Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Uthyrning av luftrenare Biozone Powerzone

För dig som vill uppleva och behöver en sund inomhusmiljö!

Biozone Powerzone är anpassad för sanering av hus, krypgrund, vind, källare, bil, båt m.fl. applikationer

Effekten i Biozone efterliknar den luftreningseffekt som uppnås vid t.ex. ett vattenfall.
    Effektiv luftrening gällande:

    - Virus såsom svininfluensa
    - Bakterier
    - Damm & pollen 
    - Mögel
    - Elak lukt 
    - Rök & Nikotin
    - Giftiga gaser (VOC, MVOC)
    - etc. 

Biozones luftrenare baseras likt AirSteril på vägvinnande forskning sedan sent -60 tal och finns anpassade efter just dina behov. Luftrening med UV-teknologi är erkänd och godkänd av organ som CDC, WHO, FDA samt NIOSH m.fl.

Biozone Effektiv Sanering

Funktionen i Biozone

Den förorenade luften dras igenom Biozonenheten med hjälp av en tystgående fläkt. I UV-kammaren möter föroreningarna UV-ljus vilket neutraliserar t.ex. bakterier, virus och lättare gaser samt lukter. Samtidigt bildas i den ultravioletta processen fotoplasma såsom hydroxylradikaler, negativa joner samt ozon, vilket innebär den effektivaste typen av luftrening som kan erbjudas på marknaden.

Den del av fotoplasman som inte förbrukas i Biozones luftreningsprocess följer med luften ut ur enheten och sprids i utrymmet som effektivt renas.

Restprodukterna av de olika föroreningarna som neutraliseras är koldioxid, vattenmolekyler samt rent syre.

Ytterligare en stor fördel är att det inte finns något filter i Biozone. Den annars traditionella typen av luftrenare består enbart av ett eller flera partikelupp-
samlande filter, vilka ganska snabbt sätts igen och blir en härd för vidare smitta.

Testad & Säker Teknologi

Teknologin för Biozones luftrenare är testad, godkänd och erkänd av framstående forskningsinstitut. Biozone luftrenare och saneringsaggregat Powerzone har vi med stor framgång använt tillsammans med avfuktare och sorptionsavfuktare som: TrygghetsVakten, Acetec EvoDry PD250 alternativt vid behov ännu större avfuktare såsom den i professionella serien EvoDry 60 Pro.

Vill du inte göra arbetet själv så står vi till tjänst med kvalitativ och billig luktsanering samt mögelsanering.

Uppdaterad 2016-04-19

AirSteril Luftrenare

Vi har också AirSteril i sortimentet vilken är en luftrenare som arbetar med samma teknologi som Biozone.