Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Avfuktare CTR 300TT2 för krypgrund

CTR 300TT är en sorptionsavfuktare anpassad speciellt för krypgrund där behov finns av ett ökat ställbart undertryck med samtidigt torrt klimat.

CTR 300TT är en avfuktare från Corroventa i Bankeryd,avsedd för krypgrundFrån svenska Corroventa kommer CTR 300TT som är en kombination mellan avfuktare för svalare krypgrunder med integrerad separat ställbar fläkt för ventilation så att lukt eller radon upp i bostaden motverkas.

Finessen med konstruktionen är att det i denna avfuktare sker ett konstant avfuktningsflöde oavsett inställd undertryckskapacitet. Den extra luft som måste evakueras avfuktas således ej. Det ger avsevärd energibesparing sett till likvärdiga avfuktare.

CTR 300TT2 i krypgrund

Själva installationen i krypgrund är enkel eftersom endast en frånluftsventil behövs. Undertrycket kan steglöst ställas att evakuera mellan 45-130m3 luft/h. I fall där det från krypgrund upp i huset finns större luftpassager måste dessa för bäst effekt tätas. Det kan röra sig om springor mellan golv och vägg, vid rörgenomföringar och mellan olika moduler som sammanfogats vid byggnation. Krypgrunden ska även vara så tät så möjligt mot uteluften.

Sorptionsavfuktare CTR 300TT och dess torrluftsutblås på baksidan
Den torra avfuktade luften (200-300m3/h) som blåses tillbaka ut i krypgrund ska ledas bort från avfuktaren för att recirkulation inte direkt ska ske. CTR 300TT är försedd med två 50mm och ett 100mm torrluftsutblås som var för sig kan förgrenas om så behövs. Vi har i sortimentet lämplig 100mm flexslang samt T-förgreningar för detta ändamål.

Avfuktningskapaciteten ligger på mellan 12-21L/24h beroende på temperatur i utrymmet. Kapaciteten räcker normalt för krypgrunder upp till 300m2 eller 250m3.

För energisnålast möjliga avfuktning är det mycket viktigt att på ett adekvat sätt lägga byggplast mot marken och tillse så fukt inte i för stor mängd kan komma in genom eller under krypgrundens grundmur alt. kantbalk.

Energioptimering för att minska driftstimmarna med CTR 300TT2 kan utföras genom att lägga en speciell krypgrundsisolering mot byggplasten på marken. Ev. kan också krypgrundsisoleringen dras upp mot grundmurarna.

Viktig läsning finnes även under sidan ventilation av krypgrund.

Antingen kan vi installera avfuktaren inom vårt upptagningsområde som är södra Sverige, alternativt att man gör det själv. För kunskap om hur installationen går till har vi presenterat en grundläggande och övergripande installationsmanual. Installation av avfuktare Corroventa CTR 300TT2 i krypgrund. Själva dragningen av rörsystemet till avfuktaren så skiljer sig den från krypgrund till annan, beroende på hur krypgrunden är uppbyggd.

Specifikation CTR 300TT2

Vid avfuktning drar CTR 300TT 850W. Måtten är 325mm gällande både höjd, bredd och djup. Ljudnivån uppnår 56dB och avfuktaren bör därför inte ställas direkt under sovrum om man är ljudkänslig eller om det inte är så tjock isolering i golvbjälklaget. Vikten är 16kg och det kan vara bra att dra avfuktaren på plats med en pulka etc. för att skona ryggen i krypgrund som är låg i tak.

Inkl moms och frakt:
Avfuktare CTR 300TT2 inklusive 3 st filter 20.400:-
Trådlös styr- och övervakningsenhet Homevision Pro  3.585:-
Monteringskit  2.900:-


Rekommenderat är att två gånger per år eller efter behov byta filter i avfuktaren. Se filter - utbytesfilter till Corroventa 3-pack 265:- 20-pack 1.200:-

Hygrostat HygroPro  2.175:- (Obs! Endast för den äldre modellen CTR 300TT)

Info och utbud

Läs mer om valet mellan olika typer av avfuktare och se även vårt resterande utbud av avfuktare.

Se också CTR STD-TT vilken är en avfuktare från Corroventa utan ställbart undertryck.

Läs mer om principen för att undertryckssätta en krypgrund i artikeln avfuktare och undertryck.