Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Avfuktare sorptionsavfuktare Acetec EvoDry 30 Pro

EvoDry 30 Pro är utvecklad för effektiv avfuktning speciellt i svalare utrymmen. Sorptionstekniken är uppbyggd enligt beprövad teknik med svenskt patenterat sorptionsmaterial. Konstruktionen med inbyggd styrutrustning är planerad för låg vikt, enkelt underhåll och lång livslängd.

Avfuktare Acetec EvoDry 30 ProAvfuktaren är byggd med ram och plåtar av aluminium. För bästa kapacitet är 30 Pro isolerad med 30 mm mellanliggande isolerskikt.

Styrtekniken är av smart mikroprocessorvariant.

Fläktarna är av s.k. lågenergi EC-typ och är fullt ställbara via kontrollpanelen som här syns på avfuktarens framsida.


För enkelt handhavande, filterbyte och kontroll finns inspektionslucka på båda långsidorna av sorptionsavfuktaren. Två stycken filter för regenereringsluft och processluft ingår.

Anlutningsstosar är integrerade i designen, varav två ses på bilden här.

EvoDry 30 Pro kan dockas mot kondensenhet EvoDry C

Kondensenhet EvoDry C till Avfuktare EvoDry 30 ProTekniken med sorptionsavfuktare är i sig icke kondenserande, d.v.s. den bildar inte fritt vatten.  EvoDry 30 Pro blåser ut den fuktiga luften i form av vattenånga. Den s.k. våtgasen leds ut från betjänat utrymme via slang. Är temperaturen i betjänat utrymme, t.ex. krypgrund, lager, källare, garage eller vind etc. över noll grader kan man komplettera med kondensenhet EvoDry C100. Kondensenheten sätts ovanpå eller jämte EvoDry 30 Pro. Från kondensenheten leds vatten till närmaste golvbrunn, avlopp eller ned i marken där det kan dräneras iväg. En av fördelarna med kombinationen är att mycket av värmen, som av avfuktaren produceras, bibehålls i utrymmet. Kondensenhet EvoDry C är tillbehör och levereras inte med avfuktaren om beställning ej görs.

Avfuktarens kapacitet och andra värden

- Temperaturområde -20 till +40 °C
- Flöde våtluft 70 m3/h
- Flöde torrluft 250 m3/h
- Avfuktningskapacitet vid 20 °C och 60 RF%, 1,25 kg/h
- Nominell Ljudnivå vid 3 m avstånd 46 dB(A)
- Avsäkring 10 A Trög 1x230V
- Effekt endast vid fläktdrift 36 W
- Effekt vid avfuktning 2.000 W
- Vikt 24,4 kg
- Filterklass M5
- Bredd 715 Höjd 515 Djup 466 mm
- Stos våtluft och regenerering 80 mm diameter
- Stos processluft och torrluft 125 mm diameter

Acetec EvoDry 30 Pro
Inklusive moms, frakt och vår kostnadsfria avfuktaresupport 34.600:-

Vid högre behov av kapacitet och avfuktning finns:

2017-03-23
Uppdaterad 2018-10-10
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor angående olika avfuktningsapplikationer.