Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Luftrenare AirSteril i bostaden

Airsteril passar mycket bra i bostaden, såväl till allmän luftrening som till luktsanering.

Genom rätt val av UV-lampa anpassar du din luftrenaren utan extra kostnad.

Luftrenare AirSteril i bostaden för en sund inomhusmiljö.

Luftrenare AirSteril anpassas till ditt reningsbehov i bostaden genom följande kriterier:

Airsteril´s lampa UV-15 (ingen ozonproduktion) passar bäst till:
- Allmän luftrening.
- Sanering av tillfällig rökning, lättare mögeldoft, enstaka husdjur etc.
- Punktsanering, då riktas AirSteril direkt mot ställe som ska saneras.
- Neutralisering av luftburen smitta i mindre utrymmen upp till 50m2.
- Mindre hus med självdragsventilation eller avdelade rum.
- Kontinuerlig drift vid svårare art av luktproblem.

AirSteril´s lampa UV-15 + 1/10PO (8mg ozon/h) passar bäst till:
- Allmän luftrening.
- Sanering av ytor, skrymslen och vrår.
- Sanering av starkare lukter som sätter sig i kläder, möbler etc.
- Bostad med öppnare planlösning och bra ventilation.
- Drift via timer i mindre bostad.
- Kontinuerlig drift då ingen är hemma i hus med mindre bra ventilation.

AirSteril´s lampa 1/2PO samt 1PO passar bäst till:
- Allmän luftrening.
- Sanering av ytor, skrymslen och vrår.
- Sanering av lukt efter storrökare, brandsanering, mögelsanering etc.
- Mycket stor bostad med öppen planlösning och bra ventilation.
- Drift via timer i ovanstående bostadstyp när man vistas där.
- Kontinuerlig drift då ingen är hemma.

Väljs UV-lampa som alstrar ozon är det bra att veta följande:
Det hygieniska gränsvärdet är i Sverige satt till 0,1ppm. Det är tillåtet att arbeta max. 8 timmar vid 0,1ppm. Redan vid ofarliga 0,02ppm känner man doft av ozon. Därför är det lätt att via timer eller manuellt stänga av luftrenare AirSteril när man börjar känna den karakteristiska doften likt efter ett åskväder. Alternativt kan man öka ventilationsgraden när man känner doft. Finns större mängder föroreningar kommer ozonet att förbrukas så fort att man inte känner någon lukt. Därför kan det efter en periods luftrening uppkomma ozondoft, då föroreningarna minskat i mängd.

Då ozon är tyngre än luft strävar ozon nedåt. Kommer lukt från golv, källare eller krypgrund kan man om ozondoft uppstår placera AirSteril lägre. Annars ska man placera luftrenare högt för bäst möjliga spridning av fotoplasman.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB