Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Luftrenare AirSteril

Tekniken med fotokatalytisk luftrening är sedan länge flitigt använd inom bl.a. sjukvård och industri. Tidigare var det mycket dyrt att framställa denna typen av luftrenare. Med AirSteril sätts ny vägvinnande standard och nu ges möjlighet att effektivt rena luft, luktsanera och mögelsanera främst gällande olika mögelmetaboliter i alla förekommande utrymmen, till en mycket fördelaktig kostnad. Läs för närmare beskrivning kunskapsbank och statement genom länk längre ned på sidan.

Genom fotokatalytisk funktion är AirSteril den idag troligen effektivaste luftrenaren på marknaden
- Inga filter
- Inga kemikalier
- Fotokatalytisk rening
- Patenterad teknologi
- Aluminiumkonstruktion
- Valbar UV-lampa
Passande såväl till luftrening  som till tuffare sanering av mögel och elaka lukter. Designad av Andrew Luk

Föroreningar som neutraliseras

Användningsområden

Valbar UV-lampa

Luftrenare AirSteril AS430 utan lock där fotokatalys sker


Hemligheten bakom AirSteril ligger i konstruktionen där man ytbehandlat katalysatorplattor med s.k. nano-titandioxid. Då UVC ljuset från kompositlampan når plattorna uppstår kraftfull reningseffekt.
 
Luftrenarens uppbyggnad borgar för lång livslängd och möjlighet till kontinuerlig drift även i miljöer där andra typer av aggregat inte håller så länge.

Reningsprocessen - UVC - PCO - PO

Luften dras med hjälp av en fläkt in i UV-kammaren där föroreningarna möter neutraliserande UV-ljus (UVC). Fotokatalytisk rening sker också (PCO photo- catalytic oxidation). Som option finns fem UV-lampor till Luftrenare AirSteril vilka förutom UVC och PCO även alstrar ozon (PO - photo-oxidation).

Fotokatalysplattorna i Luftrenare AirSteril är belagda med en speciell nano- titandioxid coating (TiO2), vilken idag är den tillsammans med UVC-ljus bästa och säkraste fotokatalysatorn. I denna process bildas hydroxylradikaler, negativa joner och rent syre vilket finns naturligt i utomhusluft och är ofarligt för människor och djur. Som exempel till denna fotokatalysrening kan ges att de populära självrengörande fönstren är belagda med just titandioxid. När solen skiner på fönstret oxideras organiskt smuts sönder. UV-ljuset i AirSteril´s reningskammare är många gånger intensivare än solens instrålning på jorden. Därmed blir reningseffekten mycket hög.

I synergisk effekt för ren sanering adderas valbart genom lampans effekt ozon. Det innebär att sammanlagt flera olika neutraliseringsfaktorer angriper den förorening som är oönskad. Ozonmängden kan genom denna synergiska luftrening hållas ned i jämförelse med traditionella ozonaggregat vilket ger flertalet fördelar.

Läs mer om luftrenaren och saneringsteknologin

Luftrenarens UV-Lampa - Anpassning efter ändamål

UV-lampa modellbeteckning AS18W:

Luftrenarens lampa kan väljas fritt utan extra kostnadUV15 - Producerar inget ozon

3,0 PO - Producerar 3mg ozon/h

9,5 PO - Producerar 9,5mg ozon/h, <0,05ppm

38 PO - Producerar 38mg ozon/h

70 PO - Producerar 70mg ozon/h

108 PO - Producerar 108mg ozon/h

140 PO - Producerar 140mg ozon/h

- Välj rätt lampa till AirSteril

Placering av aggregatet

Luftrenare AirSteril är bärbar och lättplacerad. Upphängningsanordning finns för placering mot vägg. Kan hängas lodrät eller vertikalt samt ställas med de dämpande och mjuka gummifötterna på bord eller golv.

Luftrenare AirSteril AS430 - För effektiv luftrening och sanering

Luftrenare AirSteril paket med sladd och väggmonteringssats

Tester

AirSteril har förutom mycket krävande och hårda tester av saneringsfirmor utsatts för test i laboratoriemiljö. Resultaten har varit goda gällande såväl mögel som bakterier, virus och lukt.

Genom SGS framkommer resultat att luftrenaren efter åtta timmars drift neutraliserade hela 96,9% av den bakteriekoloni (TBC 320 cfu/m3) som odlats på s.k. agarplattor.

Vår erfarenhet är sådan att vi tror de sammanlagda reningseffekterna i AirSteril kan vara marknadsledande. Det eftersom luftrenarna har äkta fotokatalyserande verkan.

Vidare har tester gjorts av det engelska statligt kontrollerade HPA (Health Protection Agency). Deras testresultat visar på bakterie- och virusspecifik hög effekt. Bl.a. hade modell AS350 (AS430 föregångare) redan efter 5 minuters drift neutraliserat 92,17% av MS2 coliphage NCIMB 10108 samt 98,11% av Staphylocossus epidermidis NCIMB 12721 i testrummets luft. På odlingsplattorna d.v.s. ytorna hade efter en timme sanerats 59,47% MS-2 coliphage samt 51,81% MRSA (Meticillinresistenta gula stafylokocker).

Till skillnad från luftrenare med Hepafilter eller kolfilter är AirSteril även direkt verksam på alla fria ytor där luftrenaren placerats.

Utökad information och anpassning av luftreningen

Uppdaterad 2018-10-30
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Vinnande teknologi

Som luftrenare och till sanering är kombina-tionen mellan fotokatalys och ozon starkt överlägsen. En synergisk effekt nås.

Miljövänlig Sanering

Till skillnad från olika saneringsvätskor är denna luftrenare ett mycket miljövänligt alternativ för luftrening och sanering av t.ex. mögel och lukt.