Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Ytterligare information om krypgrund och torpargrund

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10 | 11 | 12

Vi planerar att restaurera skorstenen så vi kan börja elda i den öppna spisen, så att krypgrunden hålls torrare. Kommer det att fungera?
Förr var man beroende av den öppna spisen, i synnerhet den i köket för att kunna laga mat (även sommartid) och värma huset under kallare årstid. Murstocken och skorstenens fundament ner i krypgrunden / torpargrunden hölls på så sätt lite varmare och hjälpte därför till att hålla nere den relativa fuktigheten i utrymmet. För att ni ska kunna uppnå samma effekt måste det eldas dagligen och under stora delar av dagen. Samtidigt har vi fått ett klimat som är ogynnsammare. Till detta är många kryputrymmen också isolerade och därmed kallare och fuktigare vilket går hand i hand. Mer om ämnet står att finna under skorstensfundament i krypgrund.

Jag ska installera braskamin under hösten och funderar på om eldning i den kan utesluta installation av krypgrundsavfuktare?
Svaret blir tyvärr nej! Braskaminer står i regel på fötter så att luften kan cirkulera fritt under kaminen och ta med sig värmen ut i rummet. Värmen kommer inte att påverka krypgrundsklimatet via värmefördelning ner genom fundamentet. Däremot kommer lite strålningsvärme att värma upp golvet i synnerhet en bit framför braskaminen. Kanske eldar ni på så friskt att inomhusklimatet blir varmare än normalt så att värmen kommer höjas lite där nere. Dock eldar man normalt inte i braskaminer under sommaren då problemen med fukt är som störst. Samtidigt kanske golvbjälklaget är så välisolerat att mycket lite strålningsvärme uppstår.

Varför kallas ventilerna i krypgrundsmuren ibland för kattgluggar?
I den äldre torpargrunden så hade man i regel inga ventilationsgaller för att gårdens katter skulle kunna hoppa in, fånga möss och skyla sig. Möjligen var det så att man inte planerat detta utan att det naturligen fann sig så.

I bärande krypgrundsbjälkar finns gamla och även som det ser ut mer färska insektshål. Vad gör jag åt detta?
Försök att se vad det är för insekter som angriper virket, återkom. Du kan också ringa till saneringsföretag som sysslar med insektssanering. Alternativt kan du själv sanera med vätska innehållande Bor, vilket inte insekterna trivs med. Att installera avfuktare i krypgrunden hjälper också då insekterna inte trivs i torrare miljöer.

Jag funderar på att behandla syllarna i krypgrunden med Cuprinol. Innebär behandlingen ifråga något negativt?
Ja, det innebär eventuella problem med en mycket envis lukt som brukar nå upp i bostaden. Cuprinolet innehåller kemikalier vars "restprodukter" luktar illa när det behandlade virket blivit fuktigt. Det är sedan svårt att bli av med denna lukt utan att köra luktsanering och installera krypgrundsavfuktare med undertrycks-
kapacitet. En viss svensk hustillverkare har fått ett smeknamnn (......huslukt) på syndromet efter att många av deras hus med krypgrund luktar illa då virkesdetaljer i kryputrymmet är behandlade med kemikalier såsom bl.a. pentaklorfenol. Just pentaklorfenol och andra närliggande klorfenoler, som exempel i fabrikatet Koppar-Cuprinol, förbjöds 1978 och finns därför inte i dagens träskyddsmedel, men de idag ingående kemikalierna kan också ge en viss avvikande lukt om virket blivit för fuktigt och angrips av mögel eller bakterier. Undvik cuprinolbehandling och dylikt om du vill slippa lukten. Förebygg istället problem med fukt och mögel genom rätt krypgrundslösningar, med avfuktare eller annan typ av avfuktning som bas. Läs mer på hemsidan för att ta del av vår faktabank samt anpassade helhetslösningar inom området. Läs också mer om problem som fukt orsakar gällande syll.

Inspektören menar att jag ska låta bädden av kutterspån ligga kvar på marken i krypgrunden, för isolerings skull, är det rekommendabelt?
Vi tycker du skall ifrågasätta inspektören ordentligt gällande hans uttalande om att denna typen av markisolering ska ligga kvar. Det har så många gånger visat sig att krypgrundslukt, mögel och t.o.m. hussvamp har utvecklats i detta gamla organiska material, så vi höjer direkt ett varningens flagg och dömer ut inspektören i sak. Viktigt att veta är att marken ofta bär en större mängd fukt än luften i krypgrunden. Därför rekommenderas att byta ut kutterspånet mot för ändamålet anpassad krypgrundsisolering.

Mellan blindbottenbrädorna i vår gamla krypgrund rasar det ned sågspån, hur stoppas det på enklaste och bästa sätt?
I äldre krypgrund eller torpargrund är det vanligt att finna isolering av sågspån eller s.k. kutterspån. Om brädorna i blindbotten delar på sig så kan isolermaterialet börja drössla ner. Det är olämpligt av flera anledningar. Träspån som hamnar på marken kan lättare dra på sig mögel och börja lukta. I större mängd kan rötsvamp likt hussvamp växa i det nedfallna. Samtidigt kan det även bildas luftfickor i de olika golvbjälklagsfack därifrån det trillar. Då kan golven bli kallare. Det går att lösa genom komplettering av brädorna i krypgrundens tak. Ytterligare lösning är att sätta någon typ av luftgenomsläpplig vindväv upp emot blindbotten så att det inte längre kan drössla därifrån. Ett exempel till är från en kyrka där vi stoppat upp sågspånsrörelserna genom att trycka in isolering av hampa mellan brädorna.

Jag har funnit vita fluffiga bollar i min krypgrund, är det hussvamp?
Så här på distans är det svårare att avgöra vad det handlar om, men när du skriver vita fluffiga bollar så tänker jag på att det kanske skulle kunna vara karbamidskum som man ibland har isolerat med i golvbjälklag vid nybyggnation och renovering av torpargrund och krypgrund. Var noga med att ta reda på vad det rör sig om. varken hussvamp eller angrepp av mögel ska negligeras. Vid osäkerhet kan hussvampsanalys göras.

I det område vi har våra sommarstugor planeras det från vissa att asfalt ska läggas på vägen samt på uppfarterna. Kan det vara negativt för krypgrund. Alla sommarstugorna har krypgrunder eller torpargrunder.
Vid kraftiga regn fungerar även grusväg dränerande. Det kan under somliga förhållanden påverka krypgrund och torpargrund negativt att genom asfaltering ta bort en del av markens naturliga dräneringsförmåga. Vatten kan i värsta fall ledas emot grundmur och in i krypgrund, särskilt om grundvattennivån är hög, vilket den ofta är vid sommarstuga liggande havs- eller sjönära.

Jag skulle vilja höra er förklara varför det egentligen blivit sådant rabalder kring krypgrund, inte kan väl klimatet vara hela svaret?
Du har helt rätt, din fråga kring krypgrund kräver ett mångfacetterat svar som vi sammanfattande här ger oss på. Vi lever i ett samhälle som kallas upplyst. Det har i det närmaste uppstått en hetsjakt och tävlingsinriktning i frågan om att ligga främst kring forskning och ingående studier som utförs på våra högskolor och universitet. Krypgrunder har ingalunda ungått att bli måltavlor för dessa forskningskrav. Man har helt enkelt upptäckt hela problematiken på ett annat sätt än tidigare. Samtidigt har högre krav ställts på inomhusklimatet och begreppet sjuka hus sjukan har därmed myntats. Krypgrunder och torpargrunder tillsammans med andra riskkonstruktioner som uppvisar skador av mögel orsakar sjuka hus symptom hos de boende. Olika företag har blommat upp, vilka ytterligare sprider kunskapen genom statistiskta rapporter som sammanställer antalet skadade krypgrunder. Det hela ger ett massmedialt pådrag.
Krypgrunden är en relativt sett ny konstruktion i fråga om utformningen med mer isolering. Det kommer sig av energipolitiken och energibesparingskraven som följer med högre olje- och elpriser. Genom mer isolering, ändrade uppvärmningskällor samt mindre uppvärmning av husen blir hålrummen under husen känsligare för fukt. Här kommer klimatet in. Det blir sakta allt varmare och fuktigare på våra breddgrader. Detta verifieras även av våra kollegor i bl.a. Spanien, som säger att problemen med mögel där aldrig varit större. Ytterligare svar på frågan finner du under sidan mögel i hus.Väl läsvärt i frågan är också sidan där vi referenssammanknyter fenomenet att krypgrund ofta kontaminerar inomhusmiljön så pass att det kan bli skadligt.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10 | 11 | 12