Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Installation av Acetec avfuktare mod. 2014 i krypgrund

Acetec har uppdaterat sina avfuktare till modell 2014 och vi följer här upp med kompletterande anvisning för installation i krypgrund.

Har du tidigare årsmodell av Acetec finns äldre installationsanvisning på sidan: Installation av avfuktare Acetec PD-150 & 250. Denna tidigare manual är bra att läsa igenom även gällande installation av senaste avfuktarmodellerna.

Avfuktarna har från tidigare individuellt varierande mått fått samma exteriör. Den stora förändringen ligger på PD-150 och PD-250 som istället för två torrluftsstosar fått tre sådana. Det medger bättre spridning av torrluften och ökar möjligheten att bibehålla god luftflödesmängd även om lång slangdragning i krypgrund behövs. PD-400 behöll däremot tre stosar för torrluft.

I fronten av avfuktarna ses överst till vänster en mindre stos om 63mm för anslutning av våtgasslangen, som ska dras ut genom ett för övrigt tätat ventilationshål i grundmuren som omgärdar krypgrunden. Fuktig luft i ångfas kommer att intermittent blåsas ut då avfuktaren är aktiverad via den inbyggda smarta hygrostaten. Tre torrluftsanslutningar ses i pyramidplacering, varav den övre håller lågflöde medan de två under håller högflöde av luft, se specifikation under respektive avfuktare på vår hemsida. Dragningen av slangar för torrluften planeras utifrån bedömning av vilket separat utrymme eller vilken del av krypgrunden som är i behov av mest avfuktning och luftomsättning.

Installation i ett sammanhängande krypgrundsrum

Acetec installation i krypgrund med ett rum

Fördelning av den avfuktade luften sker med jämn fördelning via tre torrluftsslangar till motsatt sida av krypgrunden sett till den sida där avfuktaren placerats.

Installation i större krypgrund med mittbalk

Exempelinstallation i krypgrund med mittbalk

Här ses en vanlig typ av krypgrund där en mittbalk på plintar ger stadga åt golvbjälklaget. Installationen sker med jämn luftfördelningsprincip. Luftrörelser som ges genom avfuktaren och dess fläktverkan, temperaturskillnader och fuktskillnader samverkar för ett gott klimat.

Installation i krypgrund med tre rum

Avfuktaren fördelar torrluft i tre rum

Med nya modellen av Acetec förenklas dragning av torrluft. Lögflödesslangen syns här fördela luft i bortre änden av samma rum som avfuktaren placerats i. De två högflödesslangarna fördelas var för sig med en T-koppling så luften omsättes i krypgrundens två yttre rum.

Principen i avfuktningen fungerar så att avfuktaren blåser ut luften via slangarnas öppna ändar, i detta fallet vid fem punkter. Cirkulation sker i hela krypgrunden då luften dras tillbaka till avfuktaren igen och som fuktigare processluft dras in genom avfuktarens filterförsedda baksida för att återigen genomgå Acetecprincipen, den energibespararande tvåstegsfunktion där luftavfuktning sker.

Nedre bilden är ytterligare exempel på installation i krypgrund med tre rum.

Krypgrund med tre rum och Acetec avfuktare

Är du i behov av hjälp? Antingen kan vi ge fri support via mail samt telefon till dig som ämnar göra arbetet själv, eller utföra professionell installation. Installations- och offertansvarig hos oss är Tomas Petersson. Supporten sköts av samtliga på företaget.

2014-04-01
Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Missa inte att också läsa igenom den tidigare installationsmanualen från oss. Länk till den finner du till vänster i text. Det finns här kompletterande uppgifter.

Det finns många olika lösningar vid byggnation av krypgrund. Maila gärna en skiss på din krypgrund så ritar vi in avfuktaren samt lämplig slangdragning och återsänder till dig.