Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Luftrenare olika fabrikat för effektiv luftrening

Allt mer forskning visar att luftkvaliteten är av stor vikt för vårt välmående samt att fuktskador och mögelskador i hus försämrar inomhusmiljön. Vi har mycket noga valt ut några av de bäst fungerande luftrenare som finns på marknaden. Urvalet har skett genom att titta på pris, effekt, användarvänlighet och hållbarhet.

AirSteril luftrenare fungerar genom sex olika reningseffekter

Här presenteras speciellt en serie fotokatalytiska luftrenare under varumärket AirSteril. Luftrenarna finns i sju olika modeller för bästa möjliga situationsanpassning. Effekten är unik genom att upp till fem eller valbart hela sex synergiska reningseffekter ges.

Luftrenarens UVC-ljus aktiverar fotokatalysKompositglaslampan inne enheterna avger UVC-ljus vilket fungerar desinficerande på en mängd olika föroreningar, mikrober och smittämnen likt bakterier, virus, svamp och mögel. Ljuset är i sin tur aktivator av fotokatalys då det faller på ingående katalysatorplattor. I katalysprocessen bildas flera oxidationsagenter vilka är effektiva emot kemiska emissioner från byggnadsmaterial, hushållsprodukter, avgivna sekundärprodukter från mögel och bakterier, likt gifter och andra biologiskt aktiva och hälsopåverkande partiklar samt substanser.

Ämnen i form av luktande kolväten är ett av områdena där AirSteril luftrenare står sig mycket stark. Elak lukt som inte satt sig för djupt i t.ex. byggnadsmaterial kan effektivt saneras samtidigt som luktsmitta från ett material till annat stoppas eller reduceras.

Valbart genom typ av lampa kan även ozon avges. Det ger till fotokatalysen synergisk effekt. Normalt ska man vara återhållsam med ozon i husets vistelsezon. Därför har vi som komplement till högre ozonavgivning tagit fram kompositlampa som avger mycket låg men ändå effekthöjande ozonkoncentration. Kontakta oss gärna för rätt val.

Luktsanering och kompletterande mögelsanering har aldrig varit så enkel som med de nya fotokatalytiska luftrenarna.

AirSteril Silent - Ljudlös fotokatalytisk luftrenare

Silent är en ljudlös s.k. fotokatalytisk luftrenare för montage mot vägg
Läs om AirSteril Silent - Totalt ljudlös luftrenare med fotokatalys

Luftrenare AirSteril UVGI

AirSteril UVGI är en luftrenare som är ämnad att reducera bakterier, virus, mögel och lukter m.m. som är fritt svävande i rumsluften. UVC-ljusets verkan utnyttjas på ett effektivt sätt och täcker en totalt sett stor luftvolym. Precis som AirSteril Silent ovan är denna luftrenare helt ljudlös.

AirSteril UVGI luftrenare


Läs om AirSteril UVGI - För effektiv luftrening


Luftrenare AirSteril för allmän luftrening eller sanering av mögel och lukt

AirSteril AS430

Luftrenare AirSteril för luftrening och/eller sanering av t.ex. mögel och lukt.


   Luftrenare AirSteril AS430
AirSteril AS750

AS750 för kraftfull luftrening och sanering på ytor   Luftrenare AirSteril AS750

AirSteril Vent - för inkoppling till bl.a. ventilationssystem

För direktinkoppling till ventilationssystem eller avfuktare, samt speciallösning där vi kan vara med och rådgiva. Luftrenare AirSteril Vent möjliggör fotokatalytisk luftrening av hela mängden inkommande luft i en bostad och kopplas förslagsvis efter FTX ventilationssystem på tilluftssidan.

Luftrenare AirSteril AS Vent

Luftrenare AirSteril
AS Vent


Med 36W UVC- samt fotokatalyseffekt reduceras och neutraliseras olika organiska partiklar redan innan de inkommer bostadsytorna. Luften fräschas upp och kända problem med bakterier och mögel i systemet för ventilationen förebyggs.

AirSteril Vent luftrenare är unik genom att UVC-ljuset samt katalyseffekten bygger i luftflödets längdriktning. Reningseffekten ökar på detta sätt avsevärt i jämförelse med system där man borrar hål i ventilationsröret och för i en fotokatalytisk luftrenare på tvären i luftflödet.

Luftrenare AirSteril AirGuard

AirGuard 12V är en ny luftrenare i serien AirSteril

   Luftrenare AirGuardLuftrenare AirSteril Thermal


AirSteril Thermal - Effektiv Luftrenare
Luftrenare Thermal utgår från samma funktionsprincip som ovanstående Silent. Förorenad luft passerar genom UV-kammaren via värmeeffekten som avges från den ingående AirSteril-lampan.

Den viktiga skillnaden är IP-klassningen, IP34, vilken medger luftrening även till industriellt bruk samt viss djurhållning.

AirSteril Thermal är anpassningsbar och fungerar väl t.ex. för applikation i soprum och andra rum där lukt behöver reduceras och luftrening utföras.

Välkommen att kontakta oss gällande din applikation.


Läs mer om Luftrenare AirSteril Thermal
Luftrenare Blueair

Luftrenare från svenska företaget Blueair.   Blueair Luftrenare

Luftrenare med elektrostatisk effekt

Luftrenare LFS ELFI 90

   Luftrenare ELFI 90

Luftrenare Biozone för uthyrning

Luftrenare från Biozone


Uthyrning av Biozone Luftrenare
Kort introduktion till Fotokatalytiska Luftrenare
Innovationshöjd

Vi har lagt mycket vikt vid att via våra samarbetspartners utveckla luftrenare i serien AirSteril, vilka nu används världen över mot olika föroreningar.

AirSteril är en typ av biokatalytisk luftrenare, genom utnyttjandet av accelererat kraftfulla naturliga sätt att hantera och neutralisera VOC, MVOC m.m.

Med Luftrenare AirSteril nås något som vi kallar:

 TKR - Total Koncentrationsreducering