Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Fresh Intellivent 2.0 - En professionell badrumsfläkt

Intellivent 2.0 är en uppdaterad variant av den ursprungliga badrumsfläkten som Fresh rönte stora framgångar med. Prestandahöjning har skett med uppgraderad tystare fläktmotor och det är nu ännu enklare att rengöra genom löstagbart fläkthjul.

Intellivent 2.0Installationen av 2.0 är enkel då en och samma modell innehåller alla valbara funktioner. Det behövs ingen separat strömbrytare till Intellivent som redan har en inbyggd lättåtkomlig strömbrytare. Dragsnöre finns också.


Anslutning kan ske till kanaler mellan 100-125mm. Det medföljer två passande stosar.

Intellivent har inbyggd hygrostat som avkänner klimatet i badrummet, tvättstugan eller annat rum där fläkten lämpar sig. Därmed fungerar den fuktavkännande och kan ställas att från lågfart varva upp och evakuera mer luft då det är för fuktigt i luften, alternativt starta upp från stillastående då ventilation behövs för att förebygga fuktskador och mögel.

Intellivent badrumsfläkt styrning
Intellivents inställningsmöjligheter är utifrån önskemål och behov väl genomtänkta. Styrpanelen sitter under det lätt avtagbara locket och har fem tryckknappar.

Fläktens kapacitet, d.v.s. varvtal ställs in via Speed, minus och plus. Finns behov av lägre kontinuerlig ventilation ställer man ned hastigheten, vid högre behov ökas den.

Vid fuktförhållanden där Intellivent 2.0 måste öka sin kapacitet finns möjlighet att ställa in hur kraftigt den ska ventilera. Valet görs via Humidity, antingen Silent eller Max.

Timerfunktion finns för finjustering av lämplig fläkteftergång då Intellivent väl startat upp, antingen från stillastående eller ökat kapaciteten då luftfuktigheten stigit.

Intermittent Vädringsfunktion

Om Intellivent 2.0 är ansluten till ström men ställd i standbyläge där fläkthjulet står still, går den efter 26 timmar igång för luftombyte under 60 minuter. Denna intermittenta fläktdrift motverkar instängd luft och lukt. Därmed blir Intellivent väl brukbar även i andra utrymmen än våtutrymmen och badrum. En idé är att installera 2.0 i garage, bod eller sommarstuga där man inte vistas så ofta och behöver viss ventilation. Funktionen ersätter inte avfuktare där det behövs men ger fräschare inomhusmiljö.

LED-lampan talar om hur Intellivent arbetar. Lyser den blå innebär det att badrumsfläkten evakuerar fukt då den via hygrostaten avkänt för höga fuktvärden. Gult sken innebär att tidsstyrningen är aktiverad. Lila sken indikerar att helautomatisk vädringsfunktion är aktiverad.

Intellivent 2.0 - kallrasfunktion

Kallras in i ett våtutrymme är inte eftersträvansvärt av flera anledningar. Kallare inkommande luft kan medföra köldbryggor i rummet där fuktkoncentration och mögelbildning uppstår. Golven kan bli kallare vilket inte är skönt då man är känslig under fötterna. Samtidigt kan fukt från rummet dra vidare in i huset. Kostnaden för uppvärmning ökar. Meningen är att fukten ska ut, vilket Intellivent 2.0 ser till. Fläkten kan ställas i kontinuerlig lägre fläkthastighet vilket motverkar kallraset. Skulle det blåsa kraftigare ute och samtidigt vara så fuktig utomhusluft att fläkten ändå inte klarar av evakueringen på lågfart så kommer den avkänna "busvädret" och vid inställt förhandval för funktionen varva upp fläkten. Möjlighet finns också att installera ett kallrasskydd i form av automatiskt spjäll, se nedan.

Fresh Intellivent är vad den heter

2.0 med löstagbart fläkthjulFörutom smarta inställningsmöjligheter har Fresh även tänkt på bästa lösningarna för rengöring. Många badrumsfläktar på marknaden har fasta fläkthjul. Över tid samlas damm på samt omkring vingarna. Särskilt i dusch- och badrum kan det också fastna rester av duschtvål och shampo som blir luftburet genom vattenångans försorg. Här kan fläkthjulet tas loss och tvättas rent under varmt vatten.

Öppningsbart fläkthus i Intellivent
Damm etc. samlas inte bara på och kring fläkthjulet i badrumsfläktar. Även frånluftskanalens väggar blir över tid dammbeklädda. Därför går det enkelt att fälla ut hela fläkthuset på Intellivent 2.0, så man kan komma åt att dammsuga kanalen.


Livstid m.m.

Den extremt tystgående lågvoltsmotorn har beräknad livslängd om 60.000 driftstimmar. Flertalet av våra kunder har hört av sig och berättat att de efter byte av badrumsfläkt blivit häpna över skillnaden i ljudfrekvens mellan den gamla och Intellivent. Vi håller med, det är en fröjd att byta.

Fresh har före lanseringen av föregående modell samt 2.0 hårdtestat och är så säkra på sin sak att fem års garanti ges.

Förutom upp till fem gånger så lång total livslängd är badrumsfläkten mycket energisnål. Den drar inte mer än mellan 2-5 watt/h, beroende på inställda lägen.

Fresh Intellivent 2.0 vit
Med postfrakt och moms är vårt pris för 1 st Fresh Intellivent 2.0 - 1.420:-

Två stycken levereras för - 2.760:-

Fri support ges gällande hela vårt verksamhetsområde i förhållande till ditt hus etc.

Tillbehör

Täckplatta till Intelliventfläkten

När Intellivent 2.0 med yttermåtten 202x152mm inte täcker det hål som finns i vägg eller tak finns Fresh täckplatta speciellt framtagen för komplement till fläkten. Täckplattans mått 240x190x10mm.

I samköp med 2.0 - 149:-

YVG 100 för installationIntellivent YVG 100 är ett kit för 2.0 med kallrasskydd, genomföringsrör samt ytterväggsgaller. Anpassningsbart för väggtjocklek 110-310mm. Diameter på rören 98/102mm.

I samköp med Intellivent 2.0 - 199:-


Relaterade sidor hos oss

2016-04-14
Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Husets ventilation är viktig för både för huset i sig samt för de boende. Fukt- och mögelskador kan leda till omfattande renoveringskostnader och hälsoeffekter. Intellivent 2.0 är klart förebyggande.

För mycket fukt i boendedelen kan medföra problem upp på vind. Fukten kan i otäta hus tränga upp på vinden där skador sker. Intellivent motverkar delar av de totala problemen som ofta ses på vind.

Vissa fuktbekymmer kan sägas vara som bortblåsta med rätt typ av badrumsfläkt.