Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Luftrenare AirSteril AS Vent för ventilationssystem

AirSteril AS Vent är en luftrenare med cirkulär anslutning för enkel inkoppling t.ex. i befintligt ventilationssystem eller vid nyinstallation. Möjlighet finns därmed att redan på ingående ventilationsluft nå reningseffekt, vilken fördelas i hela huset. Ytterligare positivt är att luftrenaren verkar förebyggande mot uppbyggande av mögel och bakterier i ventilationsrören.

AirSteril AS Vent luftrenare för ventilation

AirSteril Vent är direkt anpassad att dockas mot spirorör med 160 mm diameter. Med tillägg av spiro-reduktion kan måttanpassning ske till annan rördiameter.

UVC-kompositlampan samt katalysatorplattorna ligger monterade i luftflödets längdriktning för att maximal effekt ska nås.

Anslutning till ventilationssystem

Luftrenare AirSteril Vent är speciellt framtagen för direkt anslutning och installation i ventilationssystem. I villa m.fl. ventilationsapplikationer passar det bäst att sätta luftrenaren i kanalen för tilluft, efter ev. FTX-ventilationsaggregat. Därmed sker reningseffekt som effektivast och den renare luften fördelas ut genom anslutna tilluftsdon. Sekundäreffekt gällande luftreningen sprids i hela huset. För allmän luftrening i vistelsezon bör icke ozonavgivande lampa väljas.

Anslutning före och efter enheten ske ej bestå av aluminiumslang. Den katalytiska effekten kan då bli för hög.

Till avfuktare

Luftrenare Vent kan genom sin utformning fungera kompletterande till avfuktare med anslutningsmöjlighet för rör eller slang. Vid vattenskadeavfuktning t.ex. till avfuktare med tryck- eller sugtorkning leds direkt saneringseffekt tillsammans med torrare luft ned eller in i den vattenskadade konstruktionen som förebyggs från vidare angrepp av mögel eller bakterier, samtidigt som uppkomst av lukt motverkas.

Ytterligare applikation är i krypgrund, kopplad till avfuktare för intern verkan eller till undertrycksfläkt som drar ut illaluktande luft från krypgrunden. Lukten reduceras kraftigt alt. saneras helt bort från krypgrund eller därifrån utgående luft.

Luftrenare för lagerhall etc.

Luftrenaren kan anslutas till kanalfläkt och vid behov även dammfilter samt vid behov varvtalsregulering och hängas upp i taket vilket ger en god genomströmmande effekt. Om lokalen är stor kan rörsystem t.ex. byggas upp med insug i lokalens ena ände och utblås i andra.

Luftrenarens specifikationer

Luftrenare AirSteril AS Vent
7.995:- med ingående kompositglaslampa, moms och postfrakt inom Sverige.
Kompositglaslampor finns olika att välja mellan, med eller utan ozonavgivning, se manualen nedan.

Hämta manual gällande Luftrenare AirSteril AS-VentLadda ned manual gällande
Luftrenare AirSteril AS-Vent


Beställ Luftrenare AirSteril AS-Vent genom AvfuktareButiken

Uppdaterad 2019-01-14
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB