Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

UVGI och fotokatalys i luftrenare bekämpar luftburen Ebola

Man vet ännu i skrivande stund inte hur omfattande utbrottet av Ebola kommer att bli. Många varningssignaler står att läsa om. Sverige har fått kritik för att inte agera tillräckligt kraftfullt. Med tanke tillbaka på svininfluensavarningarna kanske det inte är så konstigt. Fast att vara förberedd är viktigt.

Luftburen EbolaTidigare sades det från CDC och WHO att Ebola inte kunde bli luftburet och därmed ej hade kapacitet att smitta om man inte hade direktkontakt med den sjuke. Idag informerar man annorlunda och säger att Ebola faktiskt kan smitta via saliv som t.ex. hostas ut i luften i rummet, eller svett etc. (1, 2).

Smittan kan efter att ha kommit ut via kroppsvätskor finnas kvar på föremål och ytor i rummet ett antal timmar innan den dör.

Luftrenare reducerar och bekämpar

Möjlighet finns med luftrenare i serien AirSteril att såväl reducera som bekämpa Ebola då viruset kommit utanför kroppen på den sjuke. Luftrenarna fungerar grundläggande med UVC ljus som har dokumenterad förmåga att verka neutraliserande på olika mikrober som mögel, virus och bakterier, även multiresistenta (3-6).

Luftrenare AirSteril UVGI bekämpar EbolaAirSteril modell UVGI står för Ultraviolet Germicidal Irradiant. Enheten sätts högt upp på vägg i det rum man vill kunna bekämpa virus som blir luftburet. Luftrenarens samlade UVC-kägla riktas snett uppåt i rummet och möter där det luftburna viruset som neutraliseras.

Fotokatalys baseras också på ultraviolett strålning. Här adderar man i luftrenaren katalysatorplattor med titandioxid. Då UVC-ljuset träffar katalysatorn uppstår mycket hög sanerings- och luftreningseffekt som även ger verkan ut på ytor och föremål i rummet, bl.a. genom negativa joner, rent syre och sekundäreffekterna därav, som bildande av små mängder mycket verksam väteperoxid. Här ses hög potential att bryta ned Ebola på effektivt sätt (7, 8). I vårt sortiment av AirSteril finns fyra olika varianter av fotokatalytiska enheter, förutom UVGI ovan. Möjlighet finns att koppla in luftrenare till ventilationssystemet för att förebygga smittspridning den vägen och för att få än bredare ytneutraliserande verkan, se AirSteril Vent. Det kan vara extra viktigt där man har sammandockade ventilationskanaler och värmeväxlingsaggregat med roterande värmeväxlare, vilken i regel återför en liten del av frånluften till tilluften. Kombination mellan UVGI ovan och AirSteril Silent eller Thermal innebär synergistiskt ökad verkansgrad i rummet där den eboladrabbade vistas eller där man vill förebygga smitta.

Avfuktare kompletterar ytterligare

Ebola sprids genom aerosoldroppar, små luftburna droppar som saliv. Om avfuktare används tillsammans med luftrenare som här ovan beskrivs reduceras smittan ytterligare. Som exempel kan vi här ta att fukt bär lukt. Då det är fuktigt i luften i trädgården luktar blommorna i rabatten intensivt medan lukten inte känns så långt om det är torrare i luften. Fukt bär även smitta som Ebola. I ett patientrum med uppvärmning kan man använda avfuktare av sorten kondensavfuktare. Kondensatet från avfuktaren bör betraktas som risk.

- Svininfluensa kan bekämpas med fotokatalytisk luftrenare

2014-10-13
Uppdaterad 2017-06-10
Av Jerker Andersson
FoU - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Referenser

1) Ebola Transmission, CDC - Center for Disease Control and Prevention, 2014.

2) What we know about transmission of the Ebola virus among humans, WHO - World Health Organization, 2014.

3) Sensitivity to ultraviolet radiation of Lassa, vaccinia, and Ebola viruses dried on surfaces, Jose-Luis Sagripanti and C. David Lytle, 2011.

4) Ultraviolet Germicidal Irradiant (UVGI) Kills Ebola Viruses on Surfaces and in Air in Healthcare Settings, International Ultraviolet Association via LinkedIn, 2014.

5) Research Indicates UVGI is an Effective Supplement to Ventilation for Eliminating TB Bacteria, David R. Linamen, 2001.

6) Effectiveness of UVGI Lamps on Common Microbial Contaminates in Commercial Facilities, AIHA - American Industrial Hygiene Association.

7) Photocatalytic inactivation of influenza virus by titanium dioxide thin film, Nakano R. et al., 2012.

8) Broad Spectrum Microbicidal Activity of Photocatalysis by TiO2, Nakano R. et al., 2013.

Luftrenare i serien AirSteril har kapacitet att verka i många applikationer, från allmän luftrening till mer krävande användning där man ämnar bekämpa virus och bakterier.

Luftrenarna är framtagna att fungera helhetstäckande för både rumsluft och ventilation. Olika kombinationer medger anpassning till många varierande förutsättningar.

Har du funderingar kring hur man kan använda AirSteril Luftrenare i praktiken. Hör gärna av dig med frågor.