Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

EchoDry Combi II avfuktare

Avfuktare EchoDry är tillverkad med den senaste vägvinnande teknologin för miljövänlig och energisnål avfuktning i kallare utrymmen, där kondensavfuktare tappar kapacitet eller får påfrysning av kylslingorna.

EchoDry passar bäst till sommarstugan, källaren eller mindre utrymmen som är kallare än 16 grader, ned till +1 grad. För användning i krypgrund eller vind rekommenderar vi ej EchoDry då avfuktaren initialt inte är framtagen för de specifika förhållanden som råder där. Miljön i dessa utrymmena kräver bättre luftomsättning samt annan filtertyp för att avfuktaren ska bibehålla lång livslängd. Faller temperaturen under lägsta för avfuktaren angiven arbetstemperatur finns frysrisk varvid aggregatet kan gå sönder. Samtidigt kan energiåtgången bli högre i ett oisolerat utrymme med mer uttalad fuktlast.

Avfuktare EchoDry Combi II

EchoDry sorptionsavfuktare har inbyggd luftkyld kondensor/värmeväxlare som gör att den absorberade fukten i sorptionshjulet droppar ner i uppsamlingskärlet eller valbart ut genom anslutningsbar slang. Det innebär att den i processen alstrade värmen återgår till rummet som hålls både torrare och varmare.

EchoDry innehåller ingen köldmedia eller freon och är därför miljövänligare. Driften är relativt tyst då systemet inte innefattar kompressor. Efter strömavbrott startar avfuktaren själv med bibehållna inställningar.

Avfuktare EchoDry Combi II, luftriktare, handtag och vattentank

Som ses på bilderna ovan finns lättöverskådlig panel med knappar på avfuktaren. Här kan man ställa önskat hygrostatvärde gällande när avfuktning ska starta och om EchoDry ska avfukta i hög- eller lågläge. Inställning finns för automatisk luftriktare, som då pendlar upp och ned för att sprida torrluften runt i rummet på aktivare sätt. Man kan även manuellt ställa luftriktaren i fast läge. I bilden längst ned till höger ses vattentanken med lock i Combi II. Avfuktaren är lätt att hantera då vikten är förhållandevis låg och uppfällbart handtag finns.

EchoDry avfuktare finns i två olika varianter, inkl moms och frakt:
- Avstängning vid uppnått högsta börvärde 65% RF - 2.990:-
- EchoDry Combi, valfria börvärden 45RF% till 70RF% i sex lägen - 3.080:-
Tre års fabriksgaranti enligt konsumentköplagen.

EchoDry Combi II kan beställas via AvfuktareButiken

Här ses ett kapacitetsdiagram som jämför EchoDry och kondensavfuktare.

Här jämförs kapacitet mellan EchoDry och avfuktare med kompressor, s.k. kondensavfuktare.

Redan strax under +20 grader börjar kondensavfuktare att tappa rejält i kapacitet. Denna sorptionsavfuktare bibehåller högre kapacitet ner till +1 grad där den ska stängas av om temperaturen faller ytterligare.

Viktigt är att anpassa avfuktare och avfuktningstekniska lösningar utefter risken för uppkomst av mikrobiella skador i hus. Mer om det kan utläsas bl.a. på sidan mögel.

Beskrivande data gällande EchoDry avfuktare.

Vid avfuktning drar EchoDry endast mellan 350-560W beroende på hur fuktigt utrymmet är. Kapacitetsmässigt klarar den ett utrymme med öppen planlösning om max. 80m2. Märk väl att det ej gäller krypgrund, vind eller råkällare etc. med högre fuktlast.

Lättare avvikande lukt kan reduceras med avfuktare eftersom luktande ämnen ofta binder till vattenmolekyler i luften. Med sin kondenserande verkan tar EchoDry därför bort en del av föroreningarna i luften. Vi har skrivit mer om hur avfuktare fungerar som luftrenare här. Skulle avfuktnings- och luftreningseffekten inte vara tillräcklig har vi fotokatalytiska luftrenare i sortimentet. Dessa kan anpassas utefter behov och utföra antingen allmän luftrening eller ren sanering. Läs mer om AirSteril Luftrenare.

För att få ner energiförbrukningen gällande EchoDry kan man koppla till Hygrostat HygroPro som styr avfuktaren att bli snålare. Det sker genom att HygroPro tar hänsyn till såväl temperatur som relativ fuktighet och därmed kan ställas att aktivera avfuktaren utefter något som kallas mögelindex, vilket är gränsvärden där mögelskada kan uppstå.

Viktig information

Sorptionsmaterialet har viss egenlukt, ungefär som gips då det först fuktas upp och sedan torkar. Lukten avtar över tid.

Det säljs från vissa butiker en avfuktare som till det yttre är snarlik EchoDry. Dock är inte styrningen i den kopian av samma kvalitet som i EchoDry. T.ex. saknas automatisk återstartsfunktion efter strömavbrott i kopian. EchoDry Combi II återstartar sig själv efter strömavbrott vilket vi anser vara mycket viktigt då man i många lägen inte kan avvara avfuktning under en längre tid.

Uppdaterad 2018-12-05
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Krypgrund och Vind

Till just krypgrund eller vind måste för säker avfuktning andra typer av avfuktare användas, vilka lätt kan rengöras från damm och smuts invändigt.

Se även den mindre sorptionsavfuktaren Acetec EvoDry 6H som kan användas ned till -20C.

För krypgrund och vind som är lite större och mer fuktbelastade rekommenderas Acetec EvoDry PD+ med LFS unika högtemperaturskydd.