Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Avfuktare Acetec EvoDry 6H Sorptionsavfuktare

Acetec EvoDry 6H är uppföljande sorptionsavfuktare till den mindre avfuktaren RD50. Kapacitetsmässigt räknat i avfuktade liter vatten per dygn var det ett ganska stort språng mellan RD50 och den större PD-150. Därav framtagandet av denna modell.

Avfuktare Acetec EvoDry 6H
Acetec EvoDry 6H är med den inbyggda sorptionstekniken möjlig att använda ända ned till -20 grader. Det är sällan avfuktning behövs under den temperaturen. Avfuktning ges upp till +40 grader.

Till skillnad från kylavfuktare eller också kallat kondensavfuktare finns inte frysrisk i EvoDry och den har inte alls samma effektfall vid temperaturnedgång.


Lämpliga rum och utrymmen för avfuktaren är allt från bil, båt och husbil till mindre källare, krypgrund eller vind.

Vid normal fuktlast är sorptionsavfuktaren t.ex. lämplig om upp till 35m3 stor krypgrund eller 45m3 stor vind.

Via hygrostaten det lilla vredet på avfuktarens sida i bild ovan justeras börvärdet, det fuktvärde där man vill att EvoDry ska starta avfuktningen. Justeringsmöjlighet ges mellan 20-80% RF. När hygrostatens fuktsensor avkänner att den relativa fuktigheten (RF) i luften minskat till under börvärdet stängs avfuktningsprocessen av och standbyläge ingås. I standbyläget är det endast fläkten som är aktiverad. Det kan ofta vara en viktig funktion så att det ej blir stillastående fukt vid t.ex. någon köldbrygga där man installerat EvoDry.

Avfuktarens installation

Beskrivande installation av EvoDry
Vid den övre stosen om 50 mm diameter anslutes våtgasslangen, vilken i sin tur leds ut från avfuktningsutrymmet, så att den i sorptionsprocessen uppsamlade fukten tillåts att blåsas ut utomhus.

Genom nedre stosen om 100 mm i diameter fördelar avfuktaren ut den torrare och svagt varmare luften, antingen friblåsande eller via slang som kan beställas som tillval.


Baksidan filtersidan av sorptionsavfuktare EvoDry 6HDen i utrymmet fuktiga luften som vi kallar processluft dras via fläktverkan in genom luftfiltret på baksidan av Acetec EvoDry 6H.
Inne i sorptionsavfuktaren roterar ett hjul av silicagel vilket absorberar fukten. Den avfuktade luften fördelas sedan ut som ovan beskrivet.

Det kan av olika anledningar vara bra att utfördelningen av torrluften sker en bit från avfuktaren. Dels vill vi av driftsekonomiska skäl undvika att torrluft recirkulerar direkt in i avfuktaren igen, samtidigt som den torrare luften av avfuktningstekniska skäl bör ledas bort till andra delar av ett lite större utrymme. Utrymmesjämn avfuktningsverkan nås vid sådan installation.

Installation ska ej ske i miljö med aggressiva eller explosiva gaser. Brandrisken är dock annars mycket låg då Acetec byggt EvoDry 6H avfuktare av korrosionsskyddsbehandlad plåt.

Byte av filter i EvoDry 6H

Så här byts filter i avfuktarenFör högsta möjliga och bibehållen kapacitet är det viktigt att rengöra eller byta filter i EvoDry regelbundet, utefter behov.

De två skruvarna fasthållande filterkassetten lossas för hand. Filtret plockas sedan enkelt ur kassetten.

Dammsugning av avfuktaren sker vid behov.

Specifikation

  • Våtgasflöde 25 m3/h

  • Torrluftflöde 110 m3/h

  • Avfuktningskapacitet vid +20 grader 60% RF 6 kg/24h

  • Ljudnivå vid 3 meters avstånd 51 dB(A)

  • Avsäkring 10 A trög

  • Effekt standbyläge fläktdrift 25 W

  • Effekt under avfuktning, nominellt, 560 W

  • Mått H 230 x L 280 x B 220

  • Vikt 4,9 kg

  • Filterklass G2 tjocklek 10 mm

Acetec EvoDry 6H komplett paket


Acetec EvoDry 6H levereras i paket med fast stos för våtgas och torrluft, ca. 1,5 m lång våtgasslang samt utloppsplåt med regnskyddshuv.

Vårt pris inklusive kostnadsfri professionell support via mail eller telefon, moms och frakt via Posten 8.100:-

EvoDry 6H går att köpa via AvfuktareButiken

Tillbehör

För spridning av torrluften från 6H är det bra att ansluta upp till 7,5 meter lång slang. Det tjänar man på i förhållande till att låta torrluften direkt recirkulera in i avfuktaren igen, samtidigt som jämnare avfuktning ges i betjänat utrymme. Vid längre dragning än så kan för högt mottryck skapas för torrluften. Därmed rekommenderar vi högst 7,5m torrluftsdragning. En slangklämma behövs för att kunna säkra slangen mot avfuktarens torrluftsstos. I bortre änden på slangen träs en ändhylsa in för att slangen ska hållas öppen samt för enkel uppfästning.

Observera att alla avfuktartillbehören på nedanstående sida ej är anpassade till EvoDry 6H. Vissa av artiklarna i tillbehörslistan passar de större avfuktarna EvoDry PD och EvoDry PD+.

- Tillbehör till avfuktare Acetec EvoDry PD

- Avfuktare Acetec EvoDry 6H Sorptionsavfuktare (faktablad, pdf)

- EvoDry Acetec avfuktare har fått nytt produktnamn

2016-04-15
Uppdaterad 2018-05-22
Av Jerker Andersson

Acetec gör det igen, tar fram en prisvärd avfuktare som täcker mindre behov av avfuktning i kallare rum.

EvoDry 6H är tack vare utformningen precis som Acetecs andra avfuktare mer brandsäker att ha i ett lägre utrymme där avfuktaren hamnar närmare husets konstruktionsmaterial.

Det går att komplettera EvoDry med vår hygrostat HygroPro, vilken tar hänsyn till såväl temperatur som relativ fuktighet och därmed sänker avfuktningskostnaden.