Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

CleanZip Desinfektion - Behandling mot mögel och bakterier


CleanZip Desinfektion mot mögel, bakterier och virus

CleanZip desinfektionsvätska är ämnad att användas för avhjälpande behandling av byggnadsmaterial likt i krypgrund, källare och vind samt på material i inomhusmiljö.

Angrepp av mikrober som mögel (1) och bakterier (2) blir allt vanligare i våra hus. Orsakerna till det är många. (3) Under 1900-talets senare hälft har människan  allt intensivare försökt mota och bekämpa mikrobiell tillväxt med högtoxiska kemiska ämnen. Problem har uppstått där forskare nu flaggar för att kemikalierna potentiellt kan leda till symtom och sjukdom hos dem som vistas i det sanerade  eller behandlade huset. Vårt mål är att så långt det är möjligt undvika tillföra hälsoskadliga ämnen. CleanZip Desinfektion måste totalt ses som vänligare mot hälsan men styggare mot mögel, virus och bakterier. 

CleanZip ioniserat silver

CleanZip består av silver i form av joner och nanopartiklar i vatten. Silver har mycket god decinficerande effekt vilket visas genom forskning. Forskningsresultaten som presenteras via referenserna (4-11) ämnar vi endast använda för framlyftande av den desinficerande verkan som CleanZip har i förhållande till godkänt arbetsområde.

Applicering

Viktigt att tänka på då man arbetar i ett utrymme där mögel och/eller bakterier angripit byggnadsmaterial är att skydda sig med hjälp av halvmask/andningsmask minst med partikelfilter 3. (12) Lämpliga skyddskläder såsom engångsoverall gummihandskar och tätslutande glasögon bör bäras.

Appliceringen av CleanZip sker bäst t.ex. i krypgrund, källare och vind genom lågtrycksspruta med duschande effekt på munstycket. Spraya på utan att vätskan rinner eller droppar för mycket. Se till att spraya jämnt så byggnadsmaterialet exponeras optimalt. Två desinfektionsomgångar ökar effekten. I krypgrund eller torpargrund kan även jorden som bottenmaterialet utgörs av behandlas.

Inomhus kan CleanZip påföras ytor där man önskar desinfektion antingen via sprayflaska, trasa eller svamp. CleanZip har biofilmslösande effekt och kan påläggas det angripna stället en stund innan man desinficerar vidare även med manuell bearbetning. Mikrofiberduk eller borste kan hjälpa till att avlägsna mikrobiell tillväxt som mögel.

Desinfektionstips

Vanliga ställen där bakterier och mögel lätt får fäste är förutom ovan beskrivet i tvättmaskin (13), vissa avfuktare (14), kylaggregat och luft-luft värmepump (15). Även här fungerar CleanZip mycket bra.

CleanZip i brukslösning

CleanZip Desinfektion i brukslösning

Inklusive moms och frakt kostar 5 Liter CleanZip Desinfektion 695:-

20 Liter kan avhämtas i Ljungby och offereras.Se även de saneringsvätskor vi har i sortimentet. (16)

- Mögelskada i hus - Vad gör man med möbler, kläder etc.

CleanZip rekommenderar vi även som kompletterande åtgärd vid socialsanering.

Uppdaterad 2018-10-30
Av Jerker Andersson
Fou - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Referenser
CleanZip är varumärkesansökt för bl.a. behandling och desinfektion av mögel och bakterier.

CleanZip säljs ej för invärtes eller utvärtes bruk, ej heller för behandling av material som kommer i kontakt med föda.

CleanZip kan med fördel användas för allergisanering. Ta gärna kontakt med oss för tips.