Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Ozon i Luftrenare AirSteril

Luftrenare AirSteril´s koncept bygger förutom fotokatalytisk rening på att du kan välja mellan olika UV-lampor för att optimera luftrenings- eller saneringseffekten. Val finns både utan och med ozon.

Ozon, hur länge har det varit använt och känt?

Ozon, vad är det?

Hur fungerar ozon?

tabell med oxidationsagenter från luftrenaren samt ozon

Är ozon skadligt?

Missuppfattningar

Det förekommer tyvärr en del missuppfattningar kring ozon. Läs gärna förklaringen på denna sidan för korrekt information.

Viktigt är att ta del av informationen om att ozon ibland marknadsförs vilseledande. Se länk här på sidan.