• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-15
  • 0372-10010

LFS sponsrar unga genom CS CLUB SCHYSST mot mobbning

Ljungby Fuktkontroll sponsrar CS CLUB SCHYSSST
En stor del av vår sammantagna devis säger att inget är viktigare än våra barn och unga, samt hälsan. Har över tid tagit allt starkare ställning för barn och unga som vistas i skolor där inomhusmiljön av någon anledning brister, t.ex. där fuktskador har lett till bakterie- samt mögelskador och/eller kemiska emissioner.

Något som är svårt att förstå är det ofta kommunala och nationella negligerandet ifråga, trots att olika ansvariga parter i samhället sedan minst 40 år vet att barn kan ta skada av att utsättas för föroreningar i inomhusmiljön. Samtidigt stadfäster gällande lagar att skolmiljö ska vara fri från fuktskadepåverkan. Trots det åtföljs lagarna inte. Vanligen tystas anmälningar och frågor i sak ner tills problemen blir så stora att den taktiken inte längre fungerar. De som klagar kan bli utsatta för mobbningsliknande metoder.

En direkt parallell till detta tråkiga tystnadsfenomen är då barn och ungdomar utsätts för mobbning i skolan. Inte sällan tystas det också ned redan då mobbningen sker eller då anmälningar från barnen samt föräldrar inkommer. Allt för ofta säger inte lärare och annan personal ifrån eller åtgärdar. Ej heller anmäls/rapporteras kränkningarna eller mobbningen så som ska ske enligt lag. Mobbningen i Sverige har gått så långt att ungefär 60.000 barn varje dag i skolan utsätts för kränkningar eller mobbning. Mobbning drabbar utsatta individer mycket hårt. Suicidstatistiken gällande gruppen mobbningsutsatta barn pekar på att nästan ett barn varje vecka tar sitt liv. Det är oerhört illa, men inte så konstigt då mobbning kan vara djupt traumatiserande samt deprimerande, och leda till att hjärnan inte utvecklas som den ska.

CS CLUB SCHYSST mot mobbning

För att nå och om möjligt påverka barn samt ungdomar m.fl. har CS CLUB SCHYSST startats upp. Det är ett projekt och koncept som ger något tillbaka om målgruppen visar att de anammar arbetet och förhållningssättet som måste till mot mobbning. Konceptet inbegriper också att arbeta och ta ställning mot främlingsfientlighet, rasism, kriminalitet och droger. Mobbning hänger mycket väl ihop med dessa andra tyvärr eskalerande fenomenen i samhället.

När en skola, klass eller förening på något sätt bjudit till, kan CLUB SCHYSST komma med en rejält tilltagen ljud- och ljusanläggning och köra superschyssta clubkvällar med ingående positiva budskap om arbetet ifråga. Möjlighet finns för barnen att själva under clubkvällarna uppträda med dans, sång etc.. Vidare kommer konceptet innefatta forskning, information, utbildningsmaterial och studiehänvisningar. Meningen är att involvera så stor del av samhället som möjligt i projektets grundvalar. Arbetet är inte gjort över en natt då det är mycket svårbearbetade frågor det handlar om. Tillsammans är nyckelordet, för ensam kommer man inte så långt.

LFS – Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB träder in som sponsor av CS CLUB SCHYSST samtidigt som andra sponsorer och ambassadörer är varmt välkomna. CLUB SCHYSST menar att all hjälp är värdefull och mottager med öppna armar allt som direkt kan omvandlas till konceptfördel. Även rena idéer, kontakter, texter/budskap, utlåning av lokal och fysisk hjälp etc. räknas in.

Läs mer om CS CLUB SCHYSST på den egna hemsidan för projektet:

Mobbning orsakar skadlig stress. Det gör även exponering av sjuka hus-miljö, även om det sker på lite annat sätt. Gemensamt mellan mobbning och fuktskadeexponering är att båda fenomenen kan stärka varandras skadlighet för de barn och även för de vuxna som utsätts. Både mobbning och vissa luftföroreningar kan förändra kognitiva förmågor, och på så sätt förvärra situationen ytterligare. Skolmiljö och arbetsmiljö kan på flera olika sätt vara “toxisk”:

Mögel sjuka hus barn skola stress – Negativa spiralen

2019-05-16

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd