Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Luftrenare LFS ELFI 90 med statisk uppsamlare

Luftrenare med elektrostatisk uppsamling
LFS ELFI 90 är en luftrenare som lämpar sig bra för dig som är känslig emot damm, mögel och andra små partiklar i inomhusmiljön.

Lätt rengörbart elektrostatiskt filter ger god luftrening i ett rum.

ELFI är ett svenskt företag som patenterat en typ av ej ozonavgivande elektrostatiskt filter för luftrenare. Att undvika ozon i inomhusmiljö är viktigt eftersom det kan skapa irritationssymptom, särskilt hos dem som av någon anledning har känsliga luftvägar och t.ex. problem med astma och allergi.

Partikelfiltret tas enkelt ur luftrenaren varannan månad, eller efter behov, och spolas rent under rinnande varmt vatten eller i diskmaskin. Då luftrenaren arbetar med svag elektrisk spänning är det viktigt att låta filtret torka ordentligt innan det efter rengöring sätts tillbaka.

Luftrening och sanering

Luftrenare 90 reducerar antalet partikelföroreningar i luften i det rum den placerats. Det innebär att luftvägar och lungor inte blir så påfrestade som när symptomutlösande partiklar i mängd når slemhinnor och långt ned i alveolerna.

Finns fuktskada med exempelvis mögel och emissioner som följd bör detta saneras eftersom det inte är säkert att luftrenaren kan få bort allt i luften kontinuerligt tillkommande. Mögelsanering kan i vissa fall vara lämpligt. Tänk också på att kontrollera husets källare, krypgrund och vind så att det inte finns kontamineringskälla där som kan påverka inomhusklimatet.

Viktigt vid val av luftrenare är att denna enhet ej eliminerar olika lukter som orsakas av gasformiga ämnen. Vid sådana fall använder vi Luftrenare AirSteril med fotokatalys. Dessa luftrenare går däremot bra att kombinera.

Luftrenaren sanerar ej ytor utan ger verkan i luften som via en fläkt dras igenom enheten. Då processluften (rumsluften) dras in laddas de oönskade partiklarna i luftrenarens inloppsdel, för att sedan dras in emot elektrostatiskt laddade lameller där de fastnar. Fördelen med denna luftreningsteknik är att fläktverkan inte behöver vara så hög som om ett hepafilter skulle användas. Därmed blir ljudbilden lägre och motsvarar vid 60m3/h 28 dBA och vid 90 m3/h 38dBA.

Det finns två fläktlägen där luftrenare ELFI 90 drar 22W i det lägsta och 39W i det högsta. Måtten är: L365, B280, H135.

Luftrenarens placering

För bästa effekt ska denna luftrenare inte placeras på golvet då det där finns risk att större tyngre dammtussar och annat snabbt gör att luftrenarfiltret blir mättat. Bättre är att ställa luftrenaren en bit upp likt vid normal bordshöjd, så att möjligheten ökar att fånga de mer lättsvävande partiklarna som inte av sin egen tyngd faller till golvet. Det ökar möjligheten att nå en långt bättre rumsluft. Tänk också på att sätta aggregatet närmare tilluft än frånluft i rummet.

Luftrenare LFS ELFI 90 levereras från oss via postkontor i din närhet, för 3.995:- inkl moms, fraktfritt.

2013-09-24
Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB