Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Copyright

Vi har tyvärr vid några tillfällen råkat ut för att material från vår hemsida olagligen kopierats för presentation på hemsidor ägda av andra personer och företag.

Allt material presenterat på "lfs-web.se" är skyddat enligt lagen om upphovsrätt, d.v.s. Copyright.

All form av kopiering och återgivning av material från Ljungby Fuktkontroll & Sanerings hemsida är således olaglig. Intrång i upphovsrätt som sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet föranleder straff i form av böter eller fängelse i upp till två år.

Ljungby Fuktkontroll & Sanering kan åsamkas skada på grund av brott mot kopieringsskyddet och vi förbehåller oss därför rätten att återkomma med skadeståndskrav.

Ni ombeds härmed att omgående upphöra med användningen av vårt material om sådant kopierats för presentation på Internet eller i annat forum.

Om ni anser er ha rätt att publicera material från ovanstående hemsida emotses senast inom 14 dagar före publicering skriftligen via brev besked om på vilken grund ni anser er ha den rätten. Vi kommer då rådfråga advokat gällande ert anspråk på informationen ifråga. Samtliga kostnader debiteras er då rättigheterna tillfaller LFS.

Enligt lagen om upphovsrätt behöver man inte ange att materialet är skyddat. Ett automatisk copyright-skydd inträder då vi presenterar material på hemsidan.

Vi samarbetar med Amber Advokater, Carl Tauson i ärenden som rör brott mot vår Copyright.

Hotlinking
Hotlinking innebär att man länkar in till någon annans bild och uppvisar denna på sin egen sida eller blogg. Detta godkänner vi inte eftersom vi mot betalning i vissa fall licensierar vårt material till våra kunder. Upphovsrätt gäller även här samtidigt som denna form av länkning innebär att man olovligen använder vår bandbredd.

Vänligen
Jerker Andersson, Tomas Petersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB