Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Luftpump AirSupra HK-40 HK-100 för Vattenrenare WaterSteril

Vi erbjuder här en av de bästa luftpumpar som går att frambringa i denna klassen. Med AirSupra kopplad till vår vattenrenare ges avsevärt högre reningseffekt då det höga och stabila luftflödet från luftpumpen inverkar positivt på mängden producerad ozon samt övriga reningseffekter som WaterSteril erbjuder. Med högra luftflöde blir systemet en bra radonavskiljare eftersom det ser till att cirkulera vattnet så att radon forceras bort.

Luftpumpen tillser vid vattenrening att det hela tiden sätts mycket vatten i rörelse i vattentanken, den grävda eller borrade brunnen etc. Omsättningen av vatten ökar kontaktfrekvensen mellan vattnet och ozonet vilket tillsammans med hög ozonmängd är viktigt för optimal vattenreningseffekt.

Luftpump AirSupra används förutom till vattenrenare även till damm och akvarium, där behov finns att syresätta vattnet eller dra vattnet genom filter med hjälp av luftflödet och cirkulationen som uppstår därav.

HK-40 och HK-100 är sett till kapaciteten mycket tystgående och lämpar sig väl för installation i källare eller i anslutning till bostadsytor. Utblåset från luftpumpen är 19mm i diameter. I paket med vattenrenaren fås en anslutningsnippel som passar till medföljande siliconslang.

AirSupra HK-40 Luftpump

Luftpump AirSupra HK-40 till vattenrenare WaterSteril
HK-40 är den luftpump som i standardpaket ingår till vattenrenare WaterSteril.

Specifikation HK-40:
* Normaltryck 1.85 psi
* Luftvolym 46-51 L/min
* dB(A) 32-36
* 230V, 50-60Hz
* 33-40W
* Vikt 5,4 kg

Inkl moms och frakt 2.985:-

AirSupra HK-100 Luftpump

Luftpump AirSupra HK-100 till vattenrenare WaterSterilHK-100 kan vid större behov av luftomsättning och vattencirkulation istället för HK-40 levereras tillsammans med WaterSteril. Mellanskillnad om 2.000:- debiteras om HK-100 väljs istället.

Specifikation HK-100:
* Normaltryck 2.56 psi
* Luftvolym 108-113 L/min
* dB(A) 41-40
* 230V, 50-60Hz 
* 98-116W * Vikt 8,9 kg

Inkl moms och frakt 4.985:-

Beställ AirSupra Luftpump HK-40 eller HK-100 via AvfuktareButiken

Uppdaterad 2018-02-21
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB