MM-enkäterna negativ selektering Örebroenkäten

MM-enkäterna har skapats av bl.a. Kjell Andersson som idag driver en omfattande konsultverksamhet vid fall av fuktskada, mögel, lukt etc. i olika fastigheter, såväl offentliga likt skolor såsom hyresfastigheter. MM-enkäterna skickas vid klagomål om inomhusklimatproblem och därtill förmodad hälsopåverkan ut för att besvaras av brukarna, med andra ord de boende eller personal, barn och föräldrar.

Klövervägens Förskola

MM-enkäterna skickades ut till personal och föräldrar till barn på Klövervägens Förskola där det finns förmodad fuktskada både i golv och tak med volatila ämnen som avges till inomhusluften samt kanske också mögel från takkonstruktionen där större vattenläcka skedde 2011. Som förälder till vid enkätens besvarande två barn på förskolan kan jag i efterhand konstatera att bedömningen av MM-enkäten måste gjorts med någon form av negativ selektering eller uteslutande av viktig inkommande information. I MM-enkäternas kommentarsfält fyllde jag och min sambo i att våra barn uppvisade hälsopåverkan i form av hosta då de vistades på förskolan. Denna hosta var övergående under perioder då de inte var där likt under helger och lov. De gick på samma avdelning, den avdelning som okulärt sett var värst drabbad av takläckaget.

Bedömningen

Då svaret från Kjell Andersson inkommit Ljungby Kommun talade jag med verksamhetsansvarig för förskolan som berättade att bedömningen av insända MM-enkäter talade om att det inte fanns något som tydde på hälsopåverkan, ingen var sjuk. Mycket riktigt så har Kjell Andersson undertecknat som följer (Ljungby Kommun, diarienummer 2011/2121):

MM-enkäterna, Kjell Anderssons falska uttalande

Med tanke på hur Kjell Andersson, Göran Stridh, Inger Fagerlund och Wensche Aslaksen skriver i Manualen till MM-enkäterna, dat. augusti 2012, borde ifyllda uppgifter i kommentarsfälten beaktas, det är vår tolkning, då det här står att finna “Naturligtvis är resultaten ofta inte så entydiga. Stor hjälp kan man därvid ha av de specifika kommentarer som lämnas i enkäterna.”

Frågan är varför Kjell Andersson valt att helt utesluta de kommentarer vi gav, som dessutom än idag upplevs som viktiga i sammanhanget? Ytterligare spörsmål är om fler föräldrar kommenterat och om det också uteslutits? Dessutom har det under ett antal år genomförts många av dessa MM-enkätundersökningarna. Hur mycket viktig “input” har uteslutits eller förvanskats totalt sett?

MM-etik

Kan och får man genom utskick av en enkät som enbart statistiskt sett jämför förhållanden ställa ett svar som behandlar hälsopåverkan? Om man som läkare, vilket Kjell Andersson bl.a. är utbildad till, börjar uttala sig om hälsa hos personer man inte undersökt, vilken etik förhåller man sig till då? Inte kan det vara läkarkårens etik!

Negativ selektering

För barnen, deras föräldrar och personalen på Klövervägens Förskola har bedömningen kommande från Kjell Andersson genom MM-enkäterna inneburit mycket negativt. Den negativa selektering som skedde har troligen helt eller delvis stoppat upp Ljungby Kommuns arbete med att åtgärda fuktskadorna i förskolan. Så länge ingen uppvisar relaterade symptom tror jag att man som ansvarig slappnar av och inte fullt ut bryr sig så mycket som annars. Något är det i vilket fall som helst som inverkat på den långa fördröjningen innan vidare åtgärder, som faktiskt nu via Miljökontoret i Ljungby påtvingar Fastighetskontoret.

Positiv selektering kan det också ses som att utesluta viktiga inkommande kommentarer i MM-enkäterna. Positivt är det för uppdragsgivarens kassa att slippa åtgärder och vidare ev. skadestånd etc. Likaså är det högst troligen positivt för Kjell Anderssons företag att visa på fall efter fall där man kunnat hjälpa uppdragsgivaren undan ansvar och kostnader. Är det därför större fastighetsbolag och ett så stort antal kommuner anlitar Kjell Andersson att visa upp att barn och vuxna inte kan bli dåliga av den miljö de vistas i? Det material vi hittills har sett kan tolkas så att Kjell Andersson försöker dölja att hälsopåverkan kan ske i samband med fastigheter skadade av fukt och mögel. Det är en stor skandal om det vid en granskning skulle visa sig att sammantaget antal utskickade MM-enkäter bedömts liknande den här aktuella.

Enkäternas användningsområde

Det är mycket förvånande att Kjell Andersson med de gedigna utbildningar han anger i sitt CV ger sig på att utan individuella hälsoundersökningar, endast genom MM-enkäterna förklara att inget tyder på hälsopåverkan. Enkäterna kan och får inte användas på detta sätt. En enkät kan endast användas mycket grovt och då till att helt övergripande ringa in om det ev. finns inomhusklimatproblem i en byggnad eller delar av denna. Enkäterna kan inte brukas till annat än ett mycket grovt instrument som bör kompletteras med både individuell läkarundersökning och fuktteknisk utredning av fastigheten.

Uteslutande av viktig inkommande information i MM-enkäternas kommentarsfält kan bryta mot gällande lagar där det tydligt anges att hänsyn ska tas till de som är något känsligare än genomsnittet (ref. Försiktighetsprincipen).

MM-enkäterna borde inte få hanteras av som nu sker ett privatägt företag då detta kan påverka resultaten och bedömningarna genom intressestyrning i någon form.

Om man tittar på helheten här kan detta eventuellt röra sig om en av Sveriges mest omfattande bedrägliga verksamheter där många förts bakom ljuset och somliga tvingats lida samtidigt som rättvisande forskning förhalats eller stoppats upp.

MM-enkäterna benämns populärt som Örebroenkäten.

Denna sida är en artikel i serien som berör fukt, mögel och ev. därav kommande ohälsa i skola och förskola.

2013-01-22
Uppdaterad 2019-05-19

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd