• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-16
  • 0372-10010

Luftrenare AirSteril i bostad hus och lägenhet

AirSteril innebär en nyare och modernare typ av luftrenare vilken ger goda effekter med hjälp av ultraviolett ljus och fotokatalys. Luftreningstekniken gör att luft som passerar igenom enheten mycket väl reduceras från olika biologiska föroreningar. Vidare effekt ges också ut i rumsluften där luftrenaren placerats. Om luften rör sig från det rummet in i andra utrymmen följer viss del av reningseffekten därför med. Det är inte bara hela rumsluften som renas utan effekt ges även mot ytor likt väggar, tak, golv och möbler.

Den speciella kompositglaslampan i luftrenarna styr om ozon ska avges eller inte. Det man bör tänka på är att ozon i för hög koncentration kan vara hälsopåverkande. Vid generell luftrening i bostad, lägenhet och hus rekommenderar vi därför oftast att man väljer icke ozonavgivande lampa till AirSteril. Har man god ventilation och lite större rum eller öppen planlösning kan mycket svagt ozonalstrande lampa dock väljas. Vid ren saneringsinsats där man inte vistas är det dock brukligt och effektförhöjande att använda ozon. Mer information ges nedan.

Placering av luftrenare

Luftrenare AirSteril Silent

I serien AirSteril finns flera modeller anpassade utefter både önskemål och behov. En vanligt såld och omtyckt modell är AirSteril Silent som är helt ljudlös. Silent är till konstruktionen välvd med platt baksida och är ämnad för att hängas mot vägg. Inne i luftrenaren skapas termisk effekt som gör att luft sakta passerar igenom enheten, från botten och upp genom locket. Reningseffekten som medfföljer ut i luften bör ha möjlighet att spridas i rumsluften. Placering av luftrenare Silent bör därför göras längre in i rummet sett från dörren in dit, eller i närheten av luftintag till rummet, likt på samma vägg som väggventil för ventilation är monterad.

Läs mer om den ljudlösa luftrenaren AirSteril Silent

Om luftrenaren placeras nära eller närmare frånluft, d.v.s. där luft från bostaden dras ut, kommer effekten att minska. Därför är placeringen som ovan omtalad viktig. Ytterligare tips kan vara att placera luftrenaren i närheten av innerdelen till luftvärmepump. Då hjälper luftvärmepumpens luftcirkulation samt värmeavgivning till att snabbt sprida reningseffekten.

AirSteril AS-430 luftrenare för bostad, hus och lägenhet

AirSteril AS-430 är en portabel luftrenare med inbyggd fläkt för snabbare luftreningsprocess. Enheten ställs på sina fyra silicongummifötter antingen på golv eller annan lämplig yta. Även med denna luftrenare gäller för högsta möjliga effekt att den placeras närmare tilluft än frånluft i bostaden. Om ozonalstrande lampa används i AS-430 ökas luftreningseffekten då enheten placeras högt i rummet. Ozon är nämligen tyngre än luft och sjunker därför mot golvet. I rumsluft som cirkulerar, t.ex. via bordsfläkt eller m.h.a. luftvärmepump kan ozonet dock inte sjunka undan så mycket som om luften är stillastående.

Läs mer om Luftrenare AirSteril AS-430

Viktigt vid luftrening med ozon

AirSteril luftrenare går att välja med avgivning av ozon eller utan. Det styrs via val av lampa som sätts i enheterna.

Det hygieniska gränsvärdet är i Sverige satt till 0,1ppm (0.2 mg/m3). Det är tillåtet att arbeta max. 8 timmar vid 0,1ppm. Redan vid ofarliga 0,02ppm eller däröver känner man normalt doft av ozon. Enligt Arbetsmiljöverket är inte ozonet allergiframkallande eller cancerogent. Dock vet vi att känsliga individer kan reagera vid lite lägre nivåer. Därför rekommenderar vi oftast inte, särskilt inte om man är känslig, att man använder sig av ozon i bostad, lägenhet eller hus där man samtidigt är.

Exempel på luftreningsanpassning

Steg ett för anpassning och önskmål gällande luftreningen är att man väljer vilken luftrenare som skulle passa bäst. Därefter görs val av UVC-lampan som ska sitta i enheten. Det går också att skaffa olika lampor, en för sanering med ozon och en för allmän luftrening där man vistas. Lamporna kan enkelt bytas.

Airsteril lampa UV15 (ingen ozonproduktion) passar bäst till:
– Allmän luftrening
– Sanering av tillfällig rökning, lättare avvikande lukt, enstaka husdjur etc.
– Punktsanering, då riktas AirSteril direkt mot ställe som ska saneras
– Neutralisering av luftburna bakterier och virus etc.
– Mindre hus med självdragsventilation eller avdelade rum.

AirSteril lampa 3mg (3mg ozon/h) passar bäst till:
– Allmän luftrening i lite större och välventilerade rum, ej sovrum
– Reducering av lite starkare lukter som sätter sig i kläder, möbler etc.
Ozonkoncentrationen från denna lampa är så låg att man oftast inte känner någon ozonlukt alls. Dock ökas luftreningseffekten från fem effekter till sex olika effekter på synergiskt vis om man väljer ozonlampa.

AirSteril lampa med högre ozonmängd

Det finns möjlighet att öka saneringseffekten genom val av högre ozonavgivnade lampor. Ska man samtidigt vistas i aktuellt utrymme där luftrenaren verkar, måste kontroll av ozonhalten i luften göras så att mängden inte överskrider tillåtna värden. För att kunna ge råd om detta är det bäst att samtala om just den applikation du önskar använda luftrenaren till. Välkommen att ringa eller maila ifråga.

Läs mer om val av UV-lampa till Luftrenare Airsteril

Läs även om att ozon marknadsförs vilseledande

Airsteril passar mycket bra i bostaden, såväl till allmän luftrening som till luktsanering.

Visste du att avfuktare också fungerar som luftrenare? Föroreningar kan transporteras på och i vattenmolekyler och tas då bort av avfuktaren. Om det i lägenhet, hus eller bostad i inomhusmiljön är för fuktigt, kan luftrenare AirSteril vägvinnande kombineras med avfuktare för högre effekt.

Tänk på att lukter från mögel, bakterier eller kemiska skador i huset inte helt försvinner utan materialutbyte vid skadeområdena. Luftrenare ses som kompletterande åtgärd.

Uppdaterad 2019-05-16

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd