Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Bruksanvisning för Luftrenare AirSteril AS430

Viktiga säkerhetsinstruktioner

 • Luftrenaren får ej utsättas för vatten.

 • Får ej användas i våtutrymmen.

 • Hantera ej enheten med fuktiga eller våta händer.

 • Kommer vatten i kontakt med enheten, dra genast ut stickkontakten.

 • Används endast för inkoppling till 220-240V 50-60Hz.

 • För aldrig in främmande föremål i lufthålen på gavlarna. Det kan medföra elektrisk chock eller funktionsskada på luftrenaren.

 • Blockera eller täck ej över enheten. Lufthålen på gavlarna ska alltid vara fria vid drift.

 • Får ej användas i kontakt med eller i utrymmen med frätande eller explosiva gaser.

 • Placeras utom räckvidd för barn.

 • Titta aldrig direkt in i lampans sken. UV-ljuset är skadligt för hud och ögon.

 • Det reflekterade ljuset som syns ut ur enheten är ej skadligt.

 • Ta ur stickkontakten om enheten ej ska användas under en period.

 • Använd ej luftrenaren med ozonproducerande lampa i ett mindre eller oventilerat rum där människor och/eller husdjur vistas.

 • Ozon i för hög koncentration är hälsoskadligt. Rådfråga alltid leverantören innan ozonproducerande lampa tas i drift i utrymmen där människor eller husdjur vistas. Ozonproducerande lampa är främst avsedd för drift där ingen vistas.

Luftrenaren kan hängas mot vägg med väggfästen
Luftrenaren levereras med fyra stycken gummifötter fastskruvade i de undre bleckfästena. Skruvas dessa gummifötter bort och ersättes med två medföljande skruvbleck kan AS350 hängas mot vägg.

Bleckfästena kan justeras i det extruderade spåret i aluminiumprofilen innan skruvblecken spänns fast riktigt.

Vertikal placering mot vägg av AirSteril AS350Gummifötterna på luftrenaren kan justeras i sidled

Bilden t.v. föreställer vertikal väggupphängning med hjälp av skruvblecken.

Gummifötterna på bilden ovan kan justeras i sidled genom att de är skruvade i ovanstående bleckfästen. Skruva loss foten lite och flytta denna. När önskad placering är gjord skruvas foten fast igen.

Förklaring av luftrenarens detaljer

A) Uttag för elkabeln

B) On/off knapp

C) Luftintag

D) Lock (vändbart)


E) Luftutblås

F) Lampfot

G) Lampglas

H) Katalysatorplattor
     Ska ej vidröras!


Igångsättning av luftrenaren

Enheten är redo för drift då säkerhetsinstruktionerna är beaktade.

 1. Kontakten på sladden sätts i luftrenarens uttag (A). Stickkontakten sätts i lämpligt vägguttag. On/off knappen (B) sätts i läge On.

 2. Viss lukt kan komma från luftrenaren under den första dagens drift. Sätt därför enheten i drift i ett ventilerat utrymme eller väl skyddad utomhus ett dygn så att denna lukt försvinner. Lukten är normal och beror på komponenterna som lampa och katalysator då dessa initialt driftssättes.

 3. Luftrenaren är designad för att placeras mot bord, bänk, golv eller vägg. Bäst placering sker högt upp i utrymmet för effektivast möjlig luftrening och/eller sanering.

 4. För bäst resultat används AS350 över tid i utrymmet så att reingseffekten når ut till alla ytor samt in i skrymslen och vrår.

 5. Ta kontakt med leverantören för rätt val av UV-lampa och övrig information sett till önskad applikation.

Rengöring

 1. Dra alltid ut kontakten från vägguttaget innan rengöring.

 2. Behovet av rengöring är normalt litet p.g.a. typen av luftrenare.

 3. Rengöring sker alltid försiktigt. Använd ej fuktig trasa eller liknande.

 4. Vid behov kan luftintag och luftutblås dammsugas.

 5. Vidrör ej katalysatorplattorna då effekten av luftreningen efter vidröring kan minska. Katalysatorplattorna rengör sig själva vid drift.

Byte av lampa

Efter ett års drift har lampan tappat ca. 25% av ursprunglig effekt och kan i fall av bibehållet reningsbehov behöva bytas.

Ta aldrig på katalysatorplattorna då dessa förlorar effekt! Lampans glas kan torkas av med torr luddfri trasa.

Bryt alltid strömmen genom att dra ut kontakten från vägguttaget innan lampbyte sker. Skruva av locket (fyra skruvar) och fatta tag kring lampsockeln med fyra fingrar. För sakta och försiktigt lampan framåt ur fattningen och vinkla sedan försiktigt upp sockeln så att lampan kan dras ut från den stabiliserande metallfattningen vilken sitter i riktning mot fläkten.

När lampa eller luftrenare tjänat ut

Luftrenarens lampa källsorteras då den inte ska användas längreLampa eller luftrenare får ej slängas i soporna utan återsändes till leverantören som källsorterar. I annat fall sker inlämning till kommunal anordnad plats för källsortering.


Luftrenare AirSteril AS350 är CE-märktAirSteril AS430 är märkt i enlighet med CE och EMC.


Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Sälgvägen 10
341 38 Ljungby

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Manualen

Denna manual gäller Luftrenare AirSteril modell AS350

Läs också om

Fler luftrenare med fotokatalys i serien AirSteril, vid namn Silent och AirGuard