Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Fuktlogger - Loggning av fukt och temperatur

Fuktlogger DT-171 är till priset sett en mycket kvalitativ loggerDT-171 är en fuktlogger med minnesfunktion gällande hela 16.000 värden gällande både fukt och temperatur. Via USB-anslutningen är det enkelt att i datorn göra ett flertal inställningar gällande hur ofta loggern ska registrera information. tid och datum etc. Möjlighet finns att aktivera alarmfunktion i form av blinkande röd lampa då den relativa fuktigheten under- eller överstiger önskade värden.

450:- inkl moms och frakt så länge lagret räcker.

När fuktloggern fått mäta fukt och temperatur i valt utrymme under önskad period sätts den i datorns USB-port. Medföljande programvara används för att importera resultatet till PC´n och genom diagram presentera samt analysera värdena.

Det fuktigare klimatet och därmed eskalerande risk för tillväxt av mögel ställer krav på kontroll av såväl hus i byggnadsfas såsom äldre hus. För den som inte önskar logga fuktvärden har vi en trådlös hygrometer i sortimentet. Att använda en hygrometer utan loggningsfunktion innebär dock att man måste kunna vara på plats oftare för kontroll i realtid. Samtidigt kan det vara svårare att få en övergripande helhetsbild av det mikroklimat som kan förekomma i olika byggnadskonstruktioner om det inte finns funktion för loggning. Nedan ges olika förslag till användningsområden samt hur man på bästa sätt använder fuktloggern för mest relevanta återspegling av klimatet.

OBS! Fuktlogger DT-171 är endast kompatibel med operativsystem Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7.
Vi har en uppgraderad enhet som är kompatibel med Windows 10 och har kapacitet att logga 60.000 mätpunkter/värden. Läs mer om Klimatlogger och fuktlogger TFA LOG32 TH.

Fuktlogger i krypgrund

Fuktlogger på vind

Fuktlogger i hus, t.ex. sommarstuga

DT-171 komplett paket:

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Ytterligare information

Fuktlogger övervakar

Användningsområdena är många. Används bl.a. vid byggnation, kontroll av kyltransporter, lagring av media, konst, livsmedel m.m.

Uppdaterad 12-02-23

Nu fungerar loggern även med Windows 7.