Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Luftrenare AirSteril UVGI med beprövad luftreningsteknologi

Luftrenare AirSteril UVGIAirSteril har genom att utnyttja UVC-ljusets neutraliserande verkan samt naturliga luftrörelser i rum tagit fram och anpassat en speciell luftrenare kallad UVGI. UVGI har genom luftreningsteknologin en mycket god räckvidd och reduceringsförmåga.

Teknologin har egentligen använts inom livsmedelsindustri och sjukvård sedan 1960 men har inte förrän på senare tid fått en mer kommersiell och allmän inriktning. Anledningen till detta är att förståelsen ökar hur olika typer av luftföroreningar likt mögel, bakterier och virus etc. påverkar oss, samtidigt som multiresistenta bakterier och mögel tenderar att öka i omfattning. Ytterligare anledning är också att företagen blir allt känsligare för sjukdomsfrånvaro och att kraven för hållbar livsmedelshantering skärpts. UVGI är luftrenaren som kan förebygga just smitta och sjukdom.

UV-värden från UVGI luftrenare

Genom UV-riktare begränsas ljusbilden till området ovanför vistelsezon i rummet. Luftrenare UVGI ska placeras på som lägst 2,2 meters höjd ovan golvnivå. Luftrörelser som ges via termik, ventilation och rörelse visas i bild genom pilarna. Föroreningar cirkulerar kontinuerligt förbi UVC-zonen och den reducerande effekten blir därmed hög. Den högeffektiva lampan som används kan fås med eller utan produktion av ozon. UV-värden anges i uW/cm2.

Luftrenaren

Luftrenaren fotograferad framifrånBilden är tagen via fotograf stående en bit över golvet, för att visa hur det ser ut då luftrenaren är aktiv. Med 24W lampeffekt är UVGI mycket verksam.


UVGI är enkel att utföra service påAirSteril Luftrenare UVGI är servicevänlig genom lätt öppningsbar front som kan dammsugas från två håll.
Kompositglaslampan förs enkelt ur fattningen för byte och reflektorn kan vid behov torkas av med luddfri trasa.

Säkerhet

UVC ljus har mycket god neutraliserande effekt på mikrober också kallat mikroorganismer, viss lukt m.m. UVC ljuset har även skadlig effekt om det skulle nå öga eller hud. Därför är säkerheten med denna luftrenare noga utprovad. Föreskrifterna är viktiga att följa gällande lägsta monteringshöjd. AirSteril har via kvalitativ UV mätare kontrollerat att ingen strålning vid lämpligt montage når de som vistas i lokalen eller rummet. Vidare kan detta visas genom bilden nedan där man ser hur samlat och koncentrerat ljuset kastas ut från UVGI på den bakomvarande duken.

Luftrenare UVGI och dess samlade säkra ljusbild

Luftrenare UVGI kan om man önskar köras via extern timer. Detta alternativt kontinuerlig drift kan tillämpas i de flesta utrymmen där kontaminationsreducering bör utföras.

AirSteril UVGI med ingående lampa kostar 5.885:- inkl moms och frakt.

AirSteril UVGI finns att beställa via AvfuktareButiken

2013-12-02
Uppdaterad 2019-01-14
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB


Se fler luftrenare från AirSteril


AirSteril AS430 samt de andra luftrenarna i serien verkar även genom fotokatalys.

Luftrenare AirSteril Silent är anpassad för att inte avge UV-ljus ut i rummet och lämpar sig bäst för mindre rum som sovrum, kontor etc.

Både UVGI och Silent från AirSteril är tysta och verkar i samklang med naturliga luftrörelser, vilket ger både bättre komfort och energibesparing.