Öppettider under semestern V.28 – V.31

           Vi önskar alla en härlig sommar!

Välja Luftrenare i serien AirSteril för effektiv luftrening

Allt mer forskning visar att luftkvaliteten är av stor vikt för vårt välmående samt att fuktskador och mögelskador i hus försämrar inomhusmiljön. Vi har mycket noga valt ut några av de bäst fungerande luftrenare som finns på marknaden. Urvalet har skett genom att titta på pris, effekt, användarvänlighet och hållbarhet.

AirSteril luftrenare fungerar genom sex olika reningseffekter

Här presenteras speciellt en serie fotokatalytiska luftrenare under varumärket AirSteril. Luftrenarna finns i sju olika modeller för bästa möjliga situationsanpassning. Effekten är unik genom att upp till fem eller valbart hela sex synergiska reningseffekter ges.

Luftrenarens UVC-ljus aktiverar fotokatalys

Kompositglaslampan inne enheterna avger UVC-ljus vilket fungerar desinficerande på en mängd olika föroreningar, mikrober och smittämnen likt bakterier, virus, svamp och mögel. Ljuset är i sin tur aktivator av fotokatalys då det faller på ingående katalysatorplattor. I katalysprocessen bildas flera oxidationsagenter vilka är effektiva emot kemiska emissioner från byggnadsmaterial, hushållsprodukter, avgivna sekundärprodukter från mögel och bakterier, likt gifter och andra biologiskt aktiva och hälsopåverkande partiklar samt substanser.

Ämnen i form av luktande kolväten är ett av områdena där AirSteril luftrenare står sig mycket stark. Elak lukt som inte satt sig för djupt i t.ex. byggnadsmaterial kan effektivt saneras samtidigt som luktsmitta från ett material till annat stoppas eller reduceras.

Valbart genom typ av lampa kan även ozon avges. Det ger till fotokatalysen synergisk effekt. Normalt ska man vara återhållsam med ozon i husets vistelsezon. Därför har vi som komplement till högre ozonavgivning tagit fram kompositlampa som avger mycket låg men ändå effekthöjande ozonkoncentration. Kontakta oss gärna för rätt val.

Luktsanering och kompletterande mögelsanering är idag med fotokatalytiska luftrenare väsentligen enklare än tidigare att utföra.

Gå direkt till avdelningen luftrenare i vår webbutik, eller scrolla nedåt och läs samt klicka vidare till respektive enhet i butiken. Längre ned på denna sida följer en del kompletterande och förklarande kunskap.

AirSteril Silent – Ljudlös fotokatalytisk luftrenare

Äntligen går det att helt ljudlöst förebygga astma och allergi samt få bort lättare oönskad lukt i huset. Detta med hjälp av AirSteril Silent som bygger på beprövad teknik inbyggt i ett snyggt vägghängt utförande. Luftreningen sker med hjälp av UVC och fotokatalys via naturlig termik som gör att luften i rummet strömmar igenom luftrenaren. Bl.a. avges negativa joner som är viktiga för vårt välmående. Silent kan med fördel placeras i sovrum eller vardagsrum. Andra applikationer kan vara i sommarstugan där luften under vissa årstider står still och innestängd luft uppkommer. Silent kan användas för förebyggande mögelsanering då den ser till få bort luftburna mögelsporer från luften och även neutralisera skadligt mögelgift samt andra mögelmetaboliter. Ytterligare områden är genom UVC-verkan för lätt desinficering av virus och bakterier, t.ex. på sjukhus, vårdinrättningar, dagis, skolor, på arbetsplatsen och i hemmet.

Luftrenare AirSteril Silent

Läs om AirSteril Silent – Totalt ljudlös luftrenare med fotokatalys

Vi har fått in en hel del positiva recentioner gällande Luftrenare AirSteril Silent

AirSteril UVGI

AirSteril UVGI är en luftrenare som är ämnad att reducera bakterier, virus, mögel och lukter m.m. som är fritt svävande i rumsluften. UVC-ljusets verkan utnyttjas på ett effektivt sätt och täcker en totalt sett stor luftvolym. Precis som AirSteril Silent ovan är denna luftrenare helt ljudlös.

AirSteril UVGI luftrenare

Läs om AirSteril UVGI – För effektiv luftrening

AirSteril för allmän luftrening eller sanering av mögel och lukt

AirSteril är idag troligtvis den kostnadseffektivaste kombinerade luftrenaren och saneringsaggregatet på marknaden. Genom fotokatalys utan filter eller kemikalier sker luftreningen på ett miljö- och hälsosäkert sätt. Genom val av UV-lampa till AirSteril anpassar man reningseffekten eller saneringseffekten efter sitt behov. Passar allt från mindre utrymmen som båt, husvagn och bil till större utrymmen som bostad, krypgrund eller vind.

AirSteril AS430

Luftrenare AirSteril AS-430

Luftrenare AirSteril AS430

AirSteril AS750

Den kraftfullaste av luftrenarna från AirSteril. Ett rent saneringsaggregat eller för allmän luftrening i större lokaler. Fungerar mycket väl där man måste uppnå snabbast möjliga effekt, t.ex. för sanering av lukt, bakterier och virus på såväl ytor som i luft.

AS750 för kraftfull luftrening och sanering på ytor

Luftrenare AirSteril AS750

Möjlighet finns att hyra AirSteril AS-750.
Gå till sidan Uthyrning av Luftrenare.

AirSteril Vent – för inkoppling till bl.a. ventilationssystem

För direktinkoppling till ventilationssystem eller avfuktare, samt speciallösning där vi kan vara med och rådgiva. Luftrenare AirSteril Vent möjliggör fotokatalytisk luftrening av hela mängden inkommande luft i en bostad och kopplas förslagsvis efter FTX ventilationssystem på tilluftssidan.

Luftrenare AirSteril AS Vent

Luftrenare AirSteril AS Vent

Med 36W UVC- samt fotokatalyseffekt reduceras och neutraliseras olika organiska partiklar redan innan de inkommer bostadsytorna. Luften fräschas upp och kända problem med bakterier och mögel i systemet för ventilationen förebyggs.

AirSteril Vent luftrenare är unik genom att UVC-ljuset samt katalyseffekten bygger i luftflödets längdriktning. Reningseffekten ökar på detta sätt avsevärt i jämförelse med system där man borrar hål i ventilationsröret och för i en fotokatalytisk luftrenare på tvären i luftflödet.

AirSteril Thermal

AirSteril Thermal - Effektiv Luftrenare

Luftrenare Thermal utgår från samma funktionsprincip som ovanstående Silent. Förorenad luft passerar genom UV-kammaren via värmeeffekten som avges från den ingående AirSteril-lampan.

Den viktiga skillnaden är IP-klassningen, IP34, vilken medger luftrening även till industriellt bruk samt viss djurhållning.

AirSteril Thermal är anpassningsbar och fungerar väl t.ex. för applikation i soprum och andra rum där lukt behöver reduceras och luftrening utföras.

Välkommen att kontakta oss gällande din applikation.

Läs mer om Luftrenare AirSteril Thermal

AirSteril In-Duct

Luftrenare AirSteril In Duct för installation i ventilationssystem

AirSteril In-Duct är ämnad för effektiv luftrening i system för ventilation. Antingen monteras enheten via genomstick in i ventilationsrör, i box, alternativt inne i ventilationssystemet. Luftrenaren verkar som AirSterils övriga enheter initialt genom antibakteriellt UVC-ljus och fotokatalys. Via val av lampa kan ozonproduktion i olika mängder nås. Effekten är god såväl för generell luftrening såsom sanering av lukt.

Läs mer om Luftrenare AirSteril In-Duct

Kort introduktion till Fotokatalytiska Luftrenare

Sedan mitten av 80-talet har man vidareutvecklat den sedan tidigare välkända teknologin rörande fotokatalys att bli kommersiellt gångbar gällande både prestanda, användarvänlighet och pris. Olika typer av luftrenare har utvecklats för inomhusmiljö såsom bostad, skola, kontor, sjukhus etc. Ett brett spektrum av föroreningar såsom mögel, olika bakterier och virus samt pollen, emissioner och dålig lukt t.ex. röklukt reduceras eller neutraliseras.

