävan efter att ta fram nya frågeformuleringar och fakta.

Sjukdomar som astma är mer klarlagda att barn och vuxna kan drabbas av vid vistelse i skadade hus. Etablissemanget, d.v.s. av samhället utnämnda inomhusmiljöexperter, brukar i regel neka till att man kan drabbas av cancer vid aktuell exponering. Det vi hittills fått fram motsäger denna förnekelse. [1-3]

Här presenteras fakta, som uppföljning till artikel om att det som verkar mot mögel också verkar mot cancer, vice versa. [2]

Antabus slår både mot cancer, svamp och mögel

Antabus, Disulfiram mot mögel och cancer

Antabus är ett varumärke gällande preparat som förskrivs för alkoholavvänjning. Den verksamma substansen i Antabus kallas Dilsulfiram, eller mer exakt Tetraethylthiuram disulfide.

Danska forskare kom 1945 fram till ämnets inverkan i samband med alkoholintag. 1949 omtalas att man i Danmark och Sverige i stor skala började använda Disulfiram för att hjälpa personer med missbruk av alkohol. [4]

Tio år senare 1959 fanns patent där ämnet ingår i högtoxisk kemisk sammansättning bl.a. för träskydd emot röta och mögel i hus. Här mixade man samman numer förbjudna klorfenoler [5-7] med Disulfiram för synergisk fungicidal effekt. [8] Vidare har ett antal forskningsrapporter visat ämnesgod effekt mot svamp som Candida och mögel likt Aspergillus. [9,10]

Ytterligare verkan från Antabus, Tetraethylthiuram disulfide, är emot cancer. [10] Rönen som KI – Karolinska Institutet släppte 2017 är inte direkt nya, men man säger sig nu för första gången ha kommit på hur Antabus verkar emot cancer. Det ska enligt KI vara medicinens nedbrytningsprodukt Ditiocarb, Sodium diethyldithiocarbamate, som är verksam. [11] Föga förvånande har Ditiocarb även effekt mot mögel och svamp. [12,13]

Ytterligare likheter mellan mögel och cancer är att dessa kan bli resistenta, d.v.s. att mediciner ej längre har tillräcklig effekt. Resistens är ett överhängande allvarligt och eskalerande problem där man t.ex. ser att fungicider som används på våra åkrar är närliggande mediciner, t.ex. antimykotika, och därför orsakar resistens. [19,20] Antabus/Disulfiram har reverserande effekt gällande resistensen hos mögel som patogen och cancer som potentiell patogen. [10,14,15]

Ännu mer intressant är att Disulfiram tillsammans i komplex med koppar blir förstärkt verksamt emot cancer. [21] Än en gång ses kopplingen då koppar är välkänt för att ha starkt inhiberande effekt på mögel och svamp. [22] Koppar har också, precis som Disulfiram, använts tillsammans med klorfenoler i träskyddsmedel för att förebyggande motverka röta och mögel. [5,23]

De här träskyddsmedlen återfinnes ofta i husens syll eller i annat byggnadsmaterial i krypgrund. [23,24] Det kan även finnas i väggkonstruktion, i färg och i av träspån pressade skivor. Stora problem med lukt är vanligt i de hus där man använt klorfenolinnehållande träskyddsmedel.

Kort diskussion och frågeställning

Hur kan det komma sig att i det närmaste allt som verkar mot mögel också verkar mot cancer, vice versa? [2] Det som har svagare effekt mot det ena har i regel samma verkanseffekt mot det andra. Det som stärker immunförsvaret ger därmed sekundär effekt mot både mögel och cancer. Vad som förorsakar cancer sägs också kunna förorsaka invasiv svamp och/eller mögel. Cancer hos brukare eller boende i fukt-, kemikalie- och mögelskadade hus beskrivs i så många ärenden och konglomerat att det blir svårt utestänga potentiell koppling.

Vi önskar att regering, myndigheter och forskningscentra tar tag i frågan sjuka hus [16] och ordentligt för en gångs skull utreder vilka riskerna är att insjukna i olika tillstånd. Mögel i hus och ska vid skada saneras under ordnade former, utan dröjsmål. [17,18]

Avfuktare kan definitivt förebygga mögelskada i hus. Vi misstänker att avfuktning därmed kan hjälpa till att motverka uppkomst av cancer. Astma är relaterat med mögel i hus. Luftrenare AirSteril kan genom UVC ljus och fotokatalys förebygga hälsoproblem genom reducerande av föroreningar i luften. 2018-02-09
Uppdaterad 2019-06-10

Referenser

1] Mögel, bakterier och pentaklorfenol i hus kan orsaka cancer, LFS, 2013.
2] Cancer kan botas med medicin mot mögel, LFS, 2015.
3] Cancer relaterat mögel utreds inte Strömbackaskolan Piteå, LFS, 2016.
4] FROM DISULFIRAM TO ANTABUSE: THE INVENTION OF A DRUG, Helge Kragh, 2008.
5] Pentaklorfenol träskyddsbehandling få bort lukt i hus sjuka hus, LFS, 2013.

6] Klorfenoler i hus godkändes av SP Statens Provningsanstalt, LFS, 2016.
7] Produktkontrollnämndens förbud av pentaklorfenol 1978, LFS, 2015.
8] Fungicidal composition comprising chlorophenol mercury sulfate and tetramethlthiuram isulfide, Truman C Ryker, Du Pont, Patent, 1959.
9] Antifungal Potential of Disulfiram, Tarun Mathur et al., 2007.
10] Disulfiram, an old drug with new potential therapeutic uses for human cancers and fungal infections, Suresh V. Ambudkar, et al., 2005.

11] Ny studie: Antabus effektivt mot cancer, Läkemedelsvärlden, 2017.
12] Spectrum of in vitro antifungal activity of ditiocarb sodium, Allenberger F. et al., 1991.
13] Antifungal activity of diethyldithiocarbamate, Allenberger F. et al., 1989.
14] Blockage of Drug Resistance In Vitro by Disulfiram, a Drug Used to Treat Alcoholism, Tip W. Loo et al., 2000.
15] Targeting Malignancies with Disulfiram (Antabuse): Multidrug Resistance, Angiogenesis, and Proteasome, B. Cvek, 2011.

16] Sjuka Hus – Blir du sjuk av ditt hus eller arbetsställe, LFS, 2005.
17] Mögel relaterat ämnen som hus forskning hälsa, LFS, 2001.
18] Mögel i hus – Varför mögelangrepp lätt kan starta, LFS, 2008.
19] Fungicider skapar farligare mögel i mat, hus och människa, LFS, 2016.
20] Livshotande medicin-azol-resistent mögel i natur och hus, LFS, 2016.

21] Inhibitory effect of Disulfiram/copper complex on non-small cell lung cancer cells, Lincan Duan et al., 2014.
22] Copper, An Ancient Remedy Returning to Fight Microbial, Fungal and Viral Infections, Borkow, Gadi; Gabbay, Jeffrey, 2009.
23] Krypgrundslukt – Lukt i krypgrund, LFS.
24] Krypgrund Torpargrund Information Lösningar Avfuktare, LFS, 2001.

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Lämna en kommentar

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Installation avfuktare i krypgrund eller vind

5 (1) Vårt signum är att löpa linan ut tillsammans med kunden Installation avfuktare Vi uför installation av kvalitativa avfuktare producerade i Sverige av märket Acetec och Corroventa. Avfuktare som är anpassade för kallare utrymmen

Produktexempel

Kontrollpanel CTR 500TT

Kontrollpanel CTR 500TT

0 (0) Kontrollpanel CTR 500TT Kontrollpanel CTR 500TT, är ett styrsystem som används för att uppnå en kontrollerad avfuktning i krypgrunden. Styrning, reglering och övervakning

Läs mer »
Filter till acetec evodry pd/pd+

Filter Acetec Evodry PD-150 28 x 25

 

Rekommenderat är att byta filter på Acetec Evodry PD-150 avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 28 x 25

Läs mer »

Inlägg