Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Hygrometer RAR502X för krypgrund, vind, källare, garage, hus

Flera faktorer gör att skadliga fuktvärden ofta ackumuleras i hus. Resultatet kan bli riktigt dyrt, särskilt om mögel och någon typ av rötsvamp får optimala förutsättningar att trivas. Därför är det av största vikt att kunna göra bästa möjliga egenkontroll. Hygrometer RAR502X är en god lösning för att kunna följa mikroklimatet i olika delar av huset, som t.ex. vind, krypgrund, garage etc. Konstaterar man att avfuktare behövs fungerar hygrometern sedan som övervakningsenhet så avfuktningen fungerar som sig bör.

Hygrometer med tre fjärrsensorer

Trådlös hygrometer RAR502X

Hygrometern levereras i paket med tre st fjärrsensorer som kan placeras ut i valfritt utrymme inom gränsen för sändningens räckvidd som vid fri sikt är upp till 30 meter. Alla sensorerna har display och kan därför övervakas direkt där de placeras och fungerar därför även som fristående hygrometer. Basenheten registrerar relativ fuktighet och temperatur där den placeras, vilket totalt med sensorerna ger fyra mätpunkter. Alla mätvärden kan samtidigt ses i hygrometerns display, som ovan bild förklarar.

Väderprognos ges genom den inbyggda väderstationen. Förutsägning av vädret sker med tolv till tjugofyra timmars framförhållning. Denna funktion har för ett antal år sedan lovordats av meteorologen John Pohlman. Det kan vara intressant att via hygrometer och väderfunktion se vad som händer med klimatförhållandet vid mätpunkterna. Krypgrund är normalt mest utsatt under vissa förhållanden på sommaren medan vind till skillnad oftast far värst illa på höst, vinter och vårvinter. Med hygrometern ringar man definitivt in vad som händer och om gränsvärden gällande fukt närmar sig riskvärden för mögel eller överskrids.

Larm för mögel

Hygrometer RAR502X har larmfunktion för att man lättare ska bli informerad om när det är risk för mögel. Larmet innebär att en ikon dyker upp på displayen vid över 60%RF. Detta är bra för inomhusbruk då man inte bör ha fuktigare än så här i boendeytorna. I krypgrund och vind kan andra värden gälla. Här utgår man både från temperatur och fuktighet. För att se dessa av forskning framställda värden gå till sidan mögel och scrolla ned till diagram LIM1 och LIM2.

Placering

Placeringen av hygrometerns sensor i krypgrund ska ske där det är som fuktigast. Det går inte att ha hygrometersensorn i handen och krypa runt i grunden för att mäta. Värmen och fukt från kropp samt utandning ger missvisande värden. En hygrometer måste få tid på sig att acklimatisera sig, d.v.s. anpassa sig till platsen där den placeras. Man kan ofta via inspektion avgöra var det är mest kritiskt i krypgrunden, men ibland måste hygrometern flyttas runt på olika ställen. Den måste ges möjlighet att mäta ett par dygn på varje ställe. Alla tre fjärrsensorerna kan initialt användas för lättare val av bästa placering. Är krypgrunden avdelad kan mer än en mätpunkt stadigvarande behövas. En bit från grundmur och uppe mot blindbotten är lämpligaste mätpunkt.

Uppe på vind gäller i princip samma som i krypgrunder. Man tittar efter det område som ser ut att vara fuktigast, ofta ut mot takfoten till och i läge där solen inte kommer åt att värma upp så mycket. I mitten mot vindsgolvet till brukar det i regel vara torrare och det kan bli missvisande att placera hygrometer där.

Inomhus ska hygrometern sättas neutralt, d.v.s. så att den inte direkt påverkas från värme via någon uppvärmningskälla eller från solsken in genom fönster. Anledningen till detta är att redan en grads temperaturökning kan sänka den relativa fuktigheten med upp till sex procent. Läs mer om detta under sidan fukt.

Vi finns på plats för att ge dig som investerar i Hygrometer RAR502X professionell support och vidare tips gällande andra ställen där mätning kan utföras.

Hygrometer med tre fjärrsensorer Oregon Scientific RAR502X

Inklusive moms och frakt kostar trådlös Hygrometer Oregon Scientific 790:-

Hygrometer RAR502X kan beställas via AvfuktareButiken

Historia

Oregon Scientific har under många år levererat bl.a. hygrometrar över i stort sett hela världen. 2005 gjorde vi ett större test på föregångarna till den senaste här aktuella enheten RAR502X, nämligen EMR812 som kom att kallas hygrometer - krypgrundshygrometer. Det visade sig att EMR för kostnaden hade god kapacitet i förhållande till andra testade hygrometrar gällande visande av rätt värden vid olika förhållanden. Vi väljer med god erfarenhet, med en mängd sålda och installerade hygrometrar, att fortsätta använda Oregons produkter, vilka väl kvalificerar sig i segmentet kommersiella hygrometrar.

Tänk vid uppsättning av enheterna på att följa den väl detaljerade manualen samt att ge varje individuell hygrometer minst ett dygns acklimatiseringstid.

2019-01-31
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

En hygrometer för under tusen kronor kan bespara sanerings- och renoveringskostnader för hundratusentals kronor. Har väl fukt, mögel, svamp och bakterier fått grepp är det inte bra.

Visar hygrometern på alarmerande värden och avfuktare eller annan lösning såsom ventilation behövs. Då finns både väl kunskapsunderbyggd support och produkter att nå via oss.

Det är inte bara huset som måste skyddas från mögel etc. Det är även de som bor eller vistas i huset. Mögelskador och fuktskador leder bevisligen till hälsoeffekter.