Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Första återförsäljarna i Sverige av TrygghetsVakten

Ljungby Fuktkontroll och sanering är den första återförsäljaren och installatören i Sverige gällande TrygghetsVaktens avfuktare. En inledande kontakt togs 2005 med Rikard Bergsten som är innovatör bakom TrygghetsVakten. Rikards teoretiska och praktiska erfarenheter inom fukt- och avfuktningsmekanik stämde i vårt tycke väl överens med övriga inom området fukt framstående forskarrön.

Vi valde att göra ett antal installationer för utvärdering och har sedermera lärt känna avfuktarnas kapacitet och begränsningar väl.

Ett väl inarbetat samarbete gagnar dig som slutkund då vi känner samtliga på TrygghetsVakten väl och snabbt kan stå till tjänst med support även rörande frågor som vi inte direkt kan svara på.

Samarbetet ger dig också mycket förmånliga priser på avfuktarna och de fuktstyrda ventilationsaggregaten för utrymmen som krypgrund, förråd, sommarstuga och vind etc.

Förutom gott humör och goodwill är innovatörsandan berömvärd hos TrygghetsVaktens personalstyrka.

Den senaste i raden av innovationer är TrygghetsVakten Pro, vilken är effektiv mot radon genom att undertrycksventilera med ett mikroprocessorstyrt system som hela tiden känner av att undertrycket är det rätta för att hålla radon samt lukt, s.k. krypgrundslukt borta från bostaden.

Det är viktigt att välja rätt avfuktare.

Ring oss om du har frågor - stora som små. Vi informerar via telefon eller mail.

Uppdaterad 2018-09-27
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB