Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Tillbehör till avfuktare Acetec EvoDry PD

För bästa och enklaste möjliga installation av EvoDry PD lagerför vi följande sortiment av tillbehör. Längre ned på sidan presenteras andra produkter för t.ex. luftrening, luktkontroll och fuktmätning.

Priserna inkluderar moms och frakt i samköp med avfuktaren. Frakt tillkommer om tillbehören köps separat.

Flexibel Torrluftsslang

Acetec EvoDry PD och varianten EvoDry PD+ med LFS brandtermostat har tre anslutningsstosar för utblås av den avfuktade luften. Det är viktigt för lägsta möjliga driftskostnad att leda bort torrluften längre bort i avfuktningsutrymmet, så att den inte recirkulerar direkt in i avfuktaren igen. Slangdragningen medger även jämnare avfuktning i hela krypgrunden, vinden eller annat ställe där EvoDry PD lämpar sig. Slangen är lätt att arbeta med, kapa i lagom längder och kan antingen fästas upp mot tak eller blindbotten i krypgrund eller dras längs med golv alternativt mark och där fixeras så att den hålls utsträckt.


Torrluftsslang till avfuktare EvoDry PDTorrluftsslang PD, 102 mm diameter

Ca. 7,5 meter   320:-

Ca. 15 meter    640:-


Skarv- och ändhylsa samt T-koppling

Skarvhylsa används vid avfuktarinstallation där man behöver förlänga slangen. Ändhylsa förs in i slangänden så att denna oavsiktligen inte kan tryckas ihop. Samtidigt blir det enkelt att med hjälp av en skruv göra uppfästning. Till skarvhylsan behövs två stycken kopplingsklämmor. Till ändhylsan behövs ingen klämma.

Ändhylsa samt Skarvhylsa till EvoDry PDÄnd- och skarvhylsa PD

30:- / st


T-kopplingen används då man ytterligare vill fördela den avfuktade luften ut från EvoDry PD. Kräver tre stycken kopplingsklämmor.

T-koppling till EvoDry PDT-koppling PD

150:- / stKopplingsklämma

Kopplingsklämmor anpassade för installation av EvoDry PD tillsammans med ovan produkter. Det kan också vara bra att komplettera med två stycken klämmor för att kunna fixera våtgasslangen som medföljer i PD-grundpaketet. Klämman har snabbkoppling vilken förs samman för att sedan skruvas ihop sista biten. Det blir på så sätt enklare att hantera särskilt om man installerar i trångt utrymme.

Kopplingsklämmor till avfuktare PDKopplingsklämma PD

15:- / st
Våtgasslang

I EvoDry grundpaket levererar vi med en våtgasslang om ca. längd 2 meter. I vissa installationer behövs längre våtgasslang. Man bör inte dra längre slang än max. sex meter för våtgasen från avfuktaren. Slangen ska inte dras utanför (utomhus) det utrymme avfuktaren installeras i. Ej heller bör slangen dras under mark eller uppåt för lång sträcka. Ju längre våtgasslang som används desto större är risken att viss kondensering sker i slangen. Det kan därför vara bra att antingen isolera slangen eller kontrollera, särskilt under kall årstid att det inte bildas kondens. Det går att göra ett U på slangen eller punktera denna, göra litet hål om någon mm i diameter i lågpunkt undersida slang så att ev. kondensdroppar letar sig ut den vägen.

Våtgasslang till avfuktare Acetec EvoDry PDVåtgasslang PD, 82 mm diameter

Ca. 4 meter 400:-

Ca. 6 meter 600:-


Processluftstos

På avfuktaren finns det vid leverans tre stosar för fördelning av torrluften. Som tillval har vi lagerfört denna processluftstos, vilken eftermonteras vid avfuktarens filter, som är insugssidan, den s.k. processluftsidan. Det innebär flexiblare installation då man både kan hämta den fuktigare luften från olika ställen samt fördela ut den torrare luften väl. I mer komplicerade eller större utrymmen kan den extra processluftstosen vara bra. Den medger även installation av EvoDry PD utanför utrymmet.

Processluftstos till avfuktare Acetec EvoDry PD
Processluftstos EvoDry PD

3 x 100 mm stosar samt skruv

1.440:-


EvoDry PD filter

Filter till Acetec EvoDry PDVi lagerför filter till avfuktaren och har förmånliga priser. Finns antingen i förpackning om 3 st eller 20 st. Tänk på att garantin om 3 år gällande EvoDry PD och PD+ endast gäller om man skött filterbyten två gånger per år. Vid samtidigt köp av avfuktaren rabatteras filtren i 20-pack med 205:-. Se filter här.


Undertrycksfläkt för Luktkontroll och Radonavluftning


I krypgrund eller källare där lukt alstras och kommer upp i boendeplan kan EvoDry PD avfuktare kompletteras med separat undertrycksfläkt. Undertrycksfläkten vänder luftflödet. Istället för att luft, lukt och radon transporteras uppåt motverkar fläkten genom att vända luftflödesriktningen nedåt och ut genom grundmur eller rör som dras upp genom tak. Observera att fläktlösningen endast kompletterar avfuktaren. Utan avfuktare når man inte bättring gällande fuktlasten.

Läs mer om PD-komplementet här:

- Undertrycksfläkt - Fläkt för ventilation av krypgrund

- Avfuktare undertryck i krypgrund luktkontroll fuktkontroll

För allra mest energisnåla installation av Acetec EvoDry PD / PD+ med kombinerad LFS Undertrycksfläkt, se serieinstallation:

- Serieinstallation Krypgrundsavfuktare Acetec EvoDry PD / PD+

Uppdaterad 2019-03-13
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

För support, maila ritning över din krypgrund, vind eller annat utrymme där EvoDry PD ska installeras. Vi skissar in avfuktaren, ger förslag på dragning av våtgas- samt torrluftsslangar.