Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Installation av avfuktare Acetec PD-150 & 250

Observera att denna installationsanvisning främst gäller Acetec avfuktare modellår 2002-2013. Sidan ligger dock kvar som kompletterande till den nya installationsanvisningen för uppdaterade avfuktare, modell 2014.

Det har allt mer efterfrågats om vi kunde lägga ut en utförlig beskrivning med bilder om hur avfuktare Acetec PD-250 på bästa sätt installeras i krypgrund. Därför presenteras denna sidan som tydliggör hur man går tillväga samt att svårighetsnivån i regel är låg.

Bra är att innan installationen bekanta sig med avfuktarens funktioner och princip, vilket kan göras på de övriga sidorna som beskriver Acetec. Fri support ges vid behov från oss.

Avfuktarens placering i krypgrund

Dragning av torrluftsslang och våtluftsslang

Tätning av ventiler och anslutning av utloppsplåt

Bild utifrån som visar utloppsplåten ifrån avfuktare AcetecDen i grundpaketet medföljande utloppsplåten har en invändig stos (63mm) där man fäster våtluftsslangen, som dras ut genom befintlig ventil eller upptaget hål. Plåten fästs på grundmurens utsida med hjälp av två skruvar med plugg. Utloppsplåten kan ev. klippas till önskade mått samt slipas lätt med sandpapper och målas för att bättre matcha grundmurens färg. Om ytterväggens klädselbrädor bygger ut långt kan man innan plåten skruvas fast sätta en böjd plåt som "huv" ovanför utblåset.

Klicka på bilden för att få upp en större i nytt fönster.


Här visas med fogskum tätat ventilationshål i krypgrundens grundmurDå våtluftsslangen är ansluten till utloppsplåten som är fastskruvad i grundmurens yttersida ska hålet tätas inifrån. Tätning sker genom användning av fogskum/byggskum. Alla andra ventilationshål och glipor mot uteluften ska också tätas. Cellplast kan tryckas in i hålen där man sedan applicerar fogskum för att uppnå täthet samt för att cellplasten ska sitta på plats. Krypgrunden ska uppnå något som vi kallar för ljustäthet, d.v.s. inget dagsljus ska slippa in. I realiteten är det näst intill omöjligt att få krypgrunden fullständigt tät. Huvudsaken är att man tätar så gott det går för att hindra fuktig luft att komma in och påverka klimatet. Tänk på att fogskum är klistrigt. Använd oömma kläder och tunna handskar. Fogskum expanderar rejält efter applicering. Sedan stelnar det och överflödet kan skäras bort med kniv efter några timmar. Testa gärna först i ett ventilationshål innan du tätar vidare för att bli bekant med hur fogskummet fungerar. Bra vetskap är att kallt fogskum inte expanerar fullt ut. Därför kan man försiktigt i ljummet vatten låta skumflaskorna värmas upp innan användning. OBS! Var mycket försiktig vid uppvärmningen och använd ej för hett vatten. Läs på flaskans varningstext först. Bildklick gäller för förstoring.

Justering av hygrostaten och fläkten på Acetec

Ytterligare relaterad läsning

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Utökning skisser

Fler installationsskisser kommer att läggas ut efterhand. Meningen är här att förmedla principen för en bra installation av Acetec avfuktare i krypgrund.

Elektriker

Om 220V eluttag inte finns i krypgrunden dras sådant fram av elektriker först då man är säker på vart avfuktaren ska installeras.

Byggplast

Bör alltid läggas mot marken för att hindra ökat avfuktningsbehov. Kan även kompletteras med krypgrundsisolering för att ytterligare sänka kostnaderna.