Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Hydroxylradikaler, OH-radikaler i Luftrenare AirSteril

Luftrenare AirSteril bildar sekundärt (PCO, photo-catalytic oxidation) hydroxylradikaler, som även kallas OH-radikaler. Dessa OH-radikaler är vanligt förekommande i utomhusluft och kan allmänt benämnas vara ingående i naturens egna luftreningseffekt.

OH-radikaler neutraliserar mycket effektivt miljö- och hälsoskadliga ämnen såsom VOC - Volatila lättflyktiga ämnen och MVOC - Mikrobiellt skapade volatila ämnen likt vissa sekundärämnen kommande från mögel och bakterier. Efter total oxidation av dessa aktuella ämnen återstår merdelen vatten och kolidoxid.

När halten av OH-radikaler i luften sjunker bör det varken vara bra för människa eller miljö. Miljöforskare har sedan 1980 mätt en minskning av OH-radikaler i utomhusluften med upp till 24%. Den kraftigaste minskningen är över norra halvklotet där utsläpp från industrier etc. är störst. Denna minskning av naturens egen "luftrenare" tyder på att naturlig fotokatalys inte längre räcker till, utan t.ex. förbrukas av de VOC som människan genom olika processer tillför luften. Vi tolkar det som att naturen genom människans försorg hamnat i obalans.

OH-radikaler bildas bl.a. naturligt genom att solens UV-instrålning når vattenmolekyler i luften. OH-radikalen är mycket reaktiv och varar endast under mindre än en sekund efter att den bildats. OH-radikalen möter snabbt förorening som VOC eller MVOC och oxiderar föroreningen till sekundärprodukter t.ex. koldioxid och vatten.

OH-radikaler som dessa i Luftrenare AirSteril används faktiskt till att direkt rädda liv. OH-radikaler är verksamma i Atropin vilket ges till soldater som blivit utsatta för nervgas. Nervgas överstimulerar och försurar snabbt vårt nervsystem/kroppen. OH-radikalerna i Atropin hämmar effektivt denna direkt dödliga reaktion genom neutralisering av nervgasen.

Hydroxylradikalers, OH-radikalers neutraliserande verkan är vid tillräcklig mängd så stor att de kan oskadliggöra t.o.m. saltsyra och svavelsyra.

Förutom att en låg mängd OH-radikaler i luften är säkra för vår hälsa är dessa enligt vidare forskning den näst starkaste oxidationsagent som finns. Se tabell nedan:

OH-radikaler eller också kallat Hydroxylradikaler som bildas i luftrenaren

OH-radikalerna som genom UV-ljus och fotokatalys bildas i Luftrenare AirSteril har störst verkan på den genomströmmande luften inne i luftrenarens UV-kammare. Detta då de är kortlivade.

Inomhuskoncentrationen av OH-radikaler är i regel för låg för att vi ska må bra. Detta beror på olika faktorer såsom för dålig ventilation, föroreningar och VOC-emissioner från byggnadsmaterial och olika produkter som är vanliga i hemmen samt att vi genom olika aktiviteter inomhus skapar föroreningar av olika slag. Samtidigt följer det med föroreningar in i bostaden genom ventilation. Det blir allt vanligare med allergier och astmaliknande symptom samt även förkylningar och trötthet p.g.a. för dålig luftkvalitet inomhus. Detta motverkas totalt sett med Luftrenare AirSteril som renar luften via senaste teknik.

Hydroxylradikaler ingår i processen fotokatalys.

Här kan du läsa mer om olika typer av luftrening.

- AirSteril Luftrenare - Kunskapsbank och Statement

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Urval av luftrenare

Se samtliga av våra aggregat under luftrenare.