Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Luftrenare olika fabrikat för effektiv luftrening

Allt mer forskning visar att luftkvaliteten är av stor vikt för vårt välmående samt att fuktskador och mögelskador i hus försämrar inomhusmiljön. Vi har mycket noga valt ut några av de bäst fungerande luftrenare som finns på marknaden. Urvalet har skett genom att titta på pris, effekt, användarvänlighet och hållbarhet.

AirSteril luftrenare fungerar genom sex olika reningseffekter

Här presenteras speciellt en serie fotokatalytiska luftrenare under varumärket AirSteril. Luftrenarna finns i sju olika modeller för bästa möjliga situationsanpassning. Effekten är unik genom att upp till fem eller valbart hela sex synergiska reningseffekter ges.

Luftrenarens UVC-ljus aktiverar fotokatalysKompositglaslampan inne enheterna avger UVC-ljus vilket fungerar desinficerande på en mängd olika föroreningar, mikrober och smittämnen likt bakterier, virus, svamp och mögel. Ljuset är i sin tur aktivator av fotokatalys då det faller på ingående katalysatorplattor. I katalysprocessen bildas flera oxidationsagenter vilka är effektiva emot kemiska emissioner från byggnadsmaterial, hushållsprodukter, avgivna sekundärprodukter från mögel och bakterier, likt gifter och andra biologiskt aktiva och hälsopåverkande partiklar samt substanser.

Ämnen i form av luktande kolväten är ett av områdena där AirSteril luftrenare står sig mycket stark. Elak lukt som inte satt sig för djupt i t.ex. byggnadsmaterial kan effektivt saneras samtidigt som luktsmitta från ett material till annat stoppas eller reduceras.

Valbart genom typ av lampa kan även ozon avges. Det ger till fotokatalysen synergisk effekt. Normalt ska man vara återhållsam med ozon i husets vistelsezon. Därför har vi som komplement till högre ozonavgivning tagit fram kompositlampa som avger mycket låg men ändå effekthöjande ozonkoncentration. Kontakta oss gärna för rätt val.

Luktsanering och kompletterande mögelsanering har aldrig varit så enkel som med de nya fotokatalytiska luftrenarna.

AirSteril Silent - Ljudlös fotokatalytisk luftrenare

Äntligen går det att helt ljudlöst förebygga astma och allergi samt få bort lättare oönskad lukt i huset. Detta med hjälp av AirSteril Silent som bygger på beprövad teknik inbyggt i ett snyggt vägghängt utförande. Luftreningen sker med hjälp av UVC och fotokatalys via naturlig termik som gör att luften i rummet strömmar igenom luftrenaren. Bl.a. avges negativa joner som är viktiga för vårt välmående. Silent kan med fördel placeras i sovrum eller vardagsrum. Andra applikationer kan vara i sommarstugan där luften under vissa årstider står still och innestängd luft uppkommer. Silent kan användas för förebyggande mögelsanering då den ser till få bort luftburna mögelsporer från luften och även neutralisera skadligt mögelgift samt andra mögelmetaboliter. Ytterligare områden är genom UVC-verkan för lätt desinficering av virus och bakterier, t.ex. på sjukhus, vårdinrättningar, dagis, skolor, på arbetsplatsen och i hemmet.

Silent är en ljudlös s.k. fotokatalytisk luftrenare för montage mot vägg


Läs om AirSteril Silent - Totalt ljudlös luftrenare med fotokatalys
Luftrenare AirSteril UVGI

AirSteril UVGI är en luftrenare som är ämnad att reducera bakterier, virus, mögel och lukter m.m. som är fritt svävande i rumsluften. UVC-ljusets verkan utnyttjas på ett effektivt sätt och täcker en totalt sett stor luftvolym. Precis som AirSteril Silent ovan är denna luftrenare helt ljudlös.

AirSteril UVGI luftrenare

Läs om AirSteril UVGI - För effektiv luftrening
Luftrenare AirSteril för allmän luftrening eller sanering av mögel och lukt

AirSteril är idag troligtvis den kostnadseffektivaste kombinerade luftrenaren och saneringsaggregatet på marknaden. Genom fotokatalys utan filter eller kemikalier sker luftreningen på ett miljö- och hälsosäkert sätt. Genom val av UV-lampa till AirSteril anpassar man reningseffekten eller saneringseffekten efter sitt behov. Passar allt från mindre utrymmen som båt, husvagn och bil till större utrymmen som bostad, krypgrund eller vind.

AirSteril AS430

Luftrenare AirSteril för luftrening och/eller sanering av t.ex. mögel och lukt.
   Luftrenare AirSteril AS430
AirSteril AS750

Den kraftfullaste av luftrenarna från AirSteril. Ett rent saneringsaggregat eller för allmän luftrening i större lokaler. Fungerar mycket väl där man måste uppnå snabbast möjliga effekt, t.ex. för sanering av lukt, bakterier och virus på såväl ytor som i luft.

AS750 för kraftfull luftrening och sanering på ytor

   Luftrenare AirSteril AS750
Möjlighet finns att hyra AirSteril AS-750.
Gå till sidan Uthyrning av Luftrenare.

AirSteril Vent - för inkoppling till bl.a. ventilationssystem

För direktinkoppling till ventilationssystem eller avfuktare, samt speciallösning där vi kan vara med och rådgiva. Luftrenare AirSteril Vent möjliggör fotokatalytisk luftrening av hela mängden inkommande luft i en bostad och kopplas förslagsvis efter FTX ventilationssystem på tilluftssidan.

Luftrenare AirSteril AS Vent
Luftrenare AirSteril AS Vent

Med 36W UVC- samt fotokatalyseffekt reduceras och neutraliseras olika organiska partiklar redan innan de inkommer bostadsytorna. Luften fräschas upp och kända problem med bakterier och mögel i systemet för ventilationen förebyggs.

AirSteril Vent luftrenare är unik genom att UVC-ljuset samt katalyseffekten bygger i luftflödets längdriktning. Reningseffekten ökar på detta sätt avsevärt i jämförelse med system där man borrar hål i ventilationsröret och för i en fotokatalytisk luftrenare på tvären i luftflödet.

Luftrenare AirSteril AirGuard

AirSteril fortsätter vidareutvecklingen av sin framgångsrika serie luftrenare i form av denna estetiskt riktiga modellen vid namn AirGuard, vilken drivs av en 12V adapter för säkrast möjliga installation och luftrening i utrymmen som publika toaletter, hygienutrymmen, lagerlokaler etc. Det medföljer även en adapter för inkoppling till cigarettuttag vilket medger enkel sanering av t.ex. bil, båt och husvagn.

AirGuard 12V är en ny luftrenare i serien AirSteril
   Luftrenare AirGuardLuftrenare AirSteril Thermal


AirSteril Thermal - Effektiv Luftrenare
Luftrenare Thermal utgår från samma funktionsprincip som ovanstående Silent. Förorenad luft passerar genom UV-kammaren via värmeeffekten som avges från den ingående AirSteril-lampan.

Den viktiga skillnaden är IP-klassningen, IP34, vilken medger luftrening även till industriellt bruk samt viss djurhållning.

AirSteril Thermal är anpassningsbar och fungerar väl t.ex. för applikation i soprum och andra rum där lukt behöver reduceras och luftrening utföras.

Välkommen att kontakta oss gällande din applikation.


Läs mer om Luftrenare AirSteril Thermal

Luftrenare AirSteril In-Duct

AirSteril In-Duct Luftrenare för ventilationAirSteril In-Duct är ämnad för effektiv luftrening i system för ventilation. Antingen monteras enheten via genomstick in i ventilationsrör, i box, alternativt inne i ventilationssystemet. Luftrenaren verkar som AirSterils övriga enheter initialt genom antibakteriellt UVC-ljus och fotokatalys. Via val av lampa kan ozonproduktion i olika mängder nås. Effekten är god såväl för generell luftrening såsom sanering av lukt.


Läs mer om Luftrenare AirSteril In-Duct

Luftrenare Blueair

Blueair är luftrenaren speciellt utvecklad för dig med allergiska eller astmatiska besvär. Genom effektiv filtrering renas luften från mikroskopiskt skadliga partiklar. Fotokatalytisk rening sker inte i Blueair. Dock skapas i luftrenaren likt i ovanstående AirSteril negativa joner vilka verkar uppiggande och tar bort partiklar ur luften. Aktivt kolfilter finns även för borttagning av röklukt.

Luftrenare från svenska företaget Blueair.


   Blueair Luftrenare
Luftrenare med elektrostatisk effekt

LFS ELFI 90 drar den förorenade luften förbi en elektrostatisk uppsamlare där dammpartiklar fastnar. Denna luftrenare passar bäst för att ta bort små luftföroreningar i partikelform som annars kan verka mycket irriterande då man inandas dem.  Aggregatet arbetar ej med fotokatalys.

Luftrenare LFS ELFI 90
   Luftrenare ELFI 90
Kort introduktion till Fotokatalytiska Luftrenare

Sedan mitten av 80-talet har man vidareutvecklat den sedan tidigare välkända teknologin rörande fotokatalys att bli kommersiellt gångbar gällande både prestanda, användarvänlighet och pris. Olika typer av luftrenare har utvecklats för inomhusmiljö såsom bostad, skola, kontor, sjukhus etc. Ett brett spektrum av föroreningar såsom mögel, olika bakterier och virus samt pollen, emissioner och dålig lukt neutraliseras.

Det är idag klart framlagt från ett stort antal forskare att föroreningar ofta finns koncentrerade i våra bostäder. Det beror sammantaget på att vi bygger och inreder med material som avger mer eller mindre giftiga emissioner, samt också att vi använder allt mer sanitetsprodukter etc. Ytterligare faktorer till ökad allergi och astma är att vi i allt större utsträckning vistas inomhus där tillräcklig ventilation inte finns eller där föroreningsmängden är av sådant slag att ventilationen inte hjälper.

Med fotokatalytiska luftrenare erbjuds kostnadseffektiv luftrening och/eller sanering. Val av aggregat görs efter ventilationsgrad och storlek på utrymmet då man vill kunna vistas i rummen där luftrenaren verkar. För användning av ozon måste man vara mycket noggrann så att koncentrationen i luften ej blir för hög. Vi rekommenderar att man i första hand inte använder ozonavgivande utrustning för luftrening om detta ej är nödvändigt sett till reningsbehovet ifråga.

Ta kontakt med oss för fri rådgivning gällande vilket aggregat som är lämpligt för ditt ändamål.

Faktabank

Uppdaterad 2018-11-02
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Innovationshöjd

Vi har lagt mycket vikt vid att via våra samarbetspartners utveckla luftrenare i serien AirSteril, vilka nu används världen över mot olika föroreningar.

AirSteril är en typ av biokatalytisk luftrenare, genom utnyttjandet av accelererat kraftfulla naturliga sätt att hantera och neutralisera VOC, MVOC m.m.

Med Luftrenare AirSteril nås något som vi kallar:

 TKR - Total Koncentrations-reducering