Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Acetec EvoDry PD+ avfuktare med LFS unika brandtermostat

Avfuktare Acetec EvoDry PD+
Vi strävar kontinuerligt efter högsta möjliga totala säkerhet, både gällande fuktrelaterade frågor som avfuktning i olika utrymmen, avfuktare och därtill relaterat. Acetec EvoDry PD+ har förutom god avfuktningskapacitet och flera smarta funktioner, brandsäkrare konstruktion och extra brandskydd.

Inkluderande frakt och moms samt vår professionella support 15.955:-

EvoDry PD+

Avfuktare EvoDry PD+ är genom sorptionsteknik mycket väl fungerande i svalare och kalla delar av hus, likt krypgrund, källare, garage, vind etc.. För bästa driftsoptimering finns inbyggd hygrostat som energibesparande kan ta hänsyn till både temperatur och relativ fuktighet. Möjlighet finns därför att automatiskt anpassa avfuktningen just till det klimat som råder i betjänat utrymme. Torrluften sprids från PD+ via tre stycken utblås, mot vilka flexibel slang (tillbehör) kan kopplas, så att torrluften leds bort från avfuktaren och gör nytta i hela utrymmet samt i olika ev. sektioner eller rum. De totala funktionerrna gällande EvoDry ligger i linje med såväl miljötänk, plånbok som husets bästa.

EvoDry PD+ är en vidareutveckling av Acetec EvoDry PD avfuktare. Se länk längre ned på denna sida.

Avfuktarens funktioner

PDC-03+ för styrning och övervakning av avfuktaren
Övervakning:
Via övervaknings- och styrpanel PDC-03+ är det enkelt att kontrollera avfuktarens aktuella driftsläge, vilka driftsvärden som är inställda samt temperatur och relativ fuktighet där avfuktaren verkar. Då det är dags att byta dammfilter visas F i displayen.

Inställning:
Hygrostatinställningen, d.v.s. börvärdet där man vill att avfuktningen ska starta, ställs in mellan 20-80%RF. Är fabriksinställd på 60% och fuktläge 2. Vill man låta avfuktaren arbeta energisnålast möjligt ställs hygrostaten i fuktläge 3, där även temperatur styr när avfuktaren ska sättas igång. Kontinuerlig avfuktning ges under fuktläge 1, där hygrostaten är förbikopplad, vilket är lämpligt vid t.ex. vattenskadeavfuktning.

Fläkten kan ställas i kontinuerlig drift vilket är bra om luftcirkulation och ett lättare luftombyte hela tiden behövs. Icke kontinuerlig fläktdrift innebär att fläkten stängs av då avfuktning ej behövs. För automatisk klimatövervakning vid icke kontinuerlig fläktdrift, går fläkten igång 15 minuter var fjärde timme. Det gör att fuktig luft inte så lätt kan bli stillastående längre bort från EvoDry PD+.

Klimatlarm, indikeras C i display, kan ges efter det antal dygn man anser lämpligt, i fall om avfuktaren inte klarar hålla den relativa fuktigheten vid inställt börvärde.

Avfuktarens extra brandskydd PD+

EvoDry PD+ skydd mot brand och hög temperaturNär vi tittade på helheten gällande avfuktningsaggregat kontra allmän brandrisk i hus upptäcktes vidareutvecklingsmöjlighet. Skulle brand av någon anledning uppstå i det utrymme avfuktaren installerats, finns nu EvoDry PD+ med inprogrammerad brandtermostat, vilken fungerar som högtemperaturskydd och stänger av avfuktaren om temperaturvärdet i omgivande luft överstiger det temperaturvärde man själv väljer. Det innebär att avfuktarens fläktverkan (cirkulerande luft och inhämtande av viss mängd syrerik luft) inte längre hjälper till att sprida eller förvärra eventuell brand. Modellen PD+ är unik via vårt samarbete med Acetec.

Så här programmeras PD+ brandtermostat

Funktionen styrs valfritt från styrpanelen PDC-03, vilken kan sättas där man lätt kommer åt den, t.ex. uppe i huset om avfuktaren installerats i krypgrund eller källare. Under parameter 10 sker valen ON eller OF, om man vill ha högtemperaturskyddet aktiverat eller ej.

Parameter 10:
ON:
Avfuktaren stannar helt vid temperatur som överstiger inställt värde i parameter 11 och Hf indikeras på panelen då den inställda temperaturen överskrids. Avfuktarens fläkt och vidare funktion stängs då av. När temperaturen sjunker under inställt värde i parameter 11 återstartar avfuktaren automatiskt och indikering Hf släcks på displayen.
OF: Funktionen är avstängd.
Parameter 11:
Temperaturinställning för högtemperaturfunktion, valbart mellan 0 till +60 C.

Önskar man ha PD+ skyddet aktiverat ställs temperaturen i parameter 11 lämpligen in några grader över den för årstiden normala i betjänat utrymme. Det innebär att justering för allra bästa funktion görs utefter årstiderna. Under vår och sommar stiger temperaturen t.ex. i krypgrund, vind och andra ouppvärmda utrymmen, medan temperaturen sjunker under vinterhalvåret. Viss dygnsvariation kan förekomma, särskilt på vindar då solen tittar fram och värmer upp. Skulle avfuktaren tack vare högre temperatur på dagen stängas av på vinden, gör det i regel inget eftersom temperaturen åter sjunker på kvällen och natten, så att avfuktaren startar igen.

Avfuktare EvoDry PD+

Avfuktare EvoDry PD+ paketEvoDry PD+ paket

* Styrpanel PDC-03+
* PDC-03 kabel 15 m
* Hygrostat
* 1 st filter
* Våtgasslang ca. 2 m
* Utloppsplåt
* 3 års garanti
* LFS support

Kampanjpris 15.955:-
Moms och frakt ingår


PD+ är förutom tillägget av högtemperaturskydd identisk med EvoDry PD, vilken vi även lagerför. Se Acetec EvoDry PD för mer information.

Klicka här för att köpa Acetec EvoDry PD+ via AvfuktareButiken

Tillbehör och installation

PD+ installation av avfuktare i krypgrund
Vi utför installation av EvoDry PD+ och ger även fri support om du önskar installera avfuktaren själv.

Här ses enkel skiss beskrivande installationsprincipen i krypgrund. Torrluftsslangar (finns som tillbehör) ansluts i lagom längd mot de tre stosarna där torrare luft blåses ut. Det säkerställer att den torra luften inte direkt recirkulerar in i avfuktaren igen. På detta sätt avfuktas hela krypgrunden eller vinden etc. jämnt. Principen är densamma i alla tänkbara applikationer.

- Utförlig manual för installation i olika typer av krypgrund

- Installation av Acetec EvoDry PD+ på vind som vindsavfuktare

- Serieinstallation Krypgrundsavfuktare Acetec EvoDry PD / PD+

- Tillbehör till EvoDry PD+

- Manual gällande Acetec EvoDry PD och PD+ avfuktare

- Manual för programmering av Acetec EvoDry PD och PD+

- Avfuktare - Avfuktningskapacitet för krypgrund

- Lukt i hus och krypgrund efter installation av avfuktare

- Lukt av ammoniak från cellulosaisolering med ammoniumsulfat

- Avfuktare och luftrenare för kylrum och kyllager

- Så här görs rätt val av avfuktare

- Titta på andra avfuktare i vårt sortiment

2017-08-17
Uppdaterad 2018-11-08
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Vi har länge och ingående sökt de säkrare och energisnålare avfuktaralternativen på marknaden. EvoDry PD+ är unik med anpassningsbart högtemperaturskydd.
Ring eller mailla om du undrar över något. Vår support är kostnadsfri.