Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Ljudlös fotokatalytisk luftrenare - AirSteril Silent

Vi har länge funderat över bästa sätten att förebygga ohälsosam inomhusmiljö ledande t.ex. till astma, allergi och andra hälsoeffekter. Arbetet har mynnat ut i flera enheter. En av dessa, Luftrenare AirSteril Silent, är totalt ljudlös och renar effektivt genom UVC-ljus och sekundärt aktiverad fotokatalys. Viktig evidensbaserad och ofta väl påtaglig effekt är att kunna reducera problem med innestängd luft, olika dofter och elak lukt som kan förekomma i hus.

         Silent är en tyst luftrenare som verkar främst genom fotokatalys 
UVC-ljus har generellt sett direkt verkan mot smittspridning av virus och bakterier, även av multiresistent art. De fotokatalytiska effekterna har bred verkan emot varierande luftföroreningar av annat slag vilket vi beskriver mer ingående i vidare text och artiklar som länkas från denna sida.

Luftrenare Silent och dess verkansområde

I luftrenare Silent aktiverar UVC fotokatalytisk process
I luftrenaren används varken fläkt, filter eller kemikalier. Här verkar istället en speciell UVC-lampa av komponitglas och därav aktiverad katalysator som bildar naturlig fotokatalys, vilket är mycket effektivt mot luftburna och mot ytor fästa föroreningar av viss karaktär. Genom naturlig termik dras luft genom aggregatet då lampan och ballasten till denna alstar värme. Därför behövs ingen fläkt och man störs inte av ljud även om luftrenaren används i rum där man vistas, t.ex. sovrum.

Föroreningar som tas bort eller reduceras via totala tekniken i AirSteril Silent:

* Mögel, dess sporer, volatila ämnen kallade MVOC och mögelgift
* Vissa VOC, volatila organiska flyktiga substanser, såsom från byggnadsmaterial
* Pollen
* Olika virus och bakterier (via UVC-verkan)
* Cigarettrök och avgaser
* Damm och dammkvalster
* Lukt

Fotokatalysen i Silent innebär reducering av sekundärproblem relaterat till mikrobiella föroreningar. Se länken kunskapsbank och statement för utförligare beskrivning om hur luftrenaren i olika steg fungerar.

Estetik gällande Silent Luftrenare

Förutom högsta möjliga verkningsgrad har vi också tittat på att ta fram en så snygg luftrenare så möjligt då det är meningen att denna ska kunna vara vägghängd på många olika ställen. Det välvda lamphuset och fotokatalyskammaren är tillverkat i ett stycke formpressad aluminium med en på framsidan svagt ljusgenomsläpplig polykarbonatstick. Under- och översida är också framställt av svagt ljusgenomsläpplig polykarbonat med två invändigt liggande UV-sköldar som hindrar ljuset att direkt stråla ut genom de parallellt liggande lufthålen.

Test av Luftrenarnas verkningsgrad

Luftrenare Silent sedd snett från sidanDen välgörande och höga effekten av fotokatalys och/eller UVC-ljus har länge varit känd och använd inom områden som medicin, sjukvård, industri etc. Det är dock på senare tid som tekniken blivit allmänt tillgänglig genom billigare framställningskostnader. Våra tester har i såväl laboratoriemiljö samt praktisk användning gett mycket bra resultat. Luftrenaren är bl.a. testad av det certifierade testinstitutet SGS där man fann att reduceringspotentialen av föroreningar förutom i luften även var mycket hög på ytor i det utrymme luftrenaren testades.

- Läs mer om test av luftrenarna i serien AirSteril

Naturens eget sätt att utföra luftrening kopieras

AirSteril Silent - Användningsområden
  • Permanentbostad samt Fritidshus, i alla förkommande utrymmen (ej våtutr.)

  • Sjukhus, operationssal, väntrum, tandläkare, äldrevård

  • Skolor, förskolor, dagis, fritidshem

  • Kontor, affär

  • Veterinär, kennel etc.

  • Förvarningsutrymmen som lager, garderob m.fl.

Luftrenare Silent finns i två storleksutföranden. Stommen i luftrenarna är tillverkad i rejält extruderat aluminium som silvereloxerats. Vitt pulverlackerat utförande kan beställas mot viss kvantitet.

För användning i rumsmiljö där någon vistas rekommenderar vi i första hand att välja lampa till luftrenarna som inte avger ozon. Önskar du förutom grundfunktionen med fotokatalys även använda ozon, kontakta oss för support och val av rätt lampa. Lampan är lätt utbytbar. Mer information om placering av luftrenarna samt val av lampa ges under sidan:

- Luftrenare AirSteril i bostad hus och lägenhet

AirSteril Silent-1000

Luftrenare AirSteril Silent-1000
Silent-1000 är lämplig för rum upp till 20m2

Lampa: 1 st kompositglas dubbelrör UVC 12W
Katalysatorplattor: Titandioxid 4 st
Mått: 290 x 195 x 97,5 mm
Sladd med strömbrytare: 1,8 m
Vikt: 1,1 kg

Lampan UV12 till Silent-1000 avger ej ozon

Inkl moms och frakt
Silent-1000 + 1 st UV12 lampa - 3.185:-
Reservlampa UV12 - 675:-
Vid samtidig beställning av reservlampa ges 65:- rabatt

- Ladda ned test av AirSteril 1000 (pdf)

AirSteril Silent-2000

Luftrenare AirSteril Silent-2000Silent-2000 är lämplig för rum upp till 50m2

Lampa: 1 st kompositglas dubbelrör UVC 18W
Katalysatorplattor: Titandioxid 7 st
Mått: 350 x 195 x 97,5 mm
Sladd med strömbrytare: 1,8 m
Vikt: 1,4 kg

Lampa kan fås med eller utan avgivning av ozon

Inkl moms och frakt
Silent-2000 + 1 st valfri lampa (nedan) - 3.485:-
Reservlampa utan ozon - UV15 - 775:-
Reservlampor med svag avgivning av ozon.
3mg eller 9,5mg ozon/h - 775:-
Vid samtidig beställning av reservlampa, 65:- rabatt

- Ladda ned test av AirSteril 2000 (pdf)

Hämta manualen till AirSteril SilentHämta manual för AirSteril Silent

AirSteril Silent kan beställas genom AvfuktareButiken

Läs också om AirSteril saneringsaggregat.

Uppdaterad 2019-02-05
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Unik tillverkning

Vi presenterar i samarbete med företaget Airsciense Technology världens första totalt ljudlösa fotokatalytiska luftrenare för väggmontage.

Luftrenaren är självrengörande

Till skillnad från luftrenare med filter
etc. så är Silent mer självrengörande genom
den kraftfulla interna reningseffekten.

I sovrummet

Kan AirSteril Silent förebygga allergi och astma samt underlätta för dig som har andningsbesvär.
Nöjda kunder säger att de sover bättre.