Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Installation av TrygghetsVakten Vind

Här presenteras de väsentligaste delarna gällande installationen av TrygghetsVakten Vind.

Viktigt vid installation är att kontrollera tätheten av bjälklaget upp till vinden. Har man läckage av varm inomhusluft upp på vind så kommer TrygghetsVakten att behöva arbeta mer än med ett tätt vindsbjälklag. Vid läckage kan man täta med t.ex. PU-skum, eller byggplast. Byggplasten ska alltid ligga mot den varma sidan, d.v.s. under vindsbjälklaget, annars riskerar man fuktskador.

Inspektion av yttertaket ska ske inifrån vinden för att se om det läcker in vatten. Läckage brukar kunna ses som färgförändringar. Eventuellt läckage ska alltid åtgärdas utifrån.

Om vindsbjälklaget är svårt att få tätt kan man med fördel installera fläkt i t.ex. badrum, vilken får gå konstant för att hålla undertryck och på det viset hindra inomhusluften att nå kallvinden.

All uteluftsventilation av vindsutrymmet ska tätas igen för att man ska erhålla ett så driftssnålt system så möjligt. Det är med andra ord viktigt att hindra fuktig luft att komma in på vinden.

Här ses en vanlig installation av TrygghetsVakten Vind

På bilden ovan ses en vanlig typ av installation av TrygghetsVakten Vind. Dataenheten skruvas fast lågt i utrymmet. Värmekabeln dras också lågt. Detta för att värmen ska bli effektiv i hela utrymmet. Dataenheten sätts åt väderstreck där det är som fuktigast på vinden, vilket i regel brukar vara åt norr eller nordöst.

Viktigt att tänka på är att värmekabeln inte ska vara övertäckt eller ligga an mot isolering. Det finns även möjlighet att använda ""TrygghetsVakten Krypgrund" på vinden. Då utan fuktstyrd fläkt. Driftskostnaden blir dock högre.

TrygghetsVakten Vind i kallvind med kattvindar.

Ovan ses installation i vindsutrymme med kattvindar. Här har man dragit två extra värmekablar i de olika kattvindarna.

I större utrymme måste man ha fler än en fläkt för att kunna omsätta och avfukta tillräckligt bra.

I större vindsutrymmen måste ibland TrygghetsVakten Vind Extra installeras, vilket innebär att man har två fläktar samt två backventiler för frånluft.

Beskrivande bild gällande systemet för vindsavfuktning.

Systemet gällande TrygghetsVakten Vind är komplicerat men ändå genialt enkelt när det kommer till installationsbiten. Installationsmanualen innehåller en noggrann steg för steg instruktion. Här ses från höger i bild luftintaget, flexrör kopplat till fläkten, vilken i sin tur är kopplad till dataenheten, till vilken det är kopplat sensorer, för avkänning såväl inomhus som utomhus. Vidare är värmekabeln också kopplad till dataenheten, för effektiv och energisnål drift.

Här ses backventilen inifrån vinden. Utifrån ses endast ett ventilgaller.


Bild på backventilen som installeras i motsvarande
del av vinden, sett till var fläkten fästs.


Vid köp av TrygghetsVakten Vind från oss ingår fri telefonsupport vid behov.  

Önskar du erhålla hela installationsmanualen E-mailar vi den gärna.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Vill du slippa

Att installera själv?

Då kan vi ombesörja installationen till en rimlig kostnad.