Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Halvmask andningsmask skyddar mot mögel

Mycket viktigt vid allt arbete som medför exponering av mögel och andra luftföroreningar är att skydda andningsvägarna. Halvmask eller också kallad andningsmask SR 900 från det svenska företaget Sundström använder vi flitigt och har mycket god erfarenhet av såväl vid mindre som större arbeten i t.ex. krypgrund eller vind där mögel fått grepp.

Eftersom många hört av sig till oss och frågat varför de efter besök och arbete i mögligt hus fått feber, influensa- och astmaliknade symptom vill vi hjälpa till att förebygga genom leverans av en halvmask med hög kvalitet.

Halvmask SR 90-3 skyddar mot mögelViktigt är att andningsmasken inte släpper igenom de fina partiklar som mögel medför. En vanlig tunnare typ av filtermask med gummisnodd kan inte rekommenderas i preventivt syfte mot mögel. Däremot har Sundströms SR 900 ett rejält partikelfilter och kan även kombineras med kolfilter t.ex. vid mögelsanering med saneringsvätska. Dessutom är denna halvmask förhållandevis behaglig att använda och andas i.


Mögel i andningsvägarna

Då vi slarvat med att använda andningsmask har det hänt, även vid kortare tids inandning, så kort som en kvart, att rinnade näsa, feber, huvudvärk och allmänpåverkan uppkommit. Bortsett från kroppens temperaturhöjning kan det liknas vid allergisymptom, fast ändå inte riktigt. Det är troligen kroppens immunförsvar som reagerar och/eller direkt förgiftningssymptom som gör sig gällande. Efter att ha drabbats ett antal gånger växte vår nyfikenhet kring mögel i förhållande till hälsa och efterforskningar har gjorts i äldre samt senare forskningsstudier. Tvivlar du på vikten av att använda halvmask, läs då sidorna:

Halvmask också kallat andningsskydd* 1 st Halvmask SR-900 + 1 st P3 filter  538:-

Partikelfilter P3 för mögel, damm, pollen etc.

* 1 st Extra filter (partikelfilter) P3 88:-
* 1 st Extra filter (kolfilter) A1  88:-


Storleken på den halvmask vi har är medium. Det innebär passande 112-125 mm räknat mellan underkant av hakan upp till näsroten.

Luftrenare och halvmask

Där svår miljö på grund av mögel råder brukar vi förebygga arbetsmiljöproblem med en luftrenare som ger fotokatalytisk verkan. Luftrenaren vid namn AirSteril sätts in i t.ex. krypgrund någon vecka innan man börjar arbeta där, givetvis då med halvmasken på sig. Fotokatalysen bryter ned och neutraliserar mögellukt, mögel samt dess metaboliter och påfrestningen blir därmed inte längre så hög då man kunnat förebygga med hjälp av denna speciella luftrenare. Efter arbetets utförande, såsom installation av avfuktare, låter vi oftast luftrenaren stå kvar för att verkan ska ske så omfattande så möjligt.

Det är inte bara mögel som kan skada då man arbetar i krypgrund eller vind, det handlar också om damm, pollen, isolering och annat som vanligen finns i mängd. Tillsammans med mögel kan det accelerera skadeverkan i vår kropp. Inte för att tjata, men glöm inte halvmasken.

- Mögelskada i hus - Vad gör man med möbler, kläder etc.

- Socialsanering Luftrenare AirSteril CleanZip Inspektionslampa

Uppdaterad 2018-12-21
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Det är inte bara mögelsporer som icke ska inandas. Detta gäller även de s.k. metaboliterna från möglet, till vilka bl.a. räknas mögelgift, glukaner, etc.

Mögel kan medföra att man drabbas av multipel kemisk överkänslighet (MCS), m.a.o. överdriven sensibilitet mot andra ämnen såsom parfymer och rengöringsmedel.

Vanliga billigare andningsfilter är i jämförelse som ett grovt såll och släpper därmed igenom en massa skadliga partiklar.