Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Luftrenare AirSteril In-Duct för infällning i ventilation

Trots olika typer av dammfilter uppstår ofta problem med inomhusmiljö p.g.a. allergener och andra kontaminationsämnen som medföljer ventilationsflödet in. Samtidigt kan föroreningar och mikrober som bakterier och mögel avlagras och få rätt levnadsvillkor i systemet för ventilationen. AirSteril In-Duct är en speciellt framtagen och infällnadsbar luftrenare, med hög potential att reducera och motverka problem.

Luftrenare AirSteril In-Duct
Luftrenare In-Duct är tillverkad i eloxerad aluminiumprofil för optimalt skydd och god livslängd.

Installation av luftrenaren sker enklast genom håltagning om 76 mm i ventilationsbox eller i ventilationspåstick. Alternativt monteras hela enheten in i system där plats finns.

För enkel övervakning finns ett ljusgenomsläppligt fönster i luftrenarens hölje. Byte av kompositglaslampan sker enkelt utan att hela luftrenaren behöver lossas från infästningen.

Luftrenaren sedd från sidan som sätts in mot ventilationssystemetHär ses baksidan på In-duct. Tätningsring gör att luftläckage inte sker runt infällningen. Bakom lampan syns katalysatorplattan med coating av titandioxid. När UV-ljuset faller på denna platta uppstår mycket effektiv luftrening.

Aktiv luftrenare i ventilationsflödet

AirSteril In-Duct luftrenare är initialt verksam mot ett brett spektrum av luftföroreningar, då dessa följer med i flödet genom och förbi luftrenarens UVC verkan, samt utsätts för den fotokatalytiska processen som alstar högoxiderande fotoplasma. Ytterligare luftreningseffekt är att det bildas rent syre och negativa joner som följer med luftströmmen och därmed ger verkan i hela rörsystemet samt även ut i rumsluften.

Specifikation

  • Valbar Lampa 18W med infällnadsdjup om 190 mm

  • Valbar Lampa 36W med infällnadsdjup om 390 mm

  • Vikt 1,6 - 1.75 kg

  • Mått In-Duct basenhet utan lampa Längd 290 x Bredd 160 x Djup 65 mm

Pris inkl moms och frakt inom Sverige
Med 18W UVC lampa 4.525:-
Med 36W UVC lampa 4.745:-

Luftrenare AirSteril In-Duct kan beställas via AvfuktareButiken

Ytterligare luftrenare för ventilationssystem

Om infällnad av luftrenaren inte är möjligt genom instick finns ytterligare luftrenarvariant i form av AirSteril AS Vent. Denna enhet fälls in i ventilationrörets längdriktning. Vent är utformad som ett 160 mm aluminiumrör med UVC och katalysatorplattor integrerade i rörets längdriktning. Luftrenaren medger lite högre flexibilitet då även ozonavgivande lampor kan användas. Effekten kan därmed stärkas emot olika typer av lukt.

Mer information

2018-10-23
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Finns inte ventilationssystem i huset så kan vi erbjuda den helt tysta vägghängda Luftrenare AirSteril Silent.

Finns behov av portabel luftrenare och ozonaggregat, titta t.ex. på AirSteril AS-430.

Möjlighet finns med AirSteril Luftrenare att bygga ett internt cirkulations- och luftreningssystem i större lokaler.