Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Luftrenare AirSteril Thermal 1500

AirSteril Thermal luftrenare är en vidareutveckling på AirSteril Silent och verkar genom naturliga luftrörelser genom luftrenaren, d.v.s. utan fläkt vilket i sin tur ger en helt ljudlös enhet.

Luftrenaren är anpassningsbar till olika applikationer. Man kan välja lampa med eller utan ozonavgivning och även addera katalysatorplatta för högsta möjliga effekt. Ta kontakt med oss för anpassningsförslag.

Luftrenare AirSteril Thermal 1500 i extruderad aluminiumThermal är framtagen med tanke på luftrening i soprum och andra rum där effektiv reducering av luftburna mikrober och lukt behövs. Enheten passar även för industriell verksamhet. Med IP klass 34 är enheten petskyddad mot föremål större än 2,5 mm samt skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.

Montering sker vertikalt mot vägg via vägghållaren som fästs med två skruvar.

Luftrenarens interna reningseffekt genom luftrörelser och fotokatalysGenom den avgivna lampvärmen dras luft in genom bottenstycket i Thermal. Luftvirvlar uppstår inne i enheten där föroreningarna utsätts för antibakteriell och luktreducerande effekt genom UVC-ljus. Utpasserande luft har nu renats upp och föroreningsreducering sker även ut i lokalen då fotokatalys, negativa joner och ozon genereras i luftrenaren.

Luftrenare Thermal 1500

AirSterils designavdelning har varit noga med detaljer och lagt vikt vid såväl optimal luftrening som skyddskapsling samt enkel service och lampbyte.

Till Thermal kan man välja mellan olika UVC-lampor:

Pris inkl moms och frakt:

Uppdaterad 2019-02-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Thermal är genom principen för luftrening verksam mot såväl mögel, bakterier, virus och olika emissioner likt de som kan finnas i sjuka hus samt processanläggningar och i stallmiljö.

Fler luftrenare finnes på här länkad sida.