• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-16
  • 0372-10010
Meny

Avfuktare i krypgrund under kyrka

Somliga arbeten i krypgrund är mer krävande än andra, både sett till arbetsbelastning, städning, sanering och kapacitet på avfuktare. Här går vi grundläggande igenom det arbetssätt som kan krävas då krypgrund under kyrka skyddas från skadlig fukt.

Papp som skyddstäckning av golv innan arbete i krypgrund

För att skydda golvet i kyrkan sker skyddstäckning med papp. Två hål kallat inspektionsluckor tidigare upptagna av snickare finns ned till krypgrunden, jämte de svarta baljorna med arbetsutrustning som ska följa med ner. Förarbetet är viktigt ur flera aspekter då det gäller att inte smutsa ned mer än nödvändigt samtidigt som vi besparar oss själva en del slutstädning.

Mycket skräp på marken i krypgrunden

Brädorna i krypgrundens tak är ämnade att hålla tillbaka det spån som isolerar i golvets bjälklag. Här syns spån ligga nedfallet på marken som för övrigt är full av spill från byggmaterial och kistor.

I vissa äldre kyrkor har man ursprungligen inte haft krypgrund utan stampat eller stensatt jordgolv där framstående personer begravts. Kistor i trä samt stensättningar fanns ytligt i denna kyrka, varvid kvarlevor på vissa ställen låg synligt.

Eftersom det här rörde sig om gravplats måste största försiktighet iakttagas vid arbetet med städning av ytligt liggande skräp. Något av värde får inte blandas med det material som tas bort.

Utrensning under kyrkan

Här ses ryggtavlan på en kille från vårt saneringsteam. Han handplockar större träbitar och lägger dessa i en plastpåse. En träpinne kan vara förvillande lik t.ex. ett underarmsben så vakenhet i arbetet krävs. Ytterligare viktigt att tänka på är att utföra arbetet i stillhet utan radio/musik och hög samtalsnivå om samtal måste ske. Det är krav vid arbete i kyrka som denna. Grova brädor omgärdar det som förmodligen är en gravplats. Vi vet inte hur det här ursprungligen sett ut då tidigare arbeten skett bl.a. med att bygga upp golvbjälklaget. Allt mindre löst liggande bråte fjärnas.

Hampa tätar krypgrundens blindbotten
Då grovstädningen var färdig påbörjades drevning med hampa vid ställen där isoleringen kunde falla ned. Blindbotten var utförd likt den i torpargrund och temperaturrörelser i träet samt fuktens påverkan gör ofta att man måste stoppa upp nedfallande skräp som annars liggande på marken kan bli till näring för mögel.

Det är ett tidsödande jobb att dreva med hampa, men väl nödvändigt.

Flerstegsdammsugare utanför kyrka
För att få bort allt smått byggspill och hampaströssel har vi konstruerat lösning varvid en flerstegsdammsugare kopplas till en tunna där de tyngre partiklarna hamnar för tät mellangranskning så att bara skräp följer med ut. Då dammsugaren placeras utomhus sugs ny och ren luft ned i krypgrunden som blir mindre dammig att arbeta i.

Utsugning i krypgrund

Inne i krypgrunden lades på möjliga ställen en trämram ut. Det lösa materialet inom ramen genomsöktes och sorterades. Sedan kom dammsugaren till användning. På vissa ställen fick två man göra detta, en som plockade ut det som skulle bort och en som hanterade utsugningsröret. Det eftersom denna krypgrund på sina ställen omintetgjorde större kroppsrörelser.
Här ser marken redan mycket renare och finare ut, målet delvis uppnått, meter för meter.

Balja för sortering av material från krypgrund

Marken i krypgrund kan vara rejält kall att ligga på en längre stund även om man jobbar sig varm. Därför var det skönt att få gå ut med jämna mellanrum och mellansortera det utsugna så att benrester etc. inte av misstag kommit med ut i dammsugartunnan.

Nästa steg var att fylla upp i soppåsar för bortforsling. Det blev några stycken!

Avfuktare i kyrkans krypgrund

Nu var det största och tyngsta arbetet utfört. Därmed återstod installation av avfuktare i såväl sakristians krypgrund såväl som under kyrksalen. Eftersom byggplast inte fick eller kunde läggas emot marken måste avfuktningskapaciteten räknas upp då marken i regel alltid tillför extra mycket fukt.

Avfuktare i krypgrund under sakristian

Eftersom lukt var påtaglig installerades förutom sorptionsavfuktare också extra undertrycksfläkt. Avfuktaren i sakristians krypgrund är den till slangarna anslutna metallådan t.h. Fläkten är den vita t.v. Tillsammans skapar dessa enheter ett bättre klimat i krypgrunden samt förebygger mögeltillväxt, befintligt mögel och lukt att via luftrörelser vandra upp i kyrkan. Partiell mögelsanering utfördes.

Avfuktare i kyrkans större krypgrund

I den större krypgrunden sattes två stycken avfuktare av fabrikat Acetec PD-400 in, jämte en extra fläkt för undertryckets skull.

Enbart framdragning av el till avfuktarna kan vara svår i ett kulturminnesskyddat hus. Duktiga elektriker fanns på plats. En av dem slarvade dock med andnings-
skydd och fick åka till sjukhus under kvällen med andningssvårigheter.

Utanför kyrkan där avfuktare blåser ut fuktig luft

Före installationen av avfuktarna sonderades terräng för att kunna leda ut den fuktiga luften på minst möjliga åverkande sätt. Här placerades en mörkfärgad skiva i en tidigare ventilationsglugg. Plåtslagare tillkallades så en med kyrkan i övrigt harmonierande mönstrad gallerplåt täckte utblåsskivan där slangar på insidan var fästa från avfuktaren sett.

Luftrenare kompletterar avfuktarna

Luftrenare med fotokatalys installeras i krypgrunden

Till vänster om fukttekniker som skruvar upp torrluftsslang från avfuktare ses luftrenare AirSteril som är en typ av fotokatalytisk luftrenare vilken bl.a. reducerar lukt och på ett förhållandevis milt sätt över tid sanerar mögel. Ozon fick ej användas i kyrkans krypgrund, därför valdes UVC-lampa som ej avgav ozon utan bara medgav fotokatalytisk luftrening.

En äldre kyrka är kulturminnesskyddad och det är rigorösa bestämmelser kring vad och hur man får göra vid t.ex. installation av avfuktare i krypgrund samt mögelsanering etc.
 
 
Uppdaterad 2019-05-11
Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Solpaneler s.k. solceller förorsakar mögel på vind

Åtskilliga gånger har byggsverige och myndigheter inte riktigt tänkt till eller testat olika byggnadstekniska lösningar och konstruktioner. Istället för fuktförlåtande har det skapats riskkonstruktioner. Nu har vi ytterligare ett exempel på det, vilket inte ser

Produktexempel

Nyheter & Blogg