Sockerintag när mögel som orsakar cancer

Cancerforskningen gör framsteg. Sammanlagda resultat från nobelpristagaren 2008 Harald zur Hausen och den svenske läkaren Erik Eneby m.fl. visar entydigt på att ett högt intag av socker ger näring åt mögel i kroppen. Möglets hälsoeffekter orsakar i sin tur cancer. Dessutom agerar också mjölkprodukter som näring åt mögelsvamp i tarmsystemet.

Vi har inte funnit klar information om det mögel som inandas kan orsaka cancer genom denna invärtes process med socker. Däremot står det utom allt rimligt tvivel att det inandade möglet också är mycket skadligt totalt sett genom sitt mögelgift, sina sporer, alkoholer m.fl. metaboliter. Samtidigt kan yttre exponering av mögel skapa påväxt i hudens vävnader, vilket i sin tur kan näras av en “söt” värdkropp och mögelinfektionen kan i värsta fall spridas till inre organ och slå ut dessa. Klargjort i forskning är att mögel behöver socker för att kunna växa i kroppen.

Då kostvanorna ändras till ett lägre intag av socker samt mjölkprodukter reduceras de livsbetingelser som krävs för att möglet ska kunna fortsätta sin livscykel. Möglet och cancercellerna dör eller hämmas enligt den här aktuella forskningen när det för dem positivt drivande näringsintaget förändras. Detta i samverkande med olika lämpliga svamp- och infektionshämmande mediciner samt alternativa kurer kan vara en partiell lösning på de eskalerande fallen av cancer.

Mer forskning återstår att göra. Vid mögelangrepp i hus vet vi att när man avfuktar så stannar mögelangreppet upp men dör inte ut. Mögel har nämligen en väl utvecklad förmåga att lägga sig i träda och invänta förnyade positiva tillväxtvillkor. Den fråga vi nu ställer oss är om mögelangrepp i kroppen kan fungera på liknande sätt, lägga sig i träda när näringsintaget inte tillåter tillväxt och sedan blomma upp igen vid ändrade förhållanden. Är det så måste man finna ett sätt att i kombination med ändrat näringsintag slå ut möglet en gång för alla, utan att slå ut kroppens immunförsvar och andra viktiga funktioner samtidigt.

Möjligen kan cancer utvecklas genom de cytokiner som mögel triggar igång.

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd