Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

ASI samt SolarVenti Luftsolfångare

Värme - Avfuktning - Ventilation - Utan El-kostnad 

Vi har letat fram de i vårt tycke två bästa fabrikaten på marknaden, med hög prestanda gällande verkningsgrad, kostnad och hållbarhet.

Klicka på bilderna eller länkarna för mer information.

Hur jämför man luftsolfångare?
Eftersom en större luftsolfångare exponeras för mer solenergi än en mindre är priset per dm2 av vikt. Det gäller också att titta på verkningsgraden, d.v.s. hur hög uppvärmning av luften systemet klarar av, satt i relation till hur stor mängd luft som sätts i rörelse. Hög intemperatur och stor luftmängd samtidigt ger ett gott betyg.

ASI Luftsolfångare
ASI med extern solcell
SolarVenti Luftsolfångare
SolarVenti med integrerad solcell
Observera att luftsolfångare passar bättre kopplad till husets boendedel än till källare eller krypgrund. Mer om riskerna i utrymmen under marknivå ges på sidan krypgrund med luftsolfångare.

Problem med mögel kan uppstå i luftsolfångarna under mulna och fuktiga perioder likt under hösten och vintern då minusgrader inte infunnit sig. Varning för mögel i luftsolfångare och solventilator.

Uppdaterad 2018-09-27
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Rätt använd

Korrekt använd innebär en luftsolfångare stor nytta. Vi tipsar gärna om lämpliga användnings-
områden.