Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Sockerintag när mögel som orsakar cancer

Cancerforskningen gör framsteg. Sammanlagda resultat från nobelpristagaren 2008 Harald zur Hausen och den svenske läkaren Erik Eneby m.fl. visar entydigt på att ett högt intag av socker ger näring åt mögel i kroppen. Möglets hälsoeffekter orsakar i sin tur cancer. Dessutom agerar också mjölkprodukter som näring åt mögelsvamp i tarmsystemet.

Vi har inte funnit klar information om det mögel som inandas kan orsaka cancer genom denna invärtes process med socker. Däremot står det utom allt rimligt tvivel att det inandade möglet också är mycket skadligt totalt sett genom sitt mögelgift, sina sporer, alkoholer m.fl. metaboliter. Samtidigt kan yttre exponering av mögel skapa påväxt i hudens vävnader, vilket i sin tur kan näras av en "söt" värdkropp och mögelinfektionen kan i värsta fall spridas till inre organ och slå ut dessa. Klargjort i forskning är att mögel behöver socker för att kunna växa i kroppen.

Då kostvanorna ändras till ett lägre intag av socker samt mjölkprodukter reduceras de livsbetingelser som krävs för att möglet ska kunna fortsätta sin livscykel. Möglet och cancercellerna dör eller hämmas enligt den här aktuella forskningen när det för dem positivt drivande näringsintaget förändras. Detta i samverkande med olika lämpliga svamp- och infektionshämmande mediciner samt alternativa kurer kan vara en partiell lösning på de eskalerande fallen av cancer.

Mer forskning återstår att göra. Vid mögelangrepp i hus vet vi att när man avfuktar så stannar mögelangreppet upp men dör inte ut. Mögel har nämligen en väl utvecklad förmåga att lägga sig i träda och invänta förnyade positiva tillväxtvillkor. Den fråga vi nu ställer oss är om mögelangrepp i kroppen kan fungera på liknande sätt, lägga sig i träda när näringsintaget inte tillåter tillväxt och sedan blomma upp igen vid ändrade förhållanden. Är det så måste man finna ett sätt att i kombination med ändrat näringsintag slå ut möglet en gång för alla, utan att slå ut kroppens immunförsvar och andra viktiga funktioner samtidigt.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Möjligen kan cancer utvecklas genom de cytokiner som mögel triggar igång.