Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Avfuktare KCC-16AJ max. 16 liters avfuktningskapacitet

Från KCC Ahlsell lagerför vi bland annat avfuktare 16AJ med kapacitet att i normalfallet avfukta uppvärmda ytor upp till 80 kvadratmeter.

KCC-16AJ avfuktare för hemmet
KCC-16AJ är uppdaterad nyhet för 2015.

Med 3,5 liter uppsamlingstank alternativt avdränering via anslutningsbar slang ges möjligheter för anpassning i olika situationer.

Då den inbyggda hygrostaten med dess inställningsmöjligheter aktiverar avfuktaren ligger effektförbrukningen vid lågeffekt på 280W och högeffekt 390W.

Höjd 496 mm, Bredd 353 mm, Djup 225 mm.
Vikt 12 kg. Decibel lågeffekt 43, högeffekt 45.
Displayfunktioner

Displayen och inställningsmöjligheterna är lätta att förstå. Möjlighet finns att göra hygrostatinställning mellan 35%RF till 80%RF (steg om 5%) för optimal avfuktning och skydd för huset samt det man förvarar i utrymmet där avfuktaren ställs att verka. Möjlighet finns att köra KCC-16AJ i kontinuerlig drift. Då går den på högsta kapacitet tills tanken är full. Bra vid större avfuktningsbehov är att ansluta dräneringsslang så enheten inte stänger av likt vid full tank.

Timerfunktion finns där möjlighet ges att aktivera avfuktarens till- eller frånslag med två alternativt fyra timmar.

Lampa larmar efter 250h avfuktning för att påminna om rengöring av dammfiltret. Efter filterrengöring trycks knapp in som avaktiverar lampan. Notera att filtret för avfuktarens högsta kapacitet ska kunna bibehållas bör rengöras regelbundet efter behov. I tvättstuga och andra mer dammiga rum kan rengöring behövas oftare.

Displayvisning sker förutom inställda värden även gällande den aktuella relativa fuktigheten i utrymmet, med noggrannhet om +-5%RF.

Via fläkthastighetsknapp ställs låg- eller hög avfuktningskapacitet in. För underhållsavfuktning där fuktlasten är lägre fungerar lågkapacitet ofta bra. För initial avfuktning av källare och andra fuktigare rum bör man köra i hög hastighet till dess att önskat klimat uppnåtts. För torkning av tvätt är högläget att föredra.

Efter strömavbrott startar denna avfuktare upp i samma läge som var inställt innan driftsstoppet.

Inkluderat mervärdesskatt och postfrakt Sverige kostar KCC-16AJ 2.490:-

Se också:

2015-06-13
Uppdaterad 2016-06-16
Av Jerker Andersson

Avfuktare har visat sig vara mycket god investering. Huset klarar sig bättre då man håller det tillräckligt torrt.

KCC levererar även luftvärmepumpar. Dock arbetar vi inte med värmepumpar i dagsläget. Tomas Petersson som ansvarar för fältarbetet hos oss har tidigare arbetat med värmepumpar.

Vi har specialiserat oss på avfuktning och sanering. Har du behov av allmän eller precis support, installation eller bara produkt som t.ex. avfuktare, hör gärna av dig.