Det är idag klart framlagt från ett stort antal forskare att föroreningar ofta finns koncentrerade i våra bostäder. Det beror sammantaget på att vi bygger och inreder med material som avger mer eller mindre giftiga emissioner, samt också att vi använder allt mer sanitetsprodukter etc. Ytterligare faktorer till ökad allergi och astma är att vi i allt större utsträckning vistas inomhus där tillräcklig ventilation inte finns eller där föroreningsmängden är av sådant slag att ventilationen inte hjälper.

Med fotokatalytiska luftrenare erbjuds kostnadseffektiv luftrening och/eller sanering. Val av aggregat görs efter ventilationsgrad och storlek på utrymmet då man vill kunna vistas i rummen där luftrenaren verkar. För användning av ozon måste man vara mycket noggrann så att koncentrationen i luften ej blir för hög. Vi rekommenderar att man i första hand inte använder ozonavgivande utrustning för luftrening om detta ej är nödvändigt sett till reningsbehovet ifråga.

Läs mer om de sex olika reningseffekterna som kombineras i våra luftreningsenheter:

Test av luftreningsaggregat

Mellan olika luftrenare finns större skillnader än vad man kan tro. Olika typer av luftreningstekniker, varierande kvalitet och ändamål är några viktiga faktorer som spelar in. Något annat är att det inte finns fullskaliga test som jämför alla fabrikat på marknaden med varandra, eller hur de fungerar tilll olika applikationer. Precis som vid test gällande avfuktare har vi försökt att lägga vikt vid så många aspekter som möjligt, särskilt då luftrenare i serien AirSteril tagits in i sortimentet.

Något av stor vikt är att kunna backa upp det man säger med tester vilka är framtagna hos oberoende parter. Det finns ett antal ackrediterade testinstitut varav SGS är världsledande. Hos dem har AirSteril testats med framgång. Testresultaten visar på mycket snabb och effektiv luftrening med upp till över 99% reningseffekt mot olika mikrober. Tyvärr finns ännu inte någon direkt laboratoriestandard då det gäller att avgöra luftrenares kapacitet att reducera lukt. Här får vi förlita oss på våra egna test samt våra kunders vältalande recentioner. Även emot olika typer av luktande ämnen måste luftrenarna anses ha mycket god verkan. Läs mer om och ladda ned ackrediterade tester av luftrenare AirSteril:

Test av Luftrenare i serien AirSteril i praktik & laboratorium

Socialsanering 

Det brukar ofta uppstå oönskade lukter där någon missköter sin hygien och städning. Andra orsaker kan vara rökning, olyckshändelse eller brottslig handling. I dessa fall brukar man kalla städningen och saneringen för socialsanering. Det innebär ofta mycket noggrann rengöring och desinfektion. Här är luftrenare med fotokatalytisk verkan till ovärderlig hjälp. Luftrening kan startas upp redan vid första inspektionen och vara i drift till dess att saneringsinsatsen kommer igång. Man kan även använda luftrenarna under tiden arbetet pågår och avsluta med efterbehandling för bästa möjliga slutresultat.

Socialsanering Luftrenare AirSteril CleanZip Inspektionslampa

Tips om olika användningsområden gällande AirSteril

Inomhusmiljö
Ett av de vanligaste användningsområdena för luftrenare är inomhusmiljön där man vistas. Där gäller det att verkligen tänka luftrening och se till att man inte skapar ohälsosam miljö. I bostad som hus och lägenhet får man inte tillföra för mycket ozon, och det kan vara som allra bäst att avhålla sig från ozon helt, särskilt om förutsättningarna inte är de rätta. Förutom att ge råd via telefon eller mail har vi sammanfattat en text om placering och val av lampa till AirSteril luftrenare i inomhusmiljö:

Luftrenare AirSteril i bostad hus och lägenhet

Bil Husvagn Husbil
Inte sällan uppstår av olika anledningar lukt i fordon som bil, husvagn och husbil. Det kan bero på fukt som leder till bakterier och mögel vilka avger luktande ämnen. Det kan också bero på rökning eller lukt av djur. Ytterligare vanligt fenomen är att det i fordonets AC-anläggning bildas bakterier och mögel, som sedan ventileras in i bilen där man kan känna lukt eller obehag genom olika allergiliknande reaktioner. AirSteril Luftrenare AS-430 innebär effektiv sanering och luftrening med flera fördelar:

Luftrenare AirSteril för sanering av bil, husbil och husvagn

Båt
Såväl som i andra på vår sida nämnda utrymmen blir det ofta för fuktigt i båtar. Fukten driver på förekomst av bakterier och mögel som avger olika luktande alkoholformiga flyktiga ämnen. Det kan i båt också alstras lukter av bränsle såsom bensin eller diesel och allmän motor-oljelukt. I större båt med ventilationssystem och AC uppstår vanligen ganska snabbt problem med dofter och mikrobiella metaboliter från systemet ut i hela båten. Här kommer våra fotokatalytiska luftrenare väl till pass, såväl som användning av avfuktare.

Luftrenare AirSteril och Avfuktare mot fukt och lukt i båt

Krypgrund och Torpargrund
Mycket vanligt är att krypgrunder och torpargrunder fuktpåverkas så mycket att mögel, bakterier och svamp börjar växa. När så sker alstras mängder av olika mikroskopiskt små ämnen samt luktande gasformiga ämnen. Det kan även vara så att mögel och bakterier i sin ämnesomsättning omvandlar äldre typer av träskyddsmedel till luktande lättflyktiga ämnen. Den sammantagna föroreningsbilden blir ofta omfattande och kan påverka boendemiljön och hälsan. För att tillsammans med andra åtgärder sanera och reducera så mycket det går används AirSteri Luftrenare. De fotokatalytiska luftreningseffekterna har bred verkan emot många av de aktuella ämnena och lukterna. Det går att använda luftrenare såväl i förebyggande som sanerande och efterbearbetande syfte i både krypgrund och torpargrund:

Luftrenare AirSteril i krypgrund eller torpargrund

Till Soprum och Källsorteringsutrymmen
I soprum och källsorteringsstationer uppstår bakterier med dess lukter samt lukt från avfall i sig. Ventilation och kyla har tidigare använts men inte givit riktigt önskade resultat, samtidigt som ventilationen kunnat sprida lukten till omgivningen och in i lägenheter och hus. En nyare teknik för att reducera dessa bekymmer är att använda fotokatalytisk luftrenare:

Soprum – Luftrenare lukt mögel bakterier källsortering

Mot lukt, bakterier, jästsvamp och mögel i pantstation
När man pantar flaskor och burkar följer det med rester av dryckerna. I pantstationen trycks behållarna ihop och den ofta söta vätskan läcker ut. Det ger perfekt grogrund för mögel, bakterier och jästsvamp, vilka avger lukter. Denna oangenämna lukt kan spridas från pantstationen in i butiken. Blomflugor från fruktdiskarna kan lockas till pantstationen och där föröka sig. Samtidigt störs kunderna av lukten och vissa kan vid exponering drabbas av överkänslighetsreaktioner. Med AirSteril Luftrenare kan dessa problem minimeras. som komplement till luftrenare går det vägvinnande även att använda avfuktare, vilken också delvis står för luftrening:

Luftrenare med fotokatalys och avfuktare mot lukt i pantstation

AirSteril är en typ av biokatalytisk luftrenare, genom utnyttjandet av accelererat kraftfulla naturliga sätt att hantera och neutralisera VOC, MVOC m.m.

Med Luftrenare AirSteril nås något som vi kallar TKR – Total Koncentrations-reducering.

Faktabank

Ta kontakt med oss för fri rådgivning gällande vilket aggregat som är lämpligt för ditt ändamål.

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt och mögel

Konsultation rörande fukt och mögel via telefon eller på plats.   Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd