Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Fördelar med Acetec

Genom uppfinningen med 2-fasprincipen och det stillastående sorptionsblocket i Acetec EvoDry PD ges flera fördelar:

Rörliga slitagedelar som motor, rem och utväxling till sorptionshjulet har kunnat rationaliseras bort. Potentialen för bra livslängd har genom denna rationalisering avsevärt förbättrats. De fysiska måtten på avfuktaren har avsevärt minskats.

2-fasprincipen i krypgrundsavfuktaren innebär en energibesparing om 40-60% i jämförelse med andra motsvarande typer av avfuktningsaggregat.

Endast en högkvalitativ och mycket energisnål fläkt används. Denna fläkt omsätter hela ~270m3 luft/h, vilket är mycket bra då man inte vill ha stillastående luft i någon vrå eller avdelat utrymme i t.ex. krypgrund.

Ytterligare viktiga fördelar med Acetec är att risken för kondensbildning i våt- luftslangen i stort eliminerats. I andra avfuktare kan detta vara ett problem, särskilt om våtluftslangen är för lång, inte isolerad eller inte har ett dränerings-
hål för avrinning av kondensvattnet. Fabriken i Älvsbyn har provat med upp till sex meter lång våtluftslang utan problem med kondens.

I uppdateringen av avfuktaren har det lagts till en inbyggd smart hygrostat som ytterligare sänker energiförbrukningen i kallare utrymmen. För enkel översikt av avfuktarens driftsläge och funktion finns nu en via sladd ansluten indikatorpanel med lysdioder som sätts på lämpligt ställe i bostaden där man enkelt kan kontrollera status.

Då Acetec PD-250 inte arbetar med konstant värmeavgivning och roterande hjul finns ej risk för överhettning av avfuktaren då man behöver dra längre torrluftsslangar eller rör. Den äldre typen av krypgrundsavfuktare är i regel känsliga för tryckfallet som uppstår vid längre torrluftsdragning, då mängden genomströmmande luft minskas och temperaturen inne i aggregatet ökar. Vid lång torrluftsdragning med Acetec händer inget annat än att mängden torrluft minskar i relation till tryckfallet, samt att torrluften ut i utrymmet blir ännu torrare då den strömmar någon långsammare genom sorptionsblocket.

Ytterligare fördel är att tillverkande företag inte är för stort och att innovatören är seriös och serviceminded, precis som vi.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Energibesparing

Vi tänker på miljön och rekommenderar därför de energisnålaste avfuktarna och avfuktningslösningarna, utan att ge avkall på kvalitet!