Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Hygrostat HygroPro™ kopplas till avfuktare värmeelement etc.

Vi har tillsammans med ett ledande elektronikföretag tagit fram en Hygrostat vid namn HygroPro™, vilken med en smart programmering och styrning via mikroprocessor medger upp till 50% eller i vissa fall högre besparing gällande avfuktning i krypgrund. I vindsutrymmen med mer temperaturvariationer är ofta besparingen större än så. Med ökande energipriser blir HygroPro snabbt en bra affär. Återbetalningstiden kan således vara kort. Samtidigt håller avfuktaren längre då driftstiden kan halveras.

Hygrostatens inkopplingsmöjligheter

Hygrostat Hygropro i ny tappning
HygroPro kan kopplas till:
- Olika typer av avfuktare
- Värmeelement i garage, sommarstuga
- Fläkt - Varningslampa - Luftrenare
- Värmeåtervinningsaggregat etc.
HygroPro kopplas enkelt mellan vägguttag och t.ex. avfuktare eller värmeelement genom att den är försedd med stickkontakt och uttag.

Funktion

Display i HygroPro med bakgrundsbelysningHygrostatens funktion baseras på ingående verifierad forskning gällande tillväxtfaktorerna för mögel. HygroPro mäter både temperatur och relativ fuktighet, till skillnad från äldre typer av hygrostat som endast mäter relativ fuktighet. Desto kallare det är i ett utrymme, t.ex. krypgrund och vind, ju högre kan man tillåta den relativa fuktigheten stiga utan att det innebär någon fara för att mögel ska kunna gro och tillväxa. Autoprogrammet i HygroPro styrs efter den s.k. Absoluta Fuktigheten (temperatur och relativ fuktighet) i utrymmet. Läs mer om detta under fukt.

Diagrammet illustrerar programmeringen i hygrostat HygroPro, som hela tiden ligger under risk för mögeltillväxt.

Bilden ovan illustrerar funktionen i HygroPro och visar inte den exakta programmeringen gällande autoprogrammets relativa fuktighet, vilken ligger ca. 3% lägre än vad det i bilden visas. M.a.o. är ursprungsläget vid 30C. ca. 70% i fabriksinställningen.

Till vänster i diagrammet ses RF%. Nedre variabeln visar temperatur. Inställning gällande avfuktare med äldre typ av hygrostat är vanligtvis kring 60% RF. Denna inställning är energislösande och man avfuktar i onödan. Eftersom HygroPro är smart programmerad och mäter utifrån ett automatiskt program gör man en avsevärd energibesparing.

HygroPro kan köras antingen manuellt och ställas in efter önskat värde gällande fuktighet, eller med en enkel knapptryckning köras efter det automatiska programmet vilket tar hänsyn till både fukt och temperatur.

Efter ett strömavbrott återgår HygroPro till tidigare inställda värden.

Max. belastning gällande induktiv spänning 8A och resistiv spänning 16A. Vid uppstart av t.ex. avfuktare med kompressor (induktiv) klarar hygrostaten av kortvarigt högre belastning än 8A. Gällande sorptionsavfuktare eller värmeelement vilka ej arbetar med kompressor gäller 16A.

Referens gällande HygroPro, från företaget Acetec i Älvsbyn:
"Vi har testat HygroPro tillsammans med vår avfuktare Acetec PD-250 och finner funktionen utmärkt! ... Avfuktares driftstid kan minskas med ca 50% vilket innebär stor besparing."

Noteras ska att Acetec idag byggt in denna typen av hygrostatfunktion i avfuktarna EvoDry PD och EvoDry PD+ med LFS högtemperaturskydd.

HygroPro:

Bakgrundsbelysning som ses i displayen på bilden ovan är valbar. Vill man inte ha bakgrundsbelysning kopplas den ifrån via en switch under locket på hygrostaten. Två års fabriksgaranti.

Pris inklusive moms och frakt 2.175:-

Hygrostat HygroPro kan besällas via AvfuktareButiken

Uppdaterad 2019-03-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Förutom att ha en bra hygrostat till sin avfuktare är det mycket viktigt att välja rätt avfuktare.

Hör med oss för tips om hur du kan gå tillväga gällande rätt avfuktning i ditt hus.

Vi rekommenderar inte att hygrostaten inkopplas till värmeslinga då slingan i sig kan vara en brandfara om den skadas, t.ex. om skadedjur gnager hål på sladdhöljet.