MM-enkäterna negativ selektering Örebroenkäten

5
(1)

MM-enkäterna har skapats av bl.a. Kjell Andersson som idag driver en omfattande konsultverksamhet vid fall av fuktskada, mögel, lukt etc. i olika fastigheter, såväl offentliga likt skolor såsom hyresfastigheter. MM-enkäterna skickas vid klagomål om inomhusklimatproblem och därtill förmodad hälsopåverkan ut för att besvaras av brukarna, med andra ord de boende eller personal, barn och föräldrar.

Klövervägens Förskola

MM-enkäterna skickades ut till personal och föräldrar till barn på Klövervägens Förskola där det finns förmodad fuktskada både i golv och tak med volatila ämnen som avges till inomhusluften samt kanske också mögel från takkonstruktionen där större vattenläcka skedde 2011. Som förälder till vid enkätens besvarande två barn på förskolan kan jag i efterhand konstatera att bedömningen av MM-enkäten måste gjorts med någon form av negativ selektering eller uteslutande av viktig inkommande information. I MM-enkäternas kommentarsfält fyllde jag och min sambo i att våra barn uppvisade hälsopåverkan i form av hosta då de vistades på förskolan. Denna hosta var övergående under perioder då de inte var där likt under helger och lov. De gick på samma avdelning, den avdelning som okulärt sett var värst drabbad av takläckaget.

Bedömningen

Då svaret från Kjell Andersson inkommit Ljungby Kommun talade jag med verksamhetsansvarig för förskolan som berättade att bedömningen av insända MM-enkäter talade om att det inte fanns något som tydde på hälsopåverkan, ingen var sjuk. Mycket riktigt så har Kjell Andersson undertecknat som följer (Ljungby Kommun, diarienummer 2011/2121):

MM-enkäterna, Kjell Anderssons falska uttalande

Med tanke på hur Kjell Andersson, Göran Stridh, Inger Fagerlund och Wensche Aslaksen skriver i Manualen till MM-enkäterna, dat. augusti 2012, borde ifyllda uppgifter i kommentarsfälten beaktas, det är vår tolkning, då det här står att finna “Naturligtvis är resultaten ofta inte så entydiga. Stor hjälp kan man därvid ha av de specifika kommentarer som lämnas i enkäterna.”

Frågan är varför Kjell Andersson valt att helt utesluta de kommentarer vi gav, som dessutom än idag upplevs som viktiga i sammanhanget? Ytterligare spörsmål är om fler föräldrar kommenterat och om det också uteslutits? Dessutom har det under ett antal år genomförts många av dessa MM-enkätundersökningarna. Hur mycket viktig “input” har uteslutits eller förvanskats totalt sett?

MM-etik

Kan och får man genom utskick av en enkät som enbart statistiskt sett jämför förhållanden ställa ett svar som behandlar hälsopåverkan? Om man som läkare, vilket Kjell Andersson bl.a. är utbildad till, börjar uttala sig om hälsa hos personer man inte undersökt, vilken etik förhåller man sig till då? Inte kan det vara läkarkårens etik!

Negativ selektering

För barnen, deras föräldrar och personalen på Klövervägens Förskola har bedömningen kommande från Kjell Andersson genom MM-enkäterna inneburit mycket negativt. Den negativa selektering som skedde har troligen helt eller delvis stoppat upp Ljungby Kommuns arbete med att åtgärda fuktskadorna i förskolan. Så länge ingen uppvisar relaterade symptom tror jag att man som ansvarig slappnar av och inte fullt ut bryr sig så mycket som annars. Något är det i vilket fall som helst som inverkat på den långa fördröjningen innan vidare åtgärder, som faktiskt nu via Miljökontoret i Ljungby påtvingar Fastighetskontoret.

Positiv selektering kan det också ses som att utesluta viktiga inkommande kommentarer i MM-enkäterna. Positivt är det för uppdragsgivarens kassa att slippa åtgärder och vidare ev. skadestånd etc. Likaså är det högst troligen positivt för Kjell Anderssons företag att visa på fall efter fall där man kunnat hjälpa uppdragsgivaren undan ansvar och kostnader. Är det därför större fastighetsbolag och ett så stort antal kommuner anlitar Kjell Andersson att visa upp att barn och vuxna inte kan bli dåliga av den miljö de vistas i? Det material vi hittills har sett kan tolkas så att Kjell Andersson försöker dölja att hälsopåverkan kan ske i samband med fastigheter skadade av fukt och mögel. Det är en stor skandal om det vid en granskning skulle visa sig att sammantaget antal utskickade MM-enkäter bedömts liknande den här aktuella.

Enkäternas användningsområde

Det är mycket förvånande att Kjell Andersson med de gedigna utbildningar han anger i sitt CV ger sig på att utan individuella hälsoundersökningar, endast genom MM-enkäterna förklara att inget tyder på hälsopåverkan. Enkäterna kan och får inte användas på detta sätt. En enkät kan endast användas mycket grovt och då till att helt övergripande ringa in om det ev. finns inomhusklimatproblem i en byggnad eller delar av denna. Enkäterna kan inte brukas till annat än ett mycket grovt instrument som bör kompletteras med både individuell läkarundersökning och fuktteknisk utredning av fastigheten.

Uteslutande av viktig inkommande information i MM-enkäternas kommentarsfält kan bryta mot gällande lagar där det tydligt anges att hänsyn ska tas till de som är något känsligare än genomsnittet (ref. Försiktighetsprincipen).

MM-enkäterna borde inte få hanteras av som nu sker ett privatägt företag då detta kan påverka resultaten och bedömningarna genom intressestyrning i någon form.

Om man tittar på helheten här kan detta eventuellt röra sig om en av Sveriges mest omfattande bedrägliga verksamheter där många förts bakom ljuset och somliga tvingats lida samtidigt som rättvisande forskning förhalats eller stoppats upp.

MM-enkäterna benämns populärt som Örebroenkäten.

Denna sida är en artikel i serien som berör fukt, mögel och ev. därav kommande ohälsa i skola och förskola.

2013-01-22
Uppdaterad 2019-05-19

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Lämna en kommentar

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Installation avfuktare i krypgrund eller vind

5 (1) Vårt signum är att löpa linan ut tillsammans med kunden Installation avfuktare Vi uför installation av kvalitativa avfuktare producerade i Sverige av märket Acetec och Corroventa. Avfuktare som är anpassade för kallare utrymmen

Produktexempel

Luftpump Blowtac-60L

Luftpump Blowtac-60 och HK-100 till vattenrening

Blowtac Luftpump HK 60 eller HK 100 är en av marknadens mest kvalitativa aggregat. I förhållande till inköpspriset står dessa luftpumpar för hög luftvolym, bra tryck, låg ljudnivå, låg energiåtgång och lång livslängd.

Vi använder Blowtac tillsammans med Vattenrenare och Radonavskiljare WaterSteril.

Luftpumparna går även bra att använda till akvarium och damm etc.

Läs mer »
TFA Smarthy hygrometer för mobiltelefon visande temperatur och relativ fuktighet

TFA hygrometer Smarthy till mobiltelefon mäter fukt och temperatur

TFA Smarthy hygrometer för direktinkoppling till mobiltelefon. Mobiltelefonhygrometern är en mycket kompakt enhet som lätt används för att via nedladdningsbar app kunna kontrollera fukt och temperatur där man är.

Möjligheterna är många, bl.a. kan man använda hygrometern för att fuktmäta och kontrollera källare, krypgrund eller vind vid husköp eller egenkontroll av den fastighet man använder.

Det går att ta foto via appen och temperatur samt relativ fuktighet markeras via text på fotot, som sedan går att printa ut, skicka via mail eller presentera på Facebook om så önskas. Förutom att kunna vara till hjälp vid enklare typ av inspektion kan det vara en rolig hygrometer att ha med sig på semestern, där selfies eller natur och byggnader tillsammans med klimatförhållandena kan förevigas.

Läs mer »
Gasfilter A1

Gasfilter A1

Gasfilter SR 217 A1 passande Halvmask SR 900 Sundströms.

Gasfiltret kan kombineras med Partikelfilter P3. Då sätts gasfiltret innanför partikelfiltret.

Läs mer »

Inlägg