Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Mögelsanering i krypgrund - Teori och praktik

Att utföra mögelsanering i husets krypgrund ställer krav på att man först och främst skyddar sig själv mot både mögel och den eventuella saneringsvätska som ska användas. Kunskap måste även finnas gällande hur ett mögelangrepp på bästa sätt tas om hand. Denna sida är ämnad att relativt ingående förklara. Märk väl att det inte är möjligt att behandla ämnet till fullo då varje enskild krypgrund kan skilja sig åt sett till angreppet och konstruktionen i sig.

Mögelsanering kräver personligt skydd

Mögelsanerar avfuktare en krypgrund

Mindre bra utförande av mögelsanering

Olika saneringsmetoder för krypgrunder

Mögelsanering kan direkt översättas med att göra rent och definitivt avdöda mikrobiell påväxt, samt även hindra att de boende inte tar skada.