Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

EchoDry avfuktare

Avfuktare EchoDry är tillverkad med den senaste vägvinnande teknologin för miljövänlig och energisnål avfuktning i kallare utrymmen, där kondensavfuktare tappar kapacitet eller får påfrysning av kylslingorna.

EchoDry passar bäst till sommarstugan, källaren eller mindre utrymmen som är kallare än 16 grader. För användning i krypgrund eller vind rekommenderar vi ej EchoDry då avfuktaren initialt inte är framtagen för de speciella förhållanden som råder där. Miljön i dessa utrymmena kräver bättre luftomsättning samt annan filtertyp för att avfuktaren ska bibehålla lång livslängd. Samtidigt kan energiåtgången bli hög i ett oisolerat utrymme med större fuktlast.

EchoDry avfuktare håller genomgående hög kvalitet.EchoDry sorptionsavfuktare har en inbyggd kondensor/värmeväxlare som gör att den absorberade fukten i sorptionshjulet droppar
ner i uppsamlingskärlet eller valbart ut genom anslutningsbar slang. Det innebär att den i processen alstrade värmen återgår till rummet som hålls både torrare och varmare.

EchoDry innehåller ingen köldmedia som freon och är därför miljövänlig. Driften är mycket tyst då systemet inte består av en kompressor och kylmedia. Efter strömavbrott startar avfuktaren själv.Här ses ett kapacitetsdiagram som jämför EchoDry och kondensavfuktare.Här jämförs kapacitet mellan EchoDry och avfuktare med kompressor, s.k. kondens- avfuktare.

Redan strax under +20 grader börjar kondensavfuktare att tappa rejält i kapacitet. Denna sorptionsavfuktare bibehåller mycket hög kapacitet ner till +1 grad. Under +1 grad finns oftast inget behov av avfuktning. läs mer om det under mögel.

Beskrivande data gällande EchoDry avfuktare.
Energieffektiviteten är mycket hög. Vid avfuktning drar EchoDry endast mellan 350-560W beroende på hur fuktigt utrymmet är.

Negativa joner
avges, vilket binder samman svävande dammpartiklar, pollen och även luktande partiklar. Dessa blir då tyngre och faller till golvet. Denna funktion har länge använts som luftrenare och verkar mycket positivt för allergiker och astmatiker.

Lättare tillfälliga elaka lukter tas också bort.

Kapacitetsmässigt klarar den ett utrymme med öppen planlösning om max. 150m2 (ej krypgrund ell. vind).

För att få ner energiförbrukningen gällande EchoDry kan man koppla till Hygrostat HygroPro som styr avfuktaren att bli snålare.

EchoDry avfuktare finns i två olika varianter, inkl moms och frakt:
- Avstängning vid uppnått högsta börvärde 65% RF - 2.990:-
- EchoDry Combi, valfria börvärden 40RF% - 50RF% - 65RF% - 3.080:-
Två års fabriksgaranti enligt konsumentköplagen.

Viktig information

Sorptionsmaterialet har en viss egenlukt, ungefär som gips då det först fuktas upp och sedan torkar. Lukten avtar över tid.

Det säljs nu av vissa butiker en avfuktare som till det yttre är snarlik EchoDry. Dock är inte styrningen i den "kopian" av samma kvalitet som i EchoDry. T.ex. saknas automatisk återstartsfunktion efter strömavbrott i "kopian". EchoDry återstartar sig själv efter strömavbrott vilket vi anser vara mycket viktigt då man i många lägen inte kan avvara avfuktning under en längre tid.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS  - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Krypgrund och Vind

Till just krypgrund eller vind måste för säker avfuktning andra typer av avfuktare användas, vilka lätt kan rengöras från damm och smuts invändigt.