Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Avfuktare Acetec EvoDry 6H Sorptionsavfuktare

Acetec EvoDry 6H är en av marknandens minsta men ändå kapacitetsmässigt sett välfungerande sorptionsavfuktare. Avfuktaren är väl lämpad för betjäning av utrymmen som är svalare, likt mindre krypgrund, vind, garage, container, kylrum och frysrum. Andra lämpliga applikationer för avfuktaren är till bil, båt, husbil och mindre källare.

Avfuktare Acetec EvoDry 6H

Acetec EvoDry 6H är med den inbyggda sorptionstekniken möjlig att använda ända ned till -20 grader. Det är sällan avfuktning behövs under den temperaturen. Avfuktningsfunktionen fungerar upp till +40 grader.
Till skillnad från kylavfuktare eller också kallat kondensavfuktare finns inte frysrisk i EvoDry och den har inte närmelsevis samma effektfall vid temperaturnedgång.

Vid normal fuktlast är sorptionsavfuktaren t.ex. lämplig om upp till 35m3 stor krypgrund eller 45m3 stor vind. Då vi dimensionerar avfuktare för bästa möjliga funktion utgår vi även från hur utrymmet är uppbyggt, om det är långsträckt, indelat i olika fack och hur hög fuktlasten är.

Hygrostaten i Acetec EvoDry 6H
Via hygrostaten som sitter skyddad bakom luftfiltret justeras börvärdet, det fuktvärde där man vill att EvoDry ska starta avfuktningen. Justeringsmöjlighet ges mellan 40-90% RF. 

När hygrostatens fuktsensor avkänner att den relativa fuktigheten (RF) i luften minskat till under börvärdet stängs avfuktningsprocessen av och standbyläge ingås. I standbyläget är det endast fläkten som är aktiverad. Det kan ofta vara en viktig funktion så att det ej blir stillastående fukt vid t.ex. någon köldbrygga där man installerat EvoDry.

Avfuktarens installation

Beskrivande installation av EvoDry
Vid den övre stosen om 50 mm diameter anslutes våtgasslangen, vilken i sin tur leds ut från avfuktningsutrymmet, så att den i sorptionsprocessen uppsamlade fukten tillåts att blåsas ut utomhus.

Genom nedre stosen om 100 mm i diameter fördelar avfuktaren ut den torrare och svagt varmare luften, antingen friblåsande eller via slang som kan beställas som tillval.


Baksidan filtersidan av sorptionsavfuktare EvoDry 6HDen fuktiga luften som vi kallar processluft dras via fläktverkan in genom luftfiltret på baksidan av Acetec EvoDry 6H.

Inne i sorptionsavfuktaren roterar ett hjul av silicagel vilket absorberar fukten. Den avfuktade luften fördelas sedan ut som ovan beskrivet.

Det kan av olika anledningar vara bra att utfördelningen av torrluften sker en bit från avfuktaren. Dels bör man av driftsekonomiska skäl undvika att torrluft recirkulerar direkt in i avfuktaren igen, samtidigt som den torrare luften av avfuktningstekniska skäl bör ledas bort till andra delar av ett lite större utrymme. Jämn avfuktningsverkan nås lättare vid sådan installation.

Installation ska ej ske i miljö med aggressiva eller explosiva gaser. Brandrisken är mycket låg då Acetec byggt EvoDry 6H avfuktare av korrosionsskyddsbehandlad plåt.

Byte av filter i EvoDry 6H

Så här byts filter i avfuktarenFör högsta möjliga och bibehållen kapacitet är det viktigt att rengöra eller byta filter i EvoDry regelbundet, utefter behov.

De två skruvarna fasthållande filterkassetten lossas för hand. Filtret plockas sedan enkelt ur kassetten.

Dammsugning av avfuktaren sker vid behov.

Specifikation

 • Våtgasflöde 25 m3/h

 • Våtgasslang ca. 1,5 m

 • Torrluftflöde 110 m3/h

 • Avfuktningskapacitet vid +20 grader 60% RF 6,2 kg/24h

 • Hygrostatinställning 40-90 RF%

 • Ljudnivå vid 3 meters avstånd 49 dB(A)

 • Avsäkring 10 A trög

 • Elsladd med jordad kontakt ca. 2 m

 • Effekt standbyläge fläktdrift 25 W

 • Effekt under avfuktning, nominellt, 560 W

 • Knapp för omkoppling mellan kontinuerlig avfuktning eller styrning via hygrostat

 • Mått H 235 x L 285 x B 220 mm

 • Vikt 4,9 kg

 • Filterklass G2 tjocklek 10 mm

Acetec EvoDry 6H komplett paket


Acetec EvoDry 6H levereras i paket med fast stos för våtgas och torrluft, ca. 1,5 m lång våtgasslang samt utloppsplåt med regnskyddshuv.Vårt pris inklusive kostnadsfri professionell support via mail eller telefon, moms och frakt via Posten 7.990:-

EvoDry 6H går att köpa via AvfuktareButiken

Tillbehör

För spridning av torrluften från 6H är det bra att ansluta upp till 7,5 meter lång slang. Det tjänar man på i förhållande till att låta torrluften direkt recirkulera in i avfuktaren igen, samtidigt som jämnare avfuktning ges i betjänat utrymme. Vid längre dragning än så kan för högt mottryck skapas för torrluften. Därmed rekommenderar vi högst 7,5m torrluftsdragning. En slangklämma behövs för att kunna säkra slangen mot avfuktarens torrluftsstos. I bortre änden på slangen träs en ändhylsa in för att slangen ska hållas öppen samt för enkel uppfästning.

Observera att alla avfuktartillbehören på nedanstående sida ej är anpassade till EvoDry 6H. Vissa av artiklarna i tillbehörslistan passar de större avfuktarna EvoDry PD och EvoDry PD+.

- Tillbehör till avfuktare Acetec EvoDry PD

2016-04-15
Uppdaterad 2019-03-07
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Acetec gör det igen, tar fram en prisvärd avfuktare som täcker mindre behov av avfuktning i kallare rum.

EvoDry 6H är tack vare utformningen precis som Acetecs andra avfuktare mer brandsäker att ha i ett lägre utrymme där avfuktaren hamnar närmare husets konstruktionsmaterial.

Det går att komplettera EvoDry med vår hygrostat HygroPro, vilken tar hänsyn till såväl temperatur som relativ fuktighet och därmed sänker avfuktningskostnaden.