Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Avfuktare Acetec EvoDry PD - med fjärrkontroll

EvoDry PD avfuktare från Acetec

EvoDry PD från Acetec är en avfuktare avsedd att kunna fungera med hög bibehållen kapacitet gällande avfuktning, utan markant effektfall eller påfrysning även i lägre temperaturer.

EvoDry PD är utrustad med smart hygrostat och fjärrstyrning. Tre års garanti medföljer.

EvoDry PD Fjärrstyrning och övervakning

EvoDry PD smart fjärrkontroll
Till EvoDry PD medföljer 15 meter kabel och panel, både för övervakning och inställning av avfuktarens funktioner.
PDC-03 monteras enkelt uppe i bostaden eller på annat önskat ställe där den är enkel att komma åt.

Övervaka larm, drift, temperatur och den viktiga relativa fuktigheten (RF%).

Styr fläktdrift, börvärde RF% och till- eller frånkoppling av hygrodynamisk energisparfunktion som kallas mögelindex.

Den hygrodynamiska sparfunktionen går ut på att mäta samt styra avfuktaren efter såväl utrymmets temperatur som RF%. Val finns att styra EvoDry PD antingen endast efter RF% eller nämnda mögelindex. Mögelindexstyrningen kan ge ända upp till 60% besparing om man ser till den totala driftstiden. Detta i synnerhet sett till avfuktning i utrymmen som helt eller delvis följer utetemperaturerna, såsom ouppvärmd källare, garage, krypgrund och vind etc. Kortfattat beskrivet kan man i regel tillåta ökande relativ fuktighet ju kallare det blir, med utgångsvärde från rumstemperatur. I Acetec EvoDry PD finns mjukvara inprogrammerad att ta hänsyn till dessa parametrar, vilket gör avfuktaren till mer grön i bemärkelse miljöbesparing. Läs gärna mer om forskning och förklaring kring mögelindex lite längre ned på sidan mögel, se där diagram LIM1.

EvoDry PD - Specifikation

EvoDry PD är från Acetec både genomtänkt och beprövadAvfuktaren är teknologiskt sett både genomtänkt och beprövad. Tekniken som används för avfuktning kallas sorption. Sorptionsavfuktare är lämpligare vid pendlande klimat där temperaturen periodvis kan falla nedåt. Acetecprincipen där avfuktaren arbetar i två seriella faser är i sig energibesparande samtidigt som styrningsmöjligheten utefter mögelindex ger ännu lägre driftskostnader.

Möjligheten till inkoppling av tre stycken slangar eller rör för spridning av torrluften ökar driftsekonomin. Andelen avfuktad luft som direkt recirkulerar in i avfuktaren minskar samtidigt som upptäckningsområdet för avfuktningen ökar.

Mått och vikt gällande EvoDry PDAcetec EvoDry PD är tillverkad och framtagen för högsta möjliga avfuktningseffekt med minsta möjliga mått. Höjd 265mm - Bredd 330mm - Djup 447mm
Vikt 11,3kg

Avfuktning och avfuktningskapacitet EvoDry PDFukten som EvoDry PD tar hand om evakueras i form av vattenånga via medföljande våtgasslang. Därmed behöver man inte dränera bort kondensat eller tömma någon vattentank.
Kapacitet upp till 21,5 Liter per dygn. 

Acetec har försett avfuktaren med sladd och stickkontaktAvfuktaren är försedd med sladd och stickkontakt

Vid avfuktning är medeleffekten 660-880 W. Avfuktaren anpassar sig utefter fuktighet och temperatur i utrymmet. Rek. 13A trög säkring. 

PD´s ljudnivåLjudnivån når 53 dBA vid 3 meters avstånd och har karaktär av fläktsusande ljud.

Om brandrisk i avfuktareI nyhetsmedia har det allt oftare rapporterats om brand i avfuktare. Det gäller främst vissa fabrikat av kondensavfuktare med plasthölje. I hus tycker vi brandsäkerhet är mycket viktigt. Acetec EvoDry PD är genom det korrosionsbehandlade plåthöljet mer brandskyddad. I krypgrund och andra rum med låg takhöjd och antändbara material är brandsäkerheten viktigare än i rum med full takhöjd. Med EvoDry PD nås bättre fuktsäkerhet och brandsäkerhet.

I samarbete med Acetec har vi nu tagit fram ytterligare en variant av avfuktaren, där ett högtemperaturskydd programmerats in. Högtemperaturskyddet har inte med själva avfuktarens brandsäkerhet att göra, utan avkänner om temperaturökning sker i betjänat utrymme, likt om det uppstår brand. Vid temperaturökning stängs avfuktaren automatiskt av, så att fläktverkan och luftomsättning inte hjällper till att sprida en brand i byggnaden. Denna variant med högtemperaturskydd heter EvoDry PD+ och kan nås genom länk längre ned på sidan.

Ytterligare information kommer efterhand byggas på från vår sida. Vi ger fri professionell support som inbegriper installationsskiss och svar på andra frågor. Hör gärna av dig, antingen via telefon eller mail. Avfuktning och fuktskador är vårt specialområde.

Avfuktare EvoDry PD sedd från olika vinklar

Vi har två varianter av EvoDry PD i lager:

1) EvoDry PD+ med LFS högtemperaturskydd, s.k. brandskydd. PD+ innebär att avfuktaren via termostat känner av om temperaturen i avfuktningsutrymmet ökar, likt vid brand. Avfuktaren stängs då av och fläktverkan/luftcirkulation upphör, vilket gör att ev. brand någonstans i betjänat utrymme ej så lätt sprids. Inkl. moms och frakt för EvoDry PD+ 15.955:- - Läs mer om Acetec EvoDry PD+

2) EvoDry PD Pris inklusive moms, frakt och vår professionella support via mail eller telefon är 15.955:-

Filter hittas under tillbehör nedan.

Grundpaket gällande EvoDry PD och PD+. Se också tillbehör.

Besök AvfuktareButiken för att köpa Acetec EvoDry PD

Tillbehör samt installationsinformation etc.

Klicka här. Se tillbehör till EvoDry PD
Vi lagerför tillbehör till EvoDry PD såsom slang för fördelning av den avfuktade luften, samt andra installationsdetaljer. Här finner du också andra former av kompletterande tillbehör som fristående övervakningsenheter, luktsaneringsprodukter och system för undertryck.

- Tillbehör till avfuktare Acetec EvoDry PD


- Manual gällande Acetec EvoDry PD avfuktare

- Manual för programmering av Acetec EvoDry PD och PD+

- Kontroll gällande EvoDry PD avfuktare från Acetec

Installation av EvoDry PD


Installation och anvisningar gäller EvoDry PDVi utför installation av avfuktare inom vårt upptagningsområde täckande södra Sverige och har även samarbetspartner i Stockholm. För dig som vill installera själv ges fri support. Maila gärna över skiss beskrivande krypgrund, vind eller annat aktuellt utrymme så ritar vi in avfuktaren med dess slangdragning.

Installationsprincipen är likadan gällande föregående avfuktare modellår 2014 i PD-serien.

- Installation av avfuktare Acetec EvoDry PD i krypgrund

Finns behov av lukt- och radonavluftning via extra undertryck så har vi satt samman ett avfuktar- och fläktpaket ämnat för energibesparande serieinstallation. Även detta står vi till tjänst att installera, om du inte önskar sköta installationen själv:

- Serieinstallation Krypgrundsavfuktare Acetec EvoDry PD / PD+

- Avfuktare - Avfuktningskapacitet för krypgrund

- Acetec EvoDry PD+ på vind - Vindsavfuktare installation

Se även länkarna nedan, varifrån det går att nå tidigare presenterade anvisningar.

Krypgrundsavfuktare och vindsavfuktare

EvoDry PD är till skillnad från kondensavfuktare med kompressor och köldmedia lämpad att fungera som krypgrundsavfuktare och vindsavfuktare. I dessa utrymmen blir det under vissa årstider så kallt att kylavfuktaren drabbas av påfrysning. Då is bildas på avfuktarens kylslingor tappar den stora delar eller all effekt. Sekundärskador är vanligt då isen tinar och droppar ned utanför avfuktaren. EvoDry PD fungerar även om det blir minus 20 grader då den är uppbyggd med sorptionsteknik. Ingen frysrisk föreligger.

Både i krypgrund och vind är det även viktigt att kunna sprida runt den torra luften från avfuktaren. Vid adekvat torrluftsfördelning minimeras riskerna för uppkomst av mikroklimat, där det p.g.a. en kallare yta blir för fuktigt. Tekniken vid installation är i princip densamma både vid bruk som vindsavfuktare och krypgrundsavfuktare. Se installationsanvisning via länk ovan.

EvoDry PD har ärvt begreppet krypgrundsavfuktare från den tidigare ursprungliga modellen EvoDry PD250, vilken kan ses i länk nedan.

Sorptionstekniken medger många fler användningsområden än just krypgrund och vind. I princip passar PD bra överallt där kondensavfuktaren ej är lämplig. Kontakta oss gärna med frågor kring din tilltänkta avfuktningsapplikation.

- Lukt i hus och krypgrund efter installation av avfuktare

2016-08-26
Uppdaterad 2018-11-08
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Nyhet 2016. Acetec slår samman sina tidigare avfuktare PD150, PD250 och PD400 till en och samma EvoDry PD.

EvoDry PD har ärvt sin föregångares egenskaper, t.ex. benämningen krypgrundsavfuktare.

Eftersom temperaturen uppe på husets vind faller lågt, passar EvoDry PD perfekt där, som vindsavfuktare.