Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Celsicom fukt och temperatur larm via mobiltelefon samt dator

Celsicom AB har hörsammat många fastighets- villa- och sommarstugeägare genom att ta fram enheten Connect CC202 som antingen via uppkoppling till fast eller mobilt bredband larmar då temperatur eller fukt avviker från önskade värden.

Celsicom larm för fukt och temperaturVia trådlösa sensorer som valfritt kan placeras t.ex. i husets krypgrund, vind eller på andra fuktbelastade platser som i källare och garage, sänds värden gällande temperatur och fukt regelbundet till huvudenheten i Celsicoms system.

Varje fjärrsensor hanteras för sig av programvaran och det är enkelt att förprogrammera vilka börvärden som inte får över- eller underskridas. Sker avvikelse sänds larm via Celsicom server.

Flexibilitet

Huvudenheten kan kopplas direkt mot befintligt nätverk genom anslutning till router via nätverkskabel. Finns inte nätverk/bredband, t.ex. i sommarstugan går det även att ansluta larmet till Celsicoms server med ett trådlöst bredband/USB-modem.

Sensorn som är trådlös
Sladdragning behöver inte göras mellan det utrymme som den trådlösa sensorn placeras i och där CC202 enheten sätts. Själva installationen underlättas och flexibiliteten i systemet medgör att man utan håltagning kan övervaka husets mer fuktkänsliga utrymmen, vanligen kallat riskkonstruktioner.

Sensorn har av Celsicom genomgått hårda tester och befinnes vara väl lämplig för uppgiften att övervaka temperatur och fukt. Räckvidden gällande sändningen på den fria frekvensen 433 MHz är god, upp till 100m vid fri sikt. I normala förhållanden räcker detta väl i ett hus.

Om kontakt med sensorn förloras eller om batteriet är svagt sänds meddelande.

Celsicom app som visas i mobiltelefon

Celsicom levererar övervakningsvärden via mail och/eller mobiltelefon av typen smarttelefon, d.v.s. till Iphone eller Android.

Här ett exempel på snabbt överskådlig vy i Iphone där appen visar ett antal fukt och temperatursensorer som levererar värden. 

Det går att klicka in sig på varje individuell sensor för att ställa in min- och/eller maxvärden.
Bilden nedan visar hur Celsicom lagt upp ett enkelt system för visning av larm. Om värdet för högst tillåtna relativa fuktighet i t.ex. en krypgrund med eller utan avfuktare överskrids kommer sensorns plats i övervakningsbilden att markeras i rött, likt på bilden här där frysskåpets temperatur avviker från gränsvärdena som blivit inprogrammerade för denna unika fjärrsensor. Vid klick på den rödmarkerade raden ges en ny mer detaljerad bild (t.h.) där man bl.a. kan utläsa datum och tid.

Larm som visas i mobiltelefon
Fuktlogger

Som exempel på fuktlogger har här fjärrsensor placerats på vind i en vanlig villa. Möjlighet ges förutom övervakning av dagsaktuella värden och larm att använda Connect CC202 som fuktlogger och temperaturlogger. Fyra månaders mätvärden kan ses, skrivas ut och mailas.

I utrymmen som vind och krypgrund kan det vara mycket lämpligt att utföra fuktloggning över tid eftersom mögel inte bara är beroende av rätt förhållanden gällande temp och fukt utan också just att rätt klimat funnits en viss tid. Mer om dessa variabler kan utläsas under sidan mögel där LIM 1 diagram är bäst att utgå från.

Connect CC202 som fuktlogger och temperaturlogger

In- och utgångar på Celsicom CC020Celsicom Connect CC202 är en genomtänkt enhet med olika ingångar och utgångar:

Uttag för USB-modem för trådlös sändning, mottagning och larm.

USB för att koppla in externa enheter.

LAN till nätverk som router eller switch.

Möjlighet att fjärrstyra elektronisk utrustning t.ex. avfuktare värmepump m.m. genom Micro-USB.

Inkoppling till trådbundna givare.


- Se Celsicom kompletta grundset samt mätset och detaljpriser.

- Övriga hygrometrar, fuktmätare och fuktloggers.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Efter att ha utvärderat ett antal olika fuktlarm som kan fjärravläsas har vi fastnat för ett svenskt fabrikat.

Celsicom Connect CC202 ger inte bara möjlighet att känna trygghet utan också möjlighet att påverka genom närvaron hos utvecklarna.

Celsicom har tagit fram ett pålitligt system för avläsning och larm gällande temperatur och fukt.

Vidare kommer även andra funktioner att adderas, likt rörelse, brand, vind m.m